Kategoria: Täydentävät hoidot

terveyden edistäminen, täydentävät hoidot, vaihtoehtohoidot,uskomushoidot, sairauksien syyt, terveyskäsitykset, hoitamisen etiikka