Turun Sanomissa vakavia virheväitteitä täydentävien hoitojen tappavuudesta

Kirjoitusta on päivitetty 6.9. 2023. Katso jutun lopussa lihavoitu teksti.

Turun Sanomilla on kunnia edustaa suomalaisen journalismin syntyä. Tidningar utgivne af et sällskap i Åbo, ensimmäinen suomalainen päivälehti, perustettiin vuonna 1771. Muutaman vuoden kuluttua, niin ikään Turussa, alettiin julkaista ensimmäistä suomenkielistä sanomalehteä Tietosanomat.

Turkulaiset voivat olla ylpeitä journalistisesta historiastaan.

Kirjoitan tämän jutun, koska olen huolissani Turun Sanomien journalismin laadusta. Lehti levittää virheellisiä väitteitä täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen käytöstä ja väittää käytön jopa tappavan ihmisiä.

Luotettavan journalismin tunnistaa siitä, että se on mahdollisimman riippumatonta. Se jakaa puolueettomasti monipuolista tietoa ajankohtaisista ja yleisöä kiinnostavista aiheista, nojaa faktatietoon ja ilmoittaa aina tietolähteensä, josta lukija voi itse halutessaan tiedon tarkistaa (poikkeuksia ovat eettiset syyt, kansallinen tai joidenkin tietolähteiden henkilökohtainen turvallisuus, jolloin lähdettä ei voi kertoa).

Lehden julkaisemassa TS Terveys & tiede -blogissa 28.8.2023 blogisti väittää, että täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen haittojen tutkimusnäytöstä on runsaasti esimerkkejä sanomalla ”Niistä löytyy omassakin blogissa lukuisia esimerkkejä esim:” ja sitten hän luettelee joukon blogistin omia kirjoituksia, katso Screenshot alla, tämän jutun lopussa.

Perusteeton pelottelu on journalistinen ongelma

Journalistinen ongelma tässä syntyy siitä, että muutamassa blogistin antamassa esimerkissä pelotellaan lukijoita perusteettomasti näiden hoitomuotojen vaarallisuudella. Turun Sanomien  blogit ovat lehden journalistista aineistoa ja hyvän journalismin tehtävä ei ole aiheettomasti pelotella asiakkaitaan eli lukijoitaan. Erityisen huolestuttavaa ja asiatonta pelottelu on myös siksi, että suurin osa täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen käyttäjistä Suomessa tutkitusti kokee saaneensa niistä apua ja hyötyä. Use of complementary and integrative health in Finland: a cross-sectional survey | BMC Complementary Medicine and Therapies | Full Text (biomedcentral.com).

TS blogisti väittää, että  European Social Survey materiaalin perusteella 8% oli käyttänyt lääketieteen ulkopuolisia hoitoja syöpäänsä lääketieteen hoitojen sijaan. Tätä virheväitettään hän perustelee linkin takana olevalla Laura Kemppaisen ja tutkijaryhmän vuonna 2018 julkaistulla tutkimusartikkelilla ja esittää siinä kuvattuja tuloksia esimerkiksi täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen haittojen tutkimusnäytöstä.

Väite on kahdella tavalla virheellinen.

Ensiksi, artikkelissa kerrotaan: “Approximately 8% of CAM users had used CAM exclusively (alternative use), without any visits to biomedical professionals in the last 12 months”.  (CAM = Complementary and Alternative Medicine, suomeksi täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot). Sitaatissa, eikä muuallakaan artikkelissa, mainita lainkaan syövän hoitamisesta täydentävillä ja vaihtoehtoisilla hoidoilla lääketieteen hoitojen sijaan.

Toiseksi, artikkelista ei myöskään voi päätellä, että  European Socian Survey –tutkimukseen vastanneet  olisivat ylipäänsä ilmoittaneet käyttäneensä CAM-hoitoja lääketieteellisten  hoitojen sijaan. Kirjoituksesta sen sijaan on mahdollista päätellä, että CAM-hoitoja käyttäneistä vastaajista 8 % eli ne jotka käyttivät  CAM-hoitoja ”without any visits to biomedical professionals” eivät ehkä olleet tarvinneet lääketieteellisiä hoitoja kyselyn kattavana aikana. Kyseessä ei siten ole lääketieteellisistä hoidoista kieltäytyminen tai niiden saamatta jääminen, jos vastaaja ei ole tarvinnut niitä, ehkä ei ole ollut sellaista vaivaa johon olisi tarvittu lääkäriä.  Se, että vastaajilla ei ehkä ollut tarvetta mennä lääkäriin, on aivan eri asia kuin se, että vastaajat VALITSISIVAT jonkin CAM-hoidon lääketieteellisen hoidon korvaajaksi eli sijaan.  Tutkimuksessahan ei edes kysytty valinnasta eri hoitomuotojen välillä tai eri hoitomuotojen arvojärjestykseen asettamisesta.

Korjauspyyntö

Hyvän journalismin on tukeuduttava aina ja kaikissa tilanteissa tosiasioihin ja tutkittuun tietoon silloin, kun sellaista on saatavilla. Siksi olen pyytänyt Turun Sanomien päätoimittajaa huolehtimaan siitä, että virhe Turun Sanomien journalistisessa aineistossa TS Tiede & terveys -blogissa tulee asianmukaisesti korjatuksi niin, että lukija ymmärtää, mitä on korjattu ja milloin virheellistä blogikirjoitusta on päivitetty.

Toinen Turun Sanomien journalismin laatuongelma liittyy samassa 28.8.2023 julkaisussa esitettyyn harhaanjohtavaan väitteeseen  Uskomushoidettu syöpä tappaa. Tämäkään väite ei perustu faktatietoon. Ensiksikin, Yhdysvalloissa julkaistu Brief communication -artikkeli  OP-JNCI170235 1..4 (ts.fi), johon blogisti viittaa,  ei käsitellyt uskomushoitoja. Tätä erikoislaatuista käsitettähän ei näet käytetä missään muualla maailmassa kuin Suomessa, eikä meilläkään tutkijayhteisössä eikä sosiaali- ja terveysministeriön toimialalla, vaan yleensä propagandistissa tarkoituksissa pyrkimyksenä saattaa täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen ammattilaiset kyseenalaiseen valoon. Samalla myös hoitojen käyttäjiä tulee toiseutetuksi: Heistä tulee luoduksi kuva, joka viitaa hyväuskoisiin hölmöihin, jotka jotka eivät muka tiedä, mitä tekevät.  

Toiseksi, blogistin linkkaama Brief communication -kirjoituksen tutkimus on jo tutkimusasetelmaltaan hutara. Tutkimusraportista ei saa selville, mitä ”tappavia hoitoja” tutkimukseen mukaan valitut kuolleet henkilöt olivat käyttäneet sen jälkeen kun olivat lopettaneet lääketieteelliset hoidot. Niistä ei ollut merkintää potilasasiakirjoissa eikä kuolleilta tietenkään voinut kysyä. Lääketieteellisten hoitojen lopetuksen syytäkään tutkijat eivät tienneet.

Kolmanneksi, rekisteritutkimuksesta ei yleensäkään  voi päätellä mitään syy- ja seuraussuhteesta eli tässä tapauksessa siitä, tappaako täydentävä ja vaihtoehtoinen hoito syöpäpotilaita. Rekisteritutkimus ei kerro, mikä on jonkin hoidon käyttämisen vaikutus siihen, kuoleeko potilas aikaisemmin vai myöhemmin. Skyler Johnsonin ja työryhmän tutkimuksista ei voi päätellä, eikä tutkijaryhmä itsekään päättele niin, että täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen käyttö johtaisi syöpäpotilaita ennenaikaiseen hautaan. Tutkimuksesta voi kyllä päätellä, että jos lopettaa lääketieteelliset hoidot, niin tutkimusaineiston mukaan lopettaneet kuolivat keskimäärin muutamaa kuukautta aikaisemmin kuin hoitoja jatkaneet. Lääketieteellisten syöpähoitojen lopettaminen on siis aivan eri asia kuin täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen käyttö syövästä tai sen hoidosta aiheutuvien ikävien sivuvaikutusten lieventämiseksi. Lääketieteellisen hoidon lopettamiseen on todennäköisesti täysin erilaiset syyt kuin täydentävien hoitojen käytön aloittamiseen.

Blogisti esitti samoja ”uskomushoidot tappavat” -väitteitä Suomen mediassa jo neljä vuotta sitten. Tuolloin kukaan toimittaja  –  hämmentävää kyllä – ei tarkistanut väitteiden oikeellisuutta alkuperäislähteistä, vaan virheväite levisi kulovalkean tavoin. Kesähuuhaata päivälehdissä -kirjoituksessani on listattu lehdet, jotka virheväitteitä esittivät. Ja nyt se meemin tavoin on esitetty jälleen Turun Sanomien journalistisessa aineistossa ”ikään kuin faktana”.

Tämä on surullista Turun Sanomien jouranalistisen laadun ja lehden luotettavuuden näkökulmasta. TS Tiede & terveys -blogissa on useita muitakin kyseenalaisia ja lukijoita voimakkaasti pelottelevia väitteitä, kuten alla olevasta kuvakaappauksestakin näkyy. Tässä kirjoituksessa ei valitettavasti ole mahdollista puuttua kaikkiin julkaistuihin virheisiin. Sitä paitsi tietojen tarkistaminen ennen juttujen julkaisua on lehden toimituksen tehtävä.

Ihmettelen, että Turun Sanomien toimitus ei ole tarkistanut screeshotissa (alla) näkyvien otsikoiden alla julkaistujen kirjoitusten oikeellisuutta. Onko todella niin, että 20 prosenttia Suomessa myytävistä Auyrveda-tuotteista sisältää myrkytyksen mahdollisesti aiheuttavia raskasmetalleja? Jos näin on, se on kyllä kansallinen sensaatio! Sehän osoittaisi, että Tukesin valvonta ei toimi eikä Suomen tulli hoida tehtäviään.  Väite myrkytyksen mahdollisuudesta on esitetty Turun Sanomien journalistisessa aineistossa siinä asiayhteydessä, jossa vaaditaan lääketieteen ulkopuolisten hoitojen käytön rajoituksia Suomeen, joten väite koskee Suomea ja liittyy suoraan Tukesin ja tullin toimintaan. Pyydän toimitusta tarkistamaan asian.  

Tässä screenshot TS Tiede & terveys -blogissa 28.8.2023 julkaistuista aiemmin kirjoitettujen blogijuttujen otsikoista:

Päivitän tätä blogikirjoitustani niin pian kuin saan Turun Sanomista tiedon TS Tiede & terveys -blogin virheiden korjaamisesta.

Skyler Johnosnin ryhmän kiistanalaisesta ja vinoutuneesta syöpärekistereihin nojaavasta tutkimuksesta, joka Suomessa sai aikanaan mittavaa julkisuutta, olen kirjoittanut paljon blogissani. Tässä yksi kirjoitukseni Valoa ja faktaa syöpäpotilaille – Liinanblogi. Lisää löytyy hakusanalla Skyler Johnson.

Päivitys 6.9.2023: TS Tiede & Terveys blogia on korjattu siten, että Kemppaisen ja tutkijaryhmän julkaisuun ohjaavan linkin virheellinen teksti European Social Survey materiaalin perusteella 8% oli käyttänyt lääketieteen ulkopuolisia hoitoja syöpäänsä lääketieteen hoitojen sijaan on muutettu vähemmän virheelliseksi European Social Survey materiaalin perusteella 8% oli käyttänyt lääketieteen ulkopuolisia hoitoja käyttämättä lääketieteen palveluita.(muokattu 4.9.2023).

Huomautan kuitenkin Turun Sanomien toimitukselle, että yllä mainittu päivitystapa ei noudata hyvää journalistista käytäntöä. Lukijalle jää näet edelleen epäselväksi, mitä, miten ja miksi tekstiä on muokattu. Hyvä journalismi myöntää virheensä ja kertoo, miten virheensä on korjannut. Tässä on menty siitä, mistä aita ikään kuin näyttäisi olevan matalin.

Lisäksi huomautan, että nyt muokatusta linkkitekstistä koko blogijutun asiayhteydessä tulee edellistäkin absurdimpi kuva. Tekstin muotoilullaan blogisti nimittäin nyt väittää, että tutkimusnäyttöä täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen haitoista olisi muka se, että joukko (8 % European Social Surveyhyn vastanneista) henkilöistä, jotka käyttivät CAM hoitoja, ei ollut kyselyn kattavana aikana käynyt lääkärissä! Lääkärissä käymättömyyskö siis on blogistin mukaan CAM-hoidoista aiheutuva haitta? Outoa. Lääkärissä käymättömyys ei kuitenkaan ole tutkimuksen mukaan näyttö haitoista, vaan yksinkertaisesti siitä, että tämä 8 %:n vastaajajoukko, joka oli käyttänyt CAM-hoitoja, ei syystä tai toisesta ollut käynyt lääkärissä kyselyä edeltäneen 12 kuukauden aikana. Ehkä ei ollut tarvetta. Kemppaisen ryhmä ei edes tutkinut haittoja! Toisin sanoen, teksti on valitettavasti edelleen virheellinen ja harhaanjohtava.

Toivoisin Turun Sanomilta totuudellista ja täsmällisempää tiedejournalismia.