Kirja tulossa

Mitä ovat täydentävät hoidot? Miksi ne ovat niin suosittuja kansan keskuudessa? Minkälaisiin asioihin on hyvä kiinnittää huomiota, kun valitsee hoitajaa virallisen terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolelta? Mitkä ovat täydentävien hoitojen hyötyjä ja haittoja? Millä edellytyksin näitä hoitoja on mahdollista ottaa osaksi virallista terveydenhoitoa? Vai pitäisikö niitä rajoittaa lainsäädännöllä?

Täydentävät hoidot on nimeään myöten uudistettu laitos Pauliina Aarvan aikaisemmasta teoksesta Parantavat energiat – myyttistä ja tutkittua tietoa täydentävistä hoidoista (2015).  Teos on moninäkökulmainen katsaus täydentäviin hoitoihin. Uudistetussa laitoksessa esitellään aiheesta tuoreinta tutkittua tietoa sekä summataan kannanottoja täydentävien hoitojen asemasta virallisessa terveydenhuoltojärjestelmässä niin Suomessa, Pohjoismaissa kuin muualla maailmassa.

Ristiriidasta virallisen ja ei-virallisen hoitamisen välillä ei hyödy kukaan, mutta haittaa siitä kyllä on – potilaalle. Siksi moniäänisyys, monenlaisten näkökulmien rauhanomainen rinnakkainelo, mahdollisimman avoin yhteistyö ja dialogi erilaisia hoitofilosofioita edustavien ryhmien kesken hyödyttää sekä kansalaisia että lääkäreitä, hoitajia, terapeutteja ja muita terveysalan ammattilaisia.

Pauliina Aarva on terveystutkija, kouluttaja ja tietokirjoittaja. Hän on yhteiskuntatieteiden tohtori ja Tampereen yliopiston dosentti (terveyden edistäminen), joka on johtanut useita terveysalan tutkimus- ja kehittämishankkeita Suomessa ja ulkomailla.

Kirja julkaistaan marraskuussa 2019.

Tilaukset: Täydentävät hoidot. Viisas elämä 2019.