Täydentävät hoidot on moninäkökulmainen teos kiistellystä aiheesta. Se esittelee tutkittua tietoa, käyttäjien kokemuksia sekä ajankohtaisia kannanottoja täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen asemasta terveydenhoidossa. Se kertoo myös alan lainsäädännöstä Suomessa ja erityisesti Pohjoismaissa.

Teos kattaa monimuotoisen kirjon täydentäviä hoitoja, jotka voidaan jakaa kolmeen kuvassa lueteltuun pääryhmään:

Kirja kutsuu erilaisia terveysalan ammattiryhmiä arvostavaan keskusteluun. Moniäänisyys ja uudet näkökulmat auttavat avoimeen dialogiin toisistaan poikkeaviakin hoitofilosofioita edustavien ryhmien kesken, mikä hyödyttää kansalaisia, lääkäreitä, hoitajia, terapeutteja ja muita sote-alan ammattilaisia.

Pidän Pauliina Aarvan teosta Täydentävät hoidot tärkeänä, koska tarvitsemme asiallista keskustelua voidaksemme uudistaa terveydenhuoltoamme entistäkin paremmaksi” – professori emerita Anneli Milén (globaaliterveys)

Kirjassa pohditaan, miksi täydentävät hoidot ovat suosittuja kansan keskuudessa? Mitkä ovat täydentävien hoitojen hyötyjä ja haittoja? Millä edellytyksin näitä hoitoja on mahdollista ottaa osaksi virallista terveydenhoitoa tai rajoittaa lainsäädännöllä? Minkälaisiin asioihin on hyvä kiinnittää huomiota, kun valitsee hoitajaa virallisen terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolelta?

Täydentävät hoidot on nimeään myöten uudistettu laitos Pauliina Aarvan aikaisemmasta teoksesta Parantavat energiat – myyttistä ja tutkittua tietoa täydentävistä hoidoista (2015) Loppuunmyyty. 

Tilaukset Adlibris: https://www.adlibris.com/fi/kirja/taydentavat-hoidot-9789522608413 tai Viisas Elämä: https://kauppa.viisaselama.fi/sivu/tuote/taydentavat-hoidot/2550102

Pauliina Aarva on terveystutkija, kouluttaja ja tietokirjoittaja. Hän on yhteiskuntatieteiden tohtori ja Tampereen yliopiston dosentti (terveyden edistäminen). Kirja julkaistiin marraskuussa 2019.