Tutkimusnäyttöä saadaan, kun ihmisiä itseään kuunnellaan

Kun täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja käyttäviltä kansalaisilta itseltään kysytään, auttavatko nämä terveydenhuollon ulkopuoliset hoidot heitä, useimmiten saadaan vastaukseksi “kyllä”. On tietysti niitäkin, jotka eivät koe saavansa niistä apua. Kuitenkin käyttäjien kokemuksia koskevien tutkimusten mukaan täydentävät hoidot ovat enimmäkseen hyödyllisiä ja auttavat ihmisiä.

On tärkeää tunnistaa sekä koettuja hyötyjä että haittoja, jotta voidaan tehdä tietoon ja tutkimukseen nojaavia yhteiskunnallisia päätöksiä näiden nyky-yhteiskunnassamme kiisteltyjen hoitomuotojen paikasta kansanterveyden kentässä.

Juuri julkaistussa tutkimuksessa tuli esiin, että mitä tahansa tutkittua itseapukeinoa tai täydentävän hoitajan palvelua käyttäneistä valtaosa (73 % -95%) ilmoitti kokeneensa käyttämänsä hoitomuodon hyödylliseksi.

Kansalaisnäkökulmasta katsottuna kuva täydentävistä hoidoista näyttääkin huomattavasti myönteisemmältä kuin on se kuva, joka välittyy valtavirtamedian tarjoamasta julkisuudesta.

Valtavirtamedia eli laajalevikkisimmät lehdet, radio- ja TV-kanavat sen sijaan ovat systemaattisesti ja vuosikymmeniä kertoneet “uskomushoitojen” plaseboluonteesta, riskeistä ja ei-lääketieteellisyydestä. Median kertomuksista muodostuu käsitys, että kyseessä olisivat tehottomat, mutta vaaralliset keinot ja niin sitten päivitellään ja ihmetellään, miksi ihmiset tällaisia “pahimmassa tapauksessa vaarallisia uskomushoitoja” käyttävät.

Mistähän tällainen ero kansalaisten kokemusten ja näkemysten ja median tarinan välillä mahtaa johtua? Sitä kannattaa pohdiskella. Mitä sinä ajattelet?

Voi hyvin -lehti oli ensimmäinen, joka julkaisi Suomessa tietoa tuoreesta täydentäviä hoitoja koskevasta tutkimuksesta. Yllä oleva teksti ja kuva ovat Voi hyvin -lehdessä julkaistun Pauliina Aarvan haastattelun loppuosasta. Se on kopioitu tähän kustantajan luvalla. . Voi Hyvin – Lue uusin numero netissä! – Lehtiluukku.fi 

Alkuperäistutkimus:

Pyykkönen, M., Aarva, P., Ahola, S., Pasanen, M. and Helin, K. Use of complementary and integrative health in Finland: a cross-sectional survey. BMC Complement Med Ther 23, 279 (2023). https://doi.org/10.1186/s12906-023-04088-4