Kesähuuhaata päivälehdissä

Tämä väite on huuhaata: ”Tutkimukset osoittavat, että jos syöpähoidon aloittaminen viivästyy ja valitsee uskomushoidon, kuolleisuus nousee kymmeniä prosentteja”.

Outo väite on esitetty täsmälleen samansanaisena äskettäin vähintään viidessätoista päivälehdessä. Se on julkaistu jo kaksi vuotta sitten monissa lehdissä, ainakin Keskisuomalaisessa ja Savon Sanomissa (28.8.2019 ja 30.8.2019). Väite on sekava ja epämääräinen eli juuri sellainen jota käytetään usein toistetuissa propagandaviesteissä rakentamaan mielikuvaa tappavista vaihtoehtohoidoista. Tarkemmin täällä Ikävää tiedepuoskarointia – Liinanblogi

Huuhaväite on tarkoitushakuista tulkintaa, ns. kirsikanpoimintaa, erittäin arveluttavista yhdysvaltalaisen Skyler Johnsonin ryhmän vuonna 2018 julkaisemista kahdesta artikkelista, joiden taustaoletuksia ja tutkimusmetodologiaa on ankarasti arvosteltu tiedeyhteisössä.

Lämpöaaltoko syynä?

Liekö kesän kuumuus syynä siihen, että toimituksissa ei ole tarkistettu kaksi vuotta vanhasta kiertoartikkelista uudelleen muokatun jutun tietojen asiallisuutta. Tällaisen huuhaan levittäminen vaikuttaa lukijoihin niin, että valitettavasti usko terveysjournalismiin hiipuu. Harmi. Toimittajan hyvään ammattitaitoon kyllä kuuluu tarkistaa julkaistavien tietojen oikeellisuus.

Kahden yhdysvaltalaisen tutkimuksen kokonaisuus, jossa analysoitiin valittujen syöpää sairastaneiden hoito- ja kuolinrekisteritietoja, ei osoita minkään täydentävän tai vaihtoehtoisen hoidon lisänneen syöpäkuolleisuutta. Tällaista päätelmää ei edes voi tehdä rekisteritutkimusten perusteella. Myöskään yksiselitteistä tilastollista yhteyttä syöpäkuolleisuuden lisääntymisen ja CAM-hoitojen (Complementary and Alternative Medicine) käytön välillä ei osoitettu.

Uskomushoitoja ei tutkittu, koska tiedeyhteisössä ei käytetä tällaista epämääräistä, supisuomalaista propagandatermiä. Tutkimuksen perustella voi sanoa ainoastaan, että lääketieteellisestä hoidosta kieltäytyminen saattaa olla yhteydessä syöpäpotilaiden jonkin verran lyhyempään elinikään. Tämä on eri asia kuin CAM-hoitojen käyttö syöpähoidoista aiheutuvien sivuvaikutusten lievittämiseksi. Huuhaaväite sekoittaa keskenään nämä kaksi eri asiaa. Suomessa lääketieteellisestä syövän hoidosta kieltäytyminen on äärimmäisen harvinaista.

Johnsonin ryhmän kyseenalaisen tutkimuksen metodologisia ongelmia olen avannut rautalankamallilla kirjoituksessa Pelottelevat virheväitteet vaarantavat syöpäpotilaiden hyvinvointia – Liinanblogi. Tiukkaa krittiikkiä myös tässä EXPLORE March-April 2019, Vol 15, No 2. John Weeks: Guest editorial – Liinanblogi.

Kevyttä karnevalismia

Artikkelikuvan nainen kirves kädessä symboloi bahtinilaisen karnevalismin hengessä kirkasotsaista tieteen esitaistelijaa valvomassa haavoittuvia ryhmiä vaarallisilta vaihtoehtohoitajilta. Kuvan tulkinnassa voit käyttää kevyttä kesäistä mielikuvitusta. Ei tämä ole niin kovin vakavaa!

Näissä lehdissä on julkaistu mainitsemani huuhaaväite kesäkuussa 2021: Aamuposti https://www.aamuposti.fi/uutissuomalainen/4195269

Keskisuomalainen  https://www.ksml.fi/uutissuomalainen/4195269

Iisalmen Sanomat https://www.iisalmensanomat.fi/uutissuomalainen/4195269

Karjalainen https://www.karjalainen.fi/kotimaa/terveydenhoidon-ammattilaiset-ovat-liian-passiivisia-huuhaa-saa-julkisuutta-kun-ammattilaiset-eivat-tule-esille-sanoo-professori-juhani-knuuti

Savon Sanomat https://www.savonsanomat.fi/uutissuomalainen/4195269

Etelä-Suomen Sanomat https://www.ess.fi/uutissuomalainen/4195269

Kouvolan Sanomat https://www.kouvolansanomat.fi/uutissuomalainen/4195269

Itä-Häme https://www.itahame.fi/uutissuomalainen/4195269

Uusimaa https://www.uusimaa.fi/uutissuomalainen/4195269

Länsi-Savo https://www.lansi-savo.fi/uutissuomalainen/4195269

Kymen Sanomat https://www.kymensanomat.fi/uutissuomalainen/4195269

Keski-Uusimaa https://www.keski-uusimaa.fi/uutissuomalainen/4195269

Länsi-Uusimaa https://www.lansi-uusimaa.fi/uutissuomalainen/4195269

Itä-Savo https://www.ita-savo.fi/uutissuomalainen/4195269

Etelä-Saimaa https://www.esaimaa.fi/uutissuomalainen/4195269

Taustaa

Skyler Johnsonin ryhmän raportit olivat ensimmäisen kerran julkisuudessa Suomessa neljä (4!!) vuotta sitten. Hyvin erikoista on, että yksikään media ei ole koskaan tarkistanut hankkeen tutkijoiden taustoja ja sidonnaisuuksia, ei ole tutustunut alkuperäistutkimuksen aineistoihin ja metodeihin, ei tarkistanut tiedeyhteisön kritiikkiä eikä ole korjannut julkaisemiaan epämääräisiä ja epätarkkoja ja siten virheellisiä väitteitä. Ks. elokuussa 2017 julkaistu kirjoitus: Olkinukke? Hyvää ja huonoa tutkimusta – Liinanblogi, josta löytyvät linkit alkuperäisartikkeleihin.

Liittyisiköhän nyt useissa lehdissä julkaistu kiertoartikkelien kampanja jotenkin siihen, että lääkäreiden ammattiliitto ajaa voimakkaasti ns. puoskarilakia? En tiedä. Sitä koskeva kansalaisaloite tosin sai vain kourallisen kannattajia viime vuonna. Aiheesta tarkemmin kirjoituksessa Tappavatko vaihtoehtohoidot? – Liinanblogi. Parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriössä selvitellään vaihtoehtohoitojen sääntelymahdollisuuksia. Selvittelytyö nojautunee kunnollisiin tutkimuksiin, uskoisin.

Mediamonopoli näyttää olevan niin vahva, että minunlaiseni yksittäisen terveystutkijan ainoa mahdollisuus mielentyyneyteni säilyttämiseen on omaksua humoristinen asenne “vaihtoehtohoidot tappavat” -journalismiin. Propaganda ei enää ärsytä, vaan muuttuu hauskaksi, kun ymmärtää sen taustoja.

Artikkelikuva on tarkoitettu huumoriksi. Sanon tämän, koska joku tosikko saattaa vetää kirveestä “herneen nenäänsä”. Ei kannata, ei ole syytä.

Kirveelle olisi kyllä töitä – mökkipuiden hakkaamisessa. Mukavaa ja huumorihenkistä kesää. 😆 😄😄 😄😄😍