Yle: Kokoomuksen kansanedustaja ajaa puoskarilakia

Miksi puoskarilakia ei saada aikaan? | 8 minuuttia | TV | Areena | yle.fi Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén ajaa puoskarilakia. Vaihtoehtohoitojen säätelyä on valmisteltu jo vuodesta 2008. Sirén toimittaja Heikki Valkaman vieraana. (Ylen tiedote ohjelmasta)

Eilen julkaistu haastattelu kannattaa ehdottomasti katsoa. Se on esimerkki siitä, millaista on kritiikitön, biomedisiinan imperiumia (Biomedical Imperium on prof Barbara Katz Rothmanin* käyttämä termi) myötäilevä journalismi. Se on kaukana tutkivasta journalismista.

Jos Yle toimii omien “hyvin sanottu” -periaatteidensa mukaisesti, Heikki Valkama ottaa seuraavaksi haastateltavaksi jonkun muun kuin lääkärin ja keskustelee haastateltavan kanssa aiheesta “Miksi puoskarilaki on mahdoton ajatus?”

Sirénin ja Valkaman keskustelu avaa havainnollisesti, miksi tällaista kansalaisvapauksia rajoittavaa puoskarilakia ei ole mahdollista säätää Suomeen. Petteri Orpo on jo saanut kansalaispostia tämän asian tiimoilta ”Puoskareilta” suojelua ja faktojen metsästystä. Postia Orpolle. – Liinanblogi

Päivittely on typerää teatteria

Valkama päivittelee ja ihmettelee, miksi ihmeessä Suomessa ei jo ole täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen, kuten joogan, mindfulnessin, vyöhyketerapian, akupunktion, kalevalaisen jäsenkorjauksen, homeopatian ja ravintolisien kieltävää lakia, joka estäisi haavoittuvia ihmisryhmiä (lapset, vanhukset ja vakavasti sairaat) saamasta e.m. hoitoja ilman lääkärin lupaa ja suostumusta. Tässä hiukan taustaa ”Joululahja”: Mia Laiho kopioi vanhan tekstin lakialoitteeksi – Liinanblogi

Syyt siihen, että puoskarilakiesitys on MAHDOTON, ovat selkeät ja yksinkertaiset. Kansanedustaja Sirén tietää ne, mutta toimittaja Valkama ilmeisesti ei. Lähetän tämän jutun hänelle ja myös Hyvin sanottu -hankeen vetäjälle Markus Liimataiselle. Näyttää siltä (hymyilevän haastattelun perusteella), että Sirénillä on agenda tukea biomedisiinistä imperiumia ajamalla lääkäreiden ammattiliiton jo ennestään suuren vaikutusvallan edelleen lisäämistä myös terveyden edistämiseen ja oireiden lievittämiseen niin, että lääkärikunta päättäisi näistäkin ja samalla rajoitettaisiin kansalaisten valinnanvapautta. Tätä tarkoitan sillä, että Sirén-Valkama -keskustelu edustaa Barbara Katz Rothmanin mainitsemaa biomedisiinan imperiumia. Minäkin olen tämän imperiumin kansalainen. Kyse ei ole kansallisvaltiosta tai yhdestä ammattikunnasta, vaan globaalista medikalisaatioilmiöstä, joka on todellisuutta kaikkialla maailmassa.

Mahdottomuuden syyt

Syy1: Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot ovat yhteiskunnassa kiistanalainen aihe. Väestökyselyn, vuonna 2018 tehdyn haastattelututkimuksen mukaan vain pieni vähemmistö kannattaa näiden hoitomuotojen rajoittamista miltään väestöryhmältä. (Tampereen yliopiston tietoarkisto FSD3372: Väestön näkemykset täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista 2018. Aineistot – Tietoarkisto (tuni.fihttps://www.fsd.tuni.fi/fi/) Tuntuu mahdottomalta, että eduskunta säätäisi lain, jota enemmistö kansasta vastustaa, jollei sääntelyn kohteena oleva asia vakavasti vaaranna kansanterveyttä. Täydentävät hoidot eivät vaaranna.

Syy 2: Täydentävät hoidot ovat yleensä turvallisia, kuten Sirén itsekin toteaa. Haitoista on erittäin vähän näyttöä. Ei ole järkeä kieltää syöpäpotilasta, sydänsairasta tai diabeetikkoa menemästä “omin luvin” reikihoitoon, aromaterapiaan tai jäsenkorjaajalle.

Syy 3. Täydentävistä hoidoista on tutkitusti apua kansalaisille. Niiden on osoitettu parantavan käyttäjiensä elämänlaatua. Pelottelevat virheväitteet vaarantavat syöpäpotilaiden hyvinvointia – Liinanblogi Ei ole järkeä rajoittaa tällaisia, ihmisille hyödyllisiä menetelmiä miltään ihmisryhmältä. Hyötyjen tutkimusta Suomessa ei juurikaan tehdä. Alan kansainvälistä tutkimusta tunnetaan huonosti, mikä näkyy Sirénin kommentista. Lääketiedeyhteisö ja lääkäreiden ammattiliitto Suomessa eivät ole edes kiinnostuneita hyötyjen tutkimuksista. Ammattiliitto vaatii julkisesti, omilla nettisivuillaan kansalaisten valinnanvapautta rajoittavaa lakia. Se on näkyvä merkki biomedisiinan imperiumin laajenemisesta.

Syy 4: Ennen kuin rajoitetaan lailla minkään ihmisryhmän vapautta valita se, miten hän haluaa itseään hoidettavan, pitää varaat osoittaa toteen. Sirén eikä kukaan mukaan ole koskaan tätä osoittanut. Rajoitusvaatimukset nojaavat oletuksiin kuten “täydentävät hoidot saattavat yhteisvaikuttaa haitallisesti lääketieteellisen hoidon kanssa”. “Saattavat” ei voi olla peruste rajoituksille. Tarvitaan näyttöä siitä, että haitat ovat suurempia kuin hyödyt tai että riskit ovat todellisia, ei vain oletuksia.

Syy 5: Täydentäviä hoitoja ei käytetä tutkimusten mukaan korvaamaan tavanomaisia hoitoja: lääkärin, fysio- tai psykoterapeutin, siaraanhoitajan tms. tarjoamia palveluja, vaan niiden rinnalla, täydennyksenä ja lisänä. (Vuolanto, P., Kemppainen, L., Kemppainen, T., & Nurmi, J. (2020). Täydentävien ja vaihtoehtoisten (CAM) hoitojen käyttö Suomessa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(1). https://doi.org/10.23990/sa.80288 ja Kemppainen, L., Kemppainen T., Reippainen J., Salmenniemi S. & Vuolanto, P. (2018). Use of complementary and alternative medicine in Europe: Health-related and sociodemographic determinants. Scandinavian Journal of Public Health, 2018; 46(4), 448-455. Article first published online: October 4, 2017. https://doi.org/10.1177/1403494817733869)

Näin ollen väite, jolla “vaikuttava hoito voi jäädä saamatta tai ehkä viivästyy” on vain epämääräinen muutamien lääkäreiden ja lääkäreiden ammattikunnan julkisuudessa toistuvasti esittämä oletus ja siis virheellinen. Mitään lakia ei pidä eikä voi säätää virheellisiin oletuksiin perustuen.

Syy 6: Lääkäreiden ammattikunta on ajanut jo noin sata vuotta muiden terveysalan ammattien harjoittamisen rajoituksia, minkä taustalla ovat ammattikunnan omat ammatilliset edut mieluummin kuin potilasturvallisuus. Potilasturvallisuusriskit täydentävistä hoidoista ovat olemassa olevan näytön perusteella hyvin pienet.

Syy 7: Suomessa luontaishoitoalan järjestäytyneet toimijat tulevat ankarasti vastustamaan Sirénin ajamaa linjaa. Luontaishoitoalan Foorumi ry

Syy 8: Loistavia tuloksia tuottanut ja koko ajan tuottava biolääketieteeseen nojaava hoitojärjestelmämme (kuten sairaalat) toimisi tehokkaammin, ihmiskeskeisemmin ja inhimillisemmin valitessaan kunnioittavan yhteistyön muiden hoitamisen tapojen ja tahojen kanssa. Vastakkainasettelusta, jota puoskarilain vaatijat ajavat, kärsivät kansalaiset. Hehän käyttävät lääkäreiden ja muiden hoitajien palveluja rinnakkain, joustavasti ja omien tarpeidensa mukaan. Laki rajoittaisi reilusti yli miljoonan suomalaisen valinnanvapautta (esim. vanhukset, syöpä-, diabetes-, sydän ja -mielenterveyspotilaat).Myös lasten vanhemmilta evättäisiin oikeus itsenäisesti valita, miten lasta hoidetaan, koska puoskarilakiesityksen mukaan esimerkiksi koliikista kärsivää huutavaa vauvaa ei saisi viedä vyöhyketerapeutille ilman lääkärin lupaa eli “yhteistyötä lääkärin kanssa”. Käytännössä lääkäri, jos on ammattiliiton jäsen, ei lupaa anna eli ei ryhdy yhteistyöhön, sillä ammattiliitto on ilmoittanut julkisesti pitävänsä vyöhyketerapiaa huuhaana (vaikka onkin julkaistu tutkimuksia vyöhyketerapian hyödyistä). Biomedisiinan imperiumissa lääketiede muuttuu “uskonnolliseksi ideologiaksi”, lääkärit kansalaisten valintoja valvoviksi “yhteistyöpapeiksi” ja terveyskerettiläisyys lailla valvottavaksi ja rangaistavaksi toiminnaksi. Tästä puoskarilain ajamisessa on kyse. Pelottava skenaario.

Näiden pääsyiden perusteella on selvää, että täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen sääntely (puoskarilaki) kokoomuksen ja Lääkäriliiton ajamassa muodossa ei tule toteutumaan.

Media ja täydentävät hoidot

Biomedisiinan imperiumi tarkoittaa yhteiskunnan ja yhteiskuntien läpeensä medikalisoitumista eli sitä, että yhä enemmän ihmisten arkielämää kontrolloidaan lääketieteen ja lääkäreiden ammattikunnan välityksellä (nythän ovat jo ajokortit, syntymä- ja kuolintodistukset, sukupuoli, palkalliset työstä poissa olot sairauden vuoksi jne. lääkärien luvan varaisia).

Imperiumi edelleen laajenee, mikäli lääkärit alkaisivat mahdottoman puoskarilain (puoskari=laitonta lääkärintoimintaa harjoittava henkilö) nojalla vahtia, millaisissa hoidoissa heidän kroonikkopotilaansa käyvät.

Entä media? Vaikka itse toimittajat vain aniharvoin näin ajattelevat, niin näyttää kuitenkin siltä, että media (suurin osa tiedotusvälineistä) on korporatiivisena järjestelmänä osa biomedisiinan imperiumia. Se toimii kiltisti sen julkilausumattomien sääntöjen mukaan eli Valkaman tavoin tukee kritiikittömästi Sirénin kaltaisia toimijoita.

Näin se käy (Kurt Vonnegut).

Pitäisikö säännellä?

Kyllä. Ehdottomasti. Sääntelyn pitää taata kansalaisille tasapuoliset mahdollisuudet hoitaa terveyttään ja vaivojaan toimivilla, tutkituilla ja turvallisilla täydentävillä hoidoilla. Vakavien sairauksien hoitaminen on lääkäreiden asia (yhdessä potilaan kanssa). Lääkäreitä tulee kouluttaa täydentävistä hoidoista ja niiden hyödyistä potilaille esim. sivuvaikutusten ja muiden oireiden lievittämisessä. Heitä tukee ohjata yhteistyöhön.

Kaikki ihmiselle vaaralliset aineet pitää kieltää. Ne eivät ole hoitamista. Huijaamista ja hyväksikäyttöä on kontrolloitava niin terveydenhuoltojärjestelmässä kuin sen ulkopuolellakin.

Kaikilla ihmisiä ammatikseen hoitavilla pitää olla oman hoitosuuntauksensa osaamisen lisäksi perustiedot biologiasta, psykologiasta ja terveydenhuoltojärjestelmän toiminnasta. Tällaiset hoitajat voidaan rekisteröidä julkista valvontaa varten (Valviran valvonnan tapaan, ehkä). Näin toimien ei tarvitse enää jauhaa ja vääntää tästä valvonta- ja lainsäädäntöasiasta. Katso esimerkiksi, miten Ruotsissa ja Norjassa toimitaan. Ruotsin ja Norjan täydentävien hoitojen politiikka – Liinanblogi Ruotsi: Valinnanvapautta kunnioitettava – Liinanblogi Ruotsi vähentämässä vaihtoehtohoitojen rajoituksia – Liinanblogi

Ovatko termit ehkä epäselviä? Katso, mitä sanoja kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa käytetään: CAM, täydentävät hoidot, uskomushoidot – sanoilla monta merkitystä – Liinanblogi

Biomedisiinan imperiumista

Päivitys 4.7.2021: Lisätty Syy 8.