Oíkeustieteilijän kritiikki uskomushoitointoilusta

Keskustelu täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista on kiivasta ja polarisoitunutta. Haukkumasanaa “uskomushoidot” käyttävät jotkut tiedotusvälineet lääkäreiden ammattiliiton ohella edelleen julkisuudessa, vaikka näitä tahoja on kehotettu siistimään kielenkäyttöään asialliseksi toisia ammattikuntia kohtaan. Nyt työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen on puuttunut eri ammattikuntien väliseen kiistaan.

Laillista elinkeinoa harjoittavista on puhuttava kunnioittavasti

– Täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja antavat harjoittavat Suomessa kuitenkin laillista elinkeinoa ja perustuslain mukaan meillä vallitsee elinkeinovapaus, Seppo Koskinen toteaa kirjoituksessa ”Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen arvostelu ja elinkeinovapaus”. Hänen mukaansa:

”Loukkaavan tai vähättelevän termin, kuten uskomushoito, käyttäminen haittaa toiminnan harjoittajan liiketoimintaa. Toisen elinkeinonharjoittajan liiketoiminnan haittaaminen tai vaikeuttaminen ei ole hyväksyttävää. Se on moitittavaa ainakin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain sekä markkinointia koskevan sääntelyn kannalta.

Elinkeinotoiminnassa tulee aina edellyttää kunnioittavaa ja asiallista suhtautumista kaikkeen yrittäjyyteen kaikilta elinkeinonharjoittajalta. Edunvalvontaa ja vaikuttamista tulee tehdä asiallisilla termivalinnoilla. Omaa asiaa voi ajaa ilman että aiheuttaa haittaa toisille”

Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen

Elinkeinovapauteen sisältyy elinkeinonharjoittajan kielto loukata sopimattomalla menettelyllä toista elinkeinonharjoittajaa.

Oikeustieteilijä Seppo Koskinen ei kirjoituksessaan puhu ”puoskareista”. Puoskari tarkoittaa laitonta lääkärintointa harjoittavaa henkilöä ja se on haukkumasana. Sillä marginalisoidaan ja toiseutetaan kokonainen laillista ammattia harjoittava ihmisryhmä eli täydentävät ja vaihtoehtoiset hoitajat ja heidän asiakkaansa – täysin riippumatta siitä, että monien hoitomuotojen hyödyistä on vankkaa näyttöä.

Sen sijaan media sitä käyttää.

Ilta-Sanomat Tekniikan Maailma -lehden päätoimittaja Reijo Ruokasen suulla vaatii puoskarilakia pelottelemalla lukijoita tappavilla puoskareilla perustelunaan kolmekymmentä vuotta sitten sattunut kuolemantapaus.

Viime viikkoina Keskisuomalainen-konserni julkaisi virheellisiä väitteitä (ks. Kesähuuhaata päivälehdissä) ja MTV Suomi Areenan l SuomiAreena – Katso ilmaiseksi mtv-palvelussa paneeli “Terveydenhuoltoa tutkitulla tiedolla” määritteli täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot ja niiden ammatinharjoittajat enimmäkseen epätieteellisiksi “toisiksi”, vieraiksi, epäilyttäviksi ja jopa vääriä terveysväitteitä esittäviksi “uskomushoidoiksi”. Keskisuomalainen-konsernia on pyydetty oikaisemaan virheellisiä väitteitä. Se ei ole oikaissut.

Kokoomuksen kansanedustaja, lääkäri Saara Sofia Sirén kertoi äskettäin Ylen ohjelmassa ajavansa valinnan vapautta rajoittavaa lakia.

Onko lääkäreiden ammattiliiton tavoitteena puoskarilaki?

Kaikissa jutuissa näyttää olevan pyrkimys median avulla vaikuttaa väestön ja erityisesti poliittisten päättäjien mielipiteisiin ns. puoskarilain säätämiseksi. Voimaan tulleessaan tällainen laki rajoittaisi merkittävästi joidenkin ihmisryhmien kansalaisoikeuksia, kuten vapauden valita itsenäisesti erilaisia hoitoja, esimerkiksi valita tavanomaisen terveyskeskushoidon lisäksi jokin sitä täydentävä metodi, kuten vyöhyketerapia, osteopatia, kalevalainen jäsenkorjaus, akupunktio, hypnoosi, mindfulness jne.  

Mediajulkisuuden perusteella vaikuttaa vahvasti siltä, että kyseessä taitaa olla eri ammattiryhmien välinen etukiista enemmän kuin todellinen huoli täydentäviä hoitoja käyttävien turvallisuudesta. Koulutettujen hoitajien hoidothan on laajasti, jopa viranomaisten toimesta, todettu turvallisiksi.

Unohtiko media lähdekritiikin, tietojen paikkansapitävyyden tarkistamisen, CAM*-alan tutkimuksen, asiallisuuden ja tasapuolisuuden Mihin unohtui Hyvin sanottu – yle.fi

*CAM = Complementary and Alternative Medicine eli täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot