Media, herätys: Tukesin määräämä uhkasakko Maria Nordinin kurssille on kumottu

Nyt on medialla uutisoitavaa. Nähtäväksi jää, moniko toimitus antaa tilaa ja aikaa tiedolle hallinto-oikeuden päätöksestä, joka on kumonnut Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) pari vuotta sittyen tekemän päätöksen, jolla se kielsi Maria Nordinin yritystä antamasta tai tarjoamasta Eroon oireista -kurssin yhteydessä sellaisia ohjeita ja väitteitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa terveydelle. Hallinto-oikeuden päätös kumoaa myös Tukesin määräämän 100 000 euron uhkasakon lain vastaisena. Maria Nordin kirjoittaa tästä blogissaan Hallinto-oikeus kumosi uhkasakkoni – Lobattiinko Tukes tekemään laiton päätös? – Maria Nordin ja facebook-sivuillaan Facebook

Medialla on nyt tärkeä tehtävä oikaista Tukesin lainvastaiseen päätökseen nojaava, näyttävä Maria Nordinin tikun nenään nostaminen eli se, että hänen toimintansa on asetettu turvallisuuden suhteen julkisuudessa erittäin kyseenalaiseksi ilman että hänelle on annettu todellista mahdollisuutta puolustautua.

Koko media Hesarista maakuntalehtiin ja iltalehtiin, Yleen ja MTV:hen rummutti Tukesin virheellistä ja harhaanjohtavaa viestiä vaarallisesta ja ihmisiä huijaavasta Mariasta ja hänen kurssistaan. Seura ja Suomen Kuvalehti niin ikään julkaisivat kumpikin laajan ja näyttävän negatiivisesti Maria Nordinia kuvailevan jutun.

Ajojahti vaikutti absurdilta. Asiantuntijan Tukesin pyynnöstä esittämät vaarallisuusväitteet syksyllä 2019 nojasivat nimittäin pelkkiin oletuksiin kurssin mahdollisesti joillekin ihmisille joissakin mahdollisissa tilanteissa ehkä aiheutuvista vaaroista.

Tutustuin Eroon oireista -kurssiin pian kohun alettua syksyllä 2019 ja totesin, että osallistujanohjeita noudattaen siinä ei ole mitään varallista. Maria Nordinin julkisesta toiminnasta voi jokainen olla mitä mieltä tahansa. En jaa läheskään kaikkia hänen julkisuudessa esittämiään näkemyksiä, mutta se ei estä minua odottamasta kaikilta Nordin-kiistan osapuolilta asiallista suhtautumista ja kielenkäyttöä.

Perusteeton, massiivinen median tukema ja pitkään jatkunut yhden naisen maalittaminen on mielestäni osoitus huonosta journalismista ja muiden maalitukseen osallistuneiden etiikan vajavaisuudesta. Tai sitten kyse on järjestelmällisestä ja harkitusta mustamaalaamisesta, mikä onkin sitten jo vakavampi juttu.

Media, pyydä anteeksi, ole hyvä

Nyt median olisi syytä korjata virheensä ja pyytää anteeksi osallistumistaan joukkokiusaamiseen. Lisäksi median kannattaa suhtautua huomattavasti kriittisemmin tiettyjen asiantuntijoiden lausuntoihin kiistanalaisista aiheista.

Kirjoitin 12.11.2019 Eroon oireista -kurssin vaarallisuutta koskevasta asiantuntijalausunnosta. Lausunnossa mainittiin 7 eri vaaraa, joita kurssista mahdollisesti voisi aiheutua. Missään eritellyssä kohdassa ei kuitenkaan mainittu, että mainittu asia/näkemys/ kanta on vaarallinen, vaan asiantuntija käytti sanoja ja termejä: ”Kurssilla annetaan ymmärtää, että voi hoitaa tai voi maistaa” , ”Riskinä on, että voidaan tarpeettomasti altistaa”, ”näkemys voi mahdollisesti johtaa .. ja tällä voi olla tarpeetonta haittaa ”, ”kanta voi johtaa… joissakin tapauksissa riippuen (asioista), voi olla merkki, ”näkemys voi johtaa tilanteeseen, että kuvittelee että X:n voisi estää mielenhallinnalla”.

Asiantuntija siis antoi ymmärtää, että kurssille osallistujat eivät ehkä ymmärtäisi kurssilla näkemäänsä ja kuulemaansa tai annettuja ohjeita siten kuin kurssin laatija oli ne tarkoittanut ymmärrettäväksi, vaan että ne voidaan joissakin tapauksissa ehkä tulkita väärin.

Tukesin kysymykseen asiantuntijalle Eroon oireista -kurssista Voiko palvelusta aiheutua näkemyksenne mukaan vaaraa sen käyttäjille? asiantuntijalausunnossa vastataan muun muassa näin (kursivoitu ja lihavoitu teksti on kopioitu suoraan asiantuntijalausunnosta):

Kurssilla annetaan ymmärtää, että allergisoivaa ainetta voi maistaa mielikuvaharjoittelun jälkeen eikä oteta huomioon, että vakavissa allergioissa esimerkiksi maistaminen voi aiheuttaa hengenvaarallisen reaktion.

Kirjoitin 12.11.2019 näin ja olen edelleen tätä mieltä: (Lainaus alkaa) ”Annetaan ymmärtää” -termi ei mielestäni sovi asiantuntijalausuntoon, koska se vihjaa, että kurssin viesti/sanoma olisi ilmiasultaan (viestin sanallinen ja kuvallinen muoto) jotakin muuta kuin sen sisältö (merkitykset). Eli kurssilla ei muka “sanota suoraan”, vaan “annetaan ymmärtää”. Toisin sanoen asiantuntija tässä tapauksessa on tehnyt ”päätöksen tulkinnasta” ja tulkintansa perusteella ilmoittaa, mikä on kurssin sisältö (merkitykset) kertomalla että se ”antaa ymmärtää” jotakin jollakin tavalla (antaa ymmärtää, että voi maistaa hengenvaarallista ainetta).

Semiotiikassa puhutaan toisenasteisista merkityksistä. Sellaisen  asiantuntija on tässä tapauksessa luonut. Niitä voi tietysti olla (ja onkin) muunlaisiakin kuin juuri tämän asiantuntijan luoma merkitys. (Laajemmin puhutaan toisenasteisista merkitystä muodostavista järjestelmistä, joilla viitataan arvo- ja kulttuurijärjestelmiin). Todellisuudessa (esimerkiksi minun tulkintani mukaan) kurssiaineistosta – jos seuraa kurssin sisäistä valmennuslogiikkaa ja annettuja ohjeita – ei voi järjellisesti tehdä päätelmää, että se ohjaisi maistamaan allergisoivaa ainetta mielikuvaharjoittelun jälkeen.” (Lainauksen loppu). Pöly laskeutui – faktat esiin Maria Nordinin kurssista

Totesin myös: (Lainaus alkaa) “Järkyttävää on, että Tukes on tuon yllä esitetyn yksittäisen asiantuntijan mielipiteen perusteella tehnyt seuraavan päätöksen.

”Tukesin saamien tietojen mukaan palvelussa oli seuraavia kuluttajaturvallisuutta vaarantavia puutteita: Terveysväitteistä johtuen asiakkaan tarpeeton altistuminen allergeeneille tai muille terveysvaaroille”Tukes esittää päätöksessään neljä muutakin vaarallista puutetta, jotka kurssissa asiantuntijalausunnon mukaan olivat ennen siihen tehtyjä lisäyksiä ja täsmennyksiä.”(Lainauksen loppu).

Tukes siis tulkitsi asiantuntijaprofessorin antamaa “voisi-saattaisi-mahdollisesti-antaa ymmärtää” -arviota kurssista siten, että se omassa raportissaan väitti kurssin olevan joiltakin osin vaarallinen. “Saattaa olla” muuttui muotoon “on”. Samassa Tukesin raportissa kurssi kuitenkin todettiin turvalliseksi. Omituista.

Uhkasakko turvalliseksi todetulle kurssille – missä logiikka?

Kurssin sisältö ei Maria Nordinin mukaan Tukesin parin vuoden takaisen neuvonta- ja ohjausprosessin aikana olennaisesti muuttunut. Eli se näytti olleen alun alkaenkin turvallinen. Silti Tukes määräsi uhkasakon. Käsittämätöntä. Uhkasakon tarkoitushan on, että se pakottaa/ohjaa palvelun tarjoajan korjaamaan vaaditun puutteen. Jos puutetta ei korjata, niin uhkasakko tulee maksettavaksi. Mutta jos puutetta (tässä tapauksessa vaarallisuutta) ei ole, uhkasakkoa ei järjellisesti ajatellen voi asettaa!

Niin Tukes kuitenkin lain vastaisesti teki.

Kaiken lisäksi laittomaan sakkoon ja asiantuntijan epämääräiseen lausuntoon nojaten media loi – joko oma-aloitteisesti tai Tukesin, sen asiantuntijan tai pseudoskeptikkoporukan kanssa yhteistyössä – Maria Nordinista kauhukuvan: vaarallinen ja rahanahne puoskari, joka on saatava kuriin (roviolla ei voi polttaa!). Tätä tarinaa on levitetty jo pari vuotta. Olisiko jo aika lopettaa ja pyytää anteeksi?

Voin vain etäisesti kuvitella sitä henkistä painetta, jonka median näkyvällä tuella toteutettu maalittaminen kohteelle, Maria Nordinille, aiheutti. Hänellä näyttää olevan loistava turnauskestävyys. Heikompi olisi jo sortunut.

Hämmästystä herättää, että Tukesille kantansa ilmaisseet kaksi muuta asiantuntijaa pitivät alun alkaenkin kurssia vaarattomana. Näitä kahden asiantuntijan näkökantoja Tukes ei ottanut ollenkaan huomioon nyt laittomaksi osoittautuneessa kielto- ja uhkasakkopäätöksessään. Miksi?

Ihmettelen myös toimittajien älyllistä laiskuutta ja välinpitämättömyyttä. Ihmettelen, miksi yksikään toimittaja ei tutustunut itse kurssimateriaaliin ja lukenut huolella, mitä Tukesin julkiset asiakirjat sisälsivät (Niissä kurssi todetaan turvalliseksi, mutta silti sille määrätään uhkasakko! ). Ja ennen muuta miksi yksikään toimittaja ei kysynyt ja julkaissut maalituksen kohteen omia perusteluja sellaisina kuin hän ne itse esitti, ilman vääristeleviä tulkintoja.

Toimittajat seurasivat kiltin lauman tavoin “asiantuntijan”, Tukesin ja epämääräisen ilmiantajajoukon vaatimuksia. Katso tarkemmin Hallinto-oikeus kumosi uhkasakkoni – Lobattiinko Tukes tekemään laiton päätös? – Maria Nordin

Uusi näkemys tulkitaan monesti arveluttavaksi

Maria Nordinin kurssin ankarassa mediamyllytyksessä kyse saattaa olla:

  • terveyspoliittisesti aroista aiheista (ketkä henkilöt ja mitkä ammattiryhmät ovat oikeutettuja kurssittamaan ihmisiä terveysasioissa)
  • valtavirrasta poikkeavista näkemyksistä (mielen ja mielenharjoitusten merkitys myös fyysisen terveyden edistämisessä) tai
  • uusista ilmiöistä (oireita lievittämään pyrkivä kurssi), joiden oma paikka ei ole vielä vakiintunut yhteiskunnassa.

Verkkokurssi Eroon oireista edustanee kaikkia mainittuja ja ennen muuta jälkimmäistä. Kurssin kehittäjä Maria Nordin on joutunut parina viime vuonna hänen uudentyyppistä kurssiaan voimakkaasti kyseenalaistavan mediahuomion ja somepommituksen keskiöön. Naista on roiskittu kovilla panoksilla: haukuttu vaaralliseksi, epäpäteväksi ja ihmisiä huijaavaksi puoskariksi. Perättömät syytteet ja ilmiannot Tukesiin ovat kohdistuneet sekä Eroon oireista -kurssin sisältöön että häneen henkilönä.

Sen sijaan hämmästyttävän vähän on keskusteltu pääasiasta eli kurssin perusideasta ja tarkoituksesta. Myöskään sen taustalla oleva kehon ja mielen yhteyksien terveydenhoidollinen teoria, tutkimus ja käytännön positiiviset esimerkit, joihin valmennus nojaa, ei ole saanut juurikaan huomiota Nordinin kurssista keskusteltaessa. Pääosassa on ollut vaaradiskurssi.

Hokema vaarallisuudesta joutaisi jo hautaan

Siitä huolimatta, että Eroon oireista on jo aikaisemmin Tukesin toimesta todettu turvalliseksi ja että Tukesin uhkasakon määräys on hallinto-oikeuden päätökselle kumottu, edelleen, tänään 25.7.2021 somessa toistellaan hokemaa Maria Nordinin kurssin vaarallisuudesta, esim. tähän tapaan keskusteluketjussa kurssista: “Jos esim. allergia on tiedossa ja henkilö tietoisesti altistetaan allergeenille ja se johtaa kuolemaan, eikö kyseessä ole murha?” Kommentissa siis vihjataan, että Eroon oireista -kurssilla Maria Nordin tietoisesti altistaisi asiakkaan allergeenille ja jos asiakas kuolisi, Nordin olisi murhaaja. Huh huh. Vihjaus on loukkaava ja propagandistinen.

Minun ymmärrykseni mukaan ja katsottuani Eroon oireista -kurssin useaan kertaan, kurssilla ei altisteta ketään tietoisesti eikä tiedostamattomasti allergeeneille.

Tosiasia nyt on, että Tukesin on hallinto-oikeuden päätöksellä todettu toimineen lain vastaisesti. Asiantuntijan epämääräiset vaarallisuusvihjaukset ilman asianmukaisia riskinarviointeja ovat saattaneet johtaa Tukesin virkahenkilöitä harhaan. Surullista Tukesille.

Eroon oireista -kurssia ei ole todettu vaaralliseksi. Epämääräiset asiantuntija-arviot tyyliin “voi olla vaarallinen jossain tilanteessa joillekin ihmisille, jos nuo jotkut eivät joissakin kohdissa noudata kurssin ohjeistusta ja jos nuo jotkut tulkitsevat kurssin sisältöä jollakin tavalla joka ei vastaa itse kurssin laatijan viestin tarkoituksia” voi tulkita joissakin tapauksissa ja tietyin edellytyksin vain tarkoitushakuiseksi ja selväksi biolääketieteen imperiumin vahvistamispropagandaksi.

Hakusanalla “Maria Nordin” löydät kaikki aihetta koskevat kirjoitukseni. Erityisesti suosittelen Maalin ja Maria terveyttä edistämässä – ja syytettyinä.

Päivitys 26.7.2021. Ehdotus: Entä jos media vaihtaisi näkökulmaa? Löytyisikö kurssista jotakin hyvää? Entä jos toimittajat haastattelisivat niitä, jotka ehkä ovat saaneet apua kurssista?

Entä jos viranomainen tai tutkimuslaitos tai intressiryhmistä mahdollisimman riippumaton tutkijaryhmä tekisi tästä kiistanalaisesta, mutta terveydenhoidon ja terveyden edistämisen kentällä taustateorialtaan uudenlaisesta Eroon oireista -kurssista kunnollisen ja puolueettomann riskianalyysin, jossa arvioidaan sekä kurssiin osallistuville mahdollisesti aiheutuvat haitat että mahdolliset hyödyt? Nämä sitten suhteutettaisiin keskenään, niin saataisiin nykyistä selkeämpi ja totuudellisempi kuva. Syyttelevien sotakirveiden heilutteluun ei olisi enää tarvetta.

Olisi myös tarpeellista tietää, miten paljon kuluneen kahden vuoden aikana viranomaisille on tullut Eroon oireista -kurssin käyneiden tekemiä haittailmoituksia. Jos niitä on tullut, mitä haittaa kurssin käyneet ovat kokeneet siitä aiheutuneen? Onko kurssin käyneiden haittailmoitukset tutkittu ja yksityiskohtaisesti selvitetty? Onko aihetta huoleen?