Näin asiantuntijalausunto muutti Maria Nordinin Eroon oireista -kurssia

Media on nyt julkaissut uutisia hallinto-oikeuden päätöksestä kumota lainvastaisena Tuoteturvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tekemä päätös 100 000 euron uhkasakon langettamisesta Eroon oireista -kurssia myyvälle yritykselle. Esimerkiksi Helsingin Sanomat (HS) uutisoi Tukes kielsi ennakoivasti terveydelle vaarallisten ohjeiden antamisen Maria Nordinin Eroon oireista -kurssilla – Nyt hallinto-oikeus kumosi päätöksen – Kotimaa | HS.fi ja Yle Hallinto-oikeus kumosi Tukesin ennakoivan kieltopäätöksen Maria Nordinin verkkokurssista – nykylainsäädäntö ei mahdollista kiellon antamista ennakkoon | Yle Uutiset | yle.fi

Uutisoinnissa on korostettu viranomaisen (Tukesin) esittämiä puolusteluja ja selityksiä omasta toiminnastaan. Haitta virheellisen päätöksen kohteena olleelle ei ole ollut lainkaan huomion kohteena, mikä on kummastuttavaa. Maria Nordinilta ei ole kysytty, miten kaksi vuotta sitten tehty Tukes-päätös uhkasakkoinen ja sen tuoma negatiivinen julkisuus on vaikuttanut häneen ja hänen yritykseensä. Ratkaisulla siirrettiin näppärästi huomio pois lainvastaisesta ja Nordinin yrityksen mainetta haitanneesta viranomaispäätöksestä.

Median laajasti siteeraamassa Tukesin tiedotteessa selitellään viraston “pyrkimyksiä”, mikä vaikuttaa oman hännän nostamiselta. Selittelyssä näet puolustellaan omaa lainvastaisen toimintaa, mikä ei vaikuta kovin asialliselta tai asiakaskeskeiseltä: “Tukesin pyrkimyksenä on ollut lain tarkoituksen mukaisesti ennaltaehkäistä kuluttajapalvelusta aiheutuvia merkittäviä terveysvaaroja, jotka kohdistuvat myös heikossa asemassa oleviin ihmisiin.” Kuitenkaan Tukes ei ole osoittanut, millä tavalla Eroon oireista -kurssi on konkreettisesti aiheuttanut tai edes teoriassa voisi aiheuttaa “merkittäviä terveysvaaroja, jotka kohdistuvat myös heikossa asemassa oleviin ihmisiin.”

Uhkasakkopäätöksensä Tukes teki asiantuntijalausunnon perusteella, jossa kuitenkaan ei selkeästi osoitettu kurssin olevan vaarallinen. Lausunnossa viitattiin siihen, että joku asia jossain tilanteessa jollekin ihmiselle saattaa olla vaarallinen ja siihen, että kurssi muka antaa ymmärtää jotakin muuta kuin siinä faktisesti viestitetään. Tällaisen kryptisen asiantuntijalausunnon perusteella Tukes teki lainvastaisen päätöksensä. Katso tarkemmin Media, herätys: Tukesin määräämä uhkasakko Maria Nordinin kurssille on kumottu – Liinanblogi

Lisäksi lausunnossa oli lueteltu erilaisia mahdollisia vaaratilanteita ottamatta huomioon riskinarviointia. Pelkkä mahdollinen vaarallisuus ei sinänsä kerro mitään, jos ei oteta huomioon riskinarviointia juuri kyseessä olevan kurssiaineiston osalta. Sitä Tukes ei ole tehnyt. Viranomaisen omaa pohdintaa vaarasta ja riskistä voit tarkastella Tukesin verkkosivuilla.

Mikä kurssissa muuttui Tukesin “neuvonta- ja ohjausprosessin” jälkeen?

HS:n uutisen (linkki yllä) mukaan: “Tukesin tiedotteessa kerrotaan maanantaina, että virasto velvoitti palvelun­tarjoajan korjaamaan väitteet. Palveluntarjoaja myös teki kurssiin vaaditut muutokset. Tämän jälkeen, siis päätöksen antamisen aikaan, palvelu täytti lainsäädännön minimi­vaatimukset.

Tukesin näkemyksen mukaan oli kuitenkin mahdollista, että terveydelle vaarallista sisältöä tarjottaisiin myös jatkossa, minkä vuoksi se asetti ennakoivan kiellon koskemaan myös palvelun tulevia sisältöjä.”

Tällainen “oli kuitenkin mahdollista”-perustelu viranomaiselta vaikuttaa pöyristyttävän järjettömältä. Samalla perustella voisi näet laittaa uhkasakon melkein mille tahansa, vaikkapa esimerkiksi kauhuleffalle, koska on mahdollista että joku saa sen katselemisesta pahan pelkoreaktion ja sydänkohtauksen tai kahvin tarjoamiselle, koska on mahdollista, että siitä tulee vatsavaivoja tai alkoholin myymiselle, koska joku voi nauttia sitä joskus liikaa ja se on aivan varmasti silloin mahdollisesti vaarallista. Juoksulenkkaritkin voisi saada uhkasakon, koska on mahdollista, että joku juoksee hyvillä lenkkareilla liikaa ja se voi olla joissakin tapauksissa tosi vaarallista.

Helmikuussa 2021 HS kirjoitti. “Yle Perjantai -ohjelmassa joulukuussa Nordin väitti edelleen, että hänen kurssinsa oli alun perinkin turvallinen eikä hän muuttanut sen sisältöä. Nordinin mukaan hän poisti ainoastaan yhden kurssilaisen jakaman somepostauksen, jossa tämä kertoi parantuneensa allergiasta.”

HS:n mukaan “TODELLISUUDESSA Nordin muutti kurssistaan muutakin kuin yhden somepostauksen. Helsingin Sanomat sai Tukesilta nähtäväksi valvonta-asiakirjat Eroon oireista -kurssin käsittelystä.

Asiakirjoissa esitellään kymmenen kohtaa, joihin muutoksia tehtiin. Muutokset olivat lähinnä kurssin eri kohtiin laitettuja varoitustekstejä ja huomautuksia, joissa esimerkiksi kehotettiin muistamaan turvallisuus ja kerrottiin, ettei kurssi korvaa tai sulje pois lääketieteellistä hoitoa.

Varoitusten lisäksi poistettiin enemmän kuin yksi somepostaus sekä verkkosivuilla ollut ”lääkkeitä käsittelevä kohta”. Näin todetaan HS:n jutussa helmikuussa 2021.

“Maria Nordin muutti kurssistaan muutakin kuin yhden somepostauksen“, toteaa HS yllä helmikuussa 2021.

Kuva 1. HS printtilehdessä 27.7.2021 julkaistu maininta hallinto-oikeuden kesäkuun 2021 päätöksestä.

Varoitustekstejä lisättiin

Siis mikä oikeastaan muuttui itse kurssissa Tukesin määräyksestä? Minäkin olen HS:n toimittajan tavoin nähnyt valvonta-asiakirjoja Eroon oireista -kurssin käsittelystä. Julkiset asiakirjat ovat kaikkien saatavilla. Salaisiin tarvitaan erikoislupia. Olen myös tutustunut itse kurssiaineistoon lokakuussa 2019 ja keskustellut äskettäin puhelimessa Maria Nordinin kanssa ja saanut häneltä tässä jutussa olevat kaksi valokuvaa kurssin sivuilta sen jälkeen, kun erikseen pyysin niitä.

Minulla ei ole mitään sidonnaisuuksia Maria Nordiniin tai hänen yritykseensä eikä mihinkään muuhunkaan yritykseen. En ole häntä koskaan tavannut. Kirjoitan riippumattomana terveystutkijana, tietokirjoittajana ja Suomen Tiedetoimittajien Liiton jäsenenä.

Selvitykseni mukaan mikään muu kurssiaineistossa ei muuttunut kuin se, että kurssiin lisättiin useaan kohtaan varoituksia ja kehotuksia mennä tarvittaessa LÄÄKÄRIIN, että kyse ei ole LÄÄKETIETEELLISESTÄ kurssista, että osallistujien on kysyttävä LÄÄKÄRIN neuvoja tarvittaessa ja että jotakin harjoitetta ei saa tehdä ilman LÄÄKÄRIN valvontaa. Toisin sanoen viranomainen varmisti kurssin turvallisuuden siten, että useassa kohdassa kurssivideota on lisätty tekstiplanssit muistuttamaan lääkäriin menemisen tarpeesta ja siitä että kurssi ei ole lääketieteellinen.

Asiantuntijalausunnossa listatut seikat, jotka asiantuntijan mukaan saattoivat joillekin joissakin tilanteissa olla vaarallisia muuttuivat varoitustekstien myötä turvallisuusohjeet täyttäviksi.

Itse kurssin sisältö ei muuttunut eli Maria Nordinin puhe ja videon kuvat pysyivät täsmälleen samoina kuin ne olivat alkujaankin. HS:n väite, että “muutokset olivat lähinnä kurssin eri kohtiin laitettuja varoitustekstejä ja huomautuksia” ei pidä täysin paikkaansa, sillä muutokset olivat nimen omaan ja ainoastaan varoitustekstejä.

Alla on kaksi kuvaa (Kuvat 2 ja 3) Eroon oireista -kurssin varoitusteksteistä. Ensimmäinen on alkuperäisestä kurssiaineistosta, jossa varoitusteksti on harmaalla fontilla. Toinen esimerkki on toisesta kohdasta kurssimateriaalia ja tämän kohdan korjatusta tekstistä, joka on punaisella.

Kuva 2. Varoitustekstissä on harmaa fontti.
Kuva 3. Huomion lisäämiseksi varoitustekstejä kirjoitettiin Tukes-prosessin tuloksena punaisella ja lihavoidulla tekstillä.

Muutokset kurssissa, joka on mielenhallinta- ja tietoisuustaitokurssi, siis eivät koskeneet kurssin sisällöllisiä seikkoja eivätkä sen ohjaavia viestejä tai sanallisia tai visuaalisia ilmaisuja. Muutokset olivat varoitustekstejä, jotka erikseen lisättiin kurssivideomateriaaliin.

Tukesin ohjeistuksen mukaan myöskään yhden kurssin käyneen henkilön somepostausta, jossa hän kertoi pähkinäallegiansa hävinneen kurssin käymisen seurauksena, ei saanut julkaista, joten se poistettiin. HS:n mukaan joitakin muitakin postauksia poistettiin. Maria Nordinin mukaan poistettuja oli vain yksi. Somepostaukset eivät kuuluneet kurssimateriaaliin.

Siinä olivat muutokset!

Tehtiinkö kärpäsestä härkänen?

Jäin pohtimaan, mitä on pääteltävissä hallinto-oikeuden Tukesin toimintaa koskevassa päätöksessä mainitusta toteamuksesta: “Hallinto-oikeus ei siis kiistä palvelun aiheuttamaa terveysvaaraa, mutta toteaa, että palveluntarjoaja on tehnyt korjaavat toimet selvitysprosessin aikana” Ks. Kuva 4 alla, viimeinen lause.

Kuva 4. Ote hallinto-oikeuden kesäkuussa 2021 tehdystä päätöksestä koskien Tukesin ennakoivaa kieltopäätöstä ja Eroon oireista -kurssille asetettua lainvastaista uhkasakkoa syksyllä 2019.

Onko hallinto-oikeus siis sitä mieltä, että juuri varoitustekstit olivat noita hallinto-oikeuden mukaan hyväksyttäviä korjaavia toimia, sillä muita korjaavia toimiahan itse kurssiin ei tehty?

Jos näin on, niin kysyn (retorisesti), pitäisikö myyjän liimata lenkkitossulaatikkoon korjaustoimenpiteenä erillinen tarra “Ennen lenkille lähtöä, ota yhteys lääkäriin, jos on tarvetta” tai kahvilan oveen viesti “Kahvin juominen kyllä virkistää, mutta se voi olla joissakin tapauksissa jopa vaarallista, ota tarvittaessa yhteyttä lääkäriin.” Ja tanssikurssit netissä ja livenä ne vasta potentiaalisesti vaarallisia ovatkin! Silti tanssi edistää terveyttä, samoin myös kahvin nauttiminen hyvässä seurassa ja juokseminen, kunhan ei rasita kehoaan liikaa.

Mahdottomaksi menee, jos kaikkiin mahdollisiin terveys-, tietoisuustaito-, itsetuntemus- ja hyvinvointikursseihin ja verkkovalmennuksiin pitää ennakoivana varoitustoimenpiteenä lisätä lääkärimuistutus.

Maria Nordinin oma näkemys Tukes-prosessista Hallinto-oikeus kumosi uhkasakkoni – Lobattiinko Tukes tekemään laiton päätös? – Maria Nordin

Vanhentunut uskomushoito kummittelee vielä Tukesin sanastossa

Tukes tulee harmittavasti jälkijunassa, kun se edelleen puhuu “uskomushoidoista”, vaikka sen viranomaisena pitäisi käyttää asiallista kieltä ja olla tietoinen siitä, että termi on harhaanjohtava ja ihmisryhmiä halventava. Ks. EDILEX

Vetoamalla sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) käynnistyvään vaihtoehtohoitojen sääntelytarpeen selvitykseen Tukes tiedotteessaan pyrkii rimpuilemaan ulos vastuustaan. Se siirsi huomion pois omasta lainvastaisesta ja Maria Nordinin yrityksen mainetta pilanneesta viranomaistoiminnasta, joka on mitä ilmeisemmin haitannut merkittävästi yritystä jo lähes kaksi vuotta.

STM on sanoutunut irti laillisia ammatinharjoittajia halventavan “uskomushoito”-termin käytöstä. Ministeriöstä on ilmoitettu, että se ei käytä uskomushoito-termiä (vastaus viralliseen kysymykseen VN/12625/2021-SAAP-1): “ Hallitusohjelmaan tehdyt kirjaukset on tehty hallitusohjelmaneuvottelijoiden toimesta. Virkavalmistelussa pyrimme määrittelemään käytetyt termit siten, että ne asiallisesti ilmentävät kyseessä olevaa teemaa. Olemme käyttäneet tästä teemasta termejä CAM-hoidot ja/tai vaihtoehtohoidot.”

Tukesin selittelyt nostavat esiin kysymyksen, pitääkö Tukes verkkokursseja hoitoina, joita olisi erityislailla säädeltävä? Missään muualla maailmassa tällaista täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen sääntelyä ei ole olemassa. Jos STM:n sääntelyn selvitystyötä ollaan laajentamassa verkkokoulutuksiin, niin tämä saattaisi tarkoittaa sitä, että kaikki virallisten koulutusinstituutioiden ulkopuolella tarjottavat verkkokoulutus- ja valmennuspalvelut tulisivat Tukesin tai muun viranomaisen erityisvalvonnan piiriin. On vaikea kuvitella, miten tällainen käytännössä toimisi. Kokemusta ei ole mistään päin maailmaa ja Suomi tulisi olemaan ennakkomaa tällaisen laajan viranomaisvalvontaan liittyvän tulkinnan osalta.

Päivitys: Kirjoitusta on muokattu 27.7.2021. Kappalejärjestystä on muutettu, viimeinen kappale ja kuva 1 on lisätty.