Sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet eivät käytä halventavaa “uskomushoito”-termiä

”STM ON LUOPUNUT ”USKOMUSHOITO”-TERMIN KÄYTÖSTÄ. Näin ilmoitti Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto 13.7. 2021 facebook-päivityksessään:

Sosiaali- ja terveysministeriö vastasi (13.7.2021) Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitolle, että ”Hallitusohjelmaan tehdyt kirjaukset on tehty hallitusohjelmaneuvottelijoiden toimesta. Virkavalmistelussa pyrimme määrittelemään käytetyt termit siten, että ne asiallisesti ilmentävät kyseessä olevaa teemaa. Olemme käyttäneet tästä teemasta termejä CAM-hoidot ja/tai vaihtoehtohoidot.

Tämä on sosiaali- ja terveysministeriön vastaus viralliseen kysymykseen VN/12625/2021-SAAP-1.

Sosiaali- ja terveysministeriö on siis luopunut ”uskomushoito”-termin käytöstä. Asiallinen ja toisia kunnioittavan termien käyttö on tärkeää, jotta yhteiskunnallisesti kiistanalaisesta teemasta syntyy rakentavaa keskustelua.

Viatonta tietämättömyyttä vai tietoista propagandaa?

Uskomushoidot eivät tarkoita samaa asiaa kuin täydentävät ja vaihtoehtoisiet hoidot (CAM, Complementary and Alternative Medicine). Kyse on käsitesekaannuksesta.

Lähes koko media on pitkin kesää “tiedottanut” uskomushoidoista. Helsingin Sanomat jopa pääkirjoituksessaan 27.7 2021 (digilehti) ja 28.7. 2021 (printtilehti) Uskomushoidot on vihdoin saatava kuriin lain avulla – Pääkirjoitus | HS.fi vaatii puoskarilakia, jolla rajattaisiin kaikkien täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen (mukaan lukien myös ne, joiden hyödyistä on tutkimusnäyttöä) tarjoamista ja sen myötä myös niiden käyttöä. Kieltolaki koskisi useita satoja tuhansia kansalaisia.

Onko tällaisessa journalismissa kyse tahattomasta tietämättömyydestä vai tarkoituksellisesta propagoimisesta luontaishoitoalan (jota termiä media ei käytä) toimijoiden ammatinharjoittamisen vaikeuttamiseksi.

Kunnioitetaan toisiamme!

Kunnioittavaa ja kaikkia toimijoita arvostavaa puhetta julkisuudessa nyt tarvitaan, jotta turvataan luottamus terveydenhuoltoon ja vahvistetaan yhteiskuntarauhaa. Minkään ihmis- tai ammattiryhmän tai heidän tarjoamiensa ja käyttämiensä hoitomuotojen vääristelevä nimitteleminen ei ole korrektia.

Kuva on kopioitu lääketieteen tohtori, dosentti Harri Hemilän esityksestä Onko olemassa näyttöön perustuvia vaihtoehtohoitoja? (directo.fi)