Ruotsi vähentämässä vaihtoehtohoitojen rajoituksia

Tydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja ammattimaisesti tarjoavia henkilöitä koskevaan lainsäädäntöön esitetään Ruotsissa väljennyksiä.

Tuore lakiesitys saattaa näyttää myös kiristykseltä.

Kauan diskuteerattiin

Ruotsalaiset ovat tunnetusti  hyviä diskuteeraamaan eli he ovat taitavia keskustelemaan hankalistakin asioista, kuten keskinäisistä erimielisyyksistä. Täydentävistä hoidoista käydään Ruotsissa samanlaista debattia kuin Suomessa, ja vastakkainasettelut ovat jyrkkiä sielläkin. Mutta on siellä halua dialogiinkin.

Melkein kaksi vuotta sitten Ruotsin hallitus nimitti selvityshenkilöksi professori emeritus Kjell Asplundin  selvittämään potilaiden valinnanvapautta ja potilasturvallisuutta käytettäessä vakiintuneen terveydenhuollon ulkopuolisia hoitomuotoja  (eli täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja).

Kjell Asplund työryhmineen jätti kesäkuun 2019 alussa ehdotuksen  lakimuutokseksi, jonka ydin on se, että ammatinharjoittaja saa täydentävien hoitojen avulla lievittää kaikkien asiakkaiden, myös vakavista sairauksista kärsivien, lasten ja raskaana olevien erilaisia oireita. Vakavia sairauksia he eivät saa hoitaa eivätkä lasten ja raskaana olevien muitakaan sairauksia, mutta kylläkin oireita.

Dagens Nyheterissä (DN) oli  4.6.2019 aihetta käsittelevä  artikkeli, jossa  Kjell Asplund kertoo ehdotuksesta lakimuutokseksi. Laaja, 640-sivuinen, aihetta käsittelevä taustaselvitys Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog toimenpide-ehdotuksineen  julkaistiin  maaliskuussa 2019.  

DN:n jutun mukaan Kjell Asplundin ryhmä ehdottaa, että lakia kiristettäisiin niin, että sen piiriin tulisivat kaikki vakavat sairaudet, kuten psykoosi, sydänsairaus ja ALS.

– Esimerkiksi ehdotetun lain mukaan tulee siis olemaan  kiellettyä  hoitaa skitsofreniaa vaihtoehtohoidolla lääkkeiden sijasta tai antaa vakaviin infektioihin  vaihtoehtohoitoa antibioottien sijasta, Kjell Asplund sanoo.

Selvitysryhmä on pyrkinyt tasapainottamaan potilasturvallisuuden ja hoitoa hakevan asiakkaan mahdollisuudet tehdä omia, riittävään tietoon perustuvia valintoja hoidoista.

Ei haluta holhota ja ylisäädellä

– Emme halua holhota (överreglera=ylisäädellä). Siksi ehdotamme,  että pelkästään oireita lievittävä hoito täydentävässä ja vaihtoehtoisessa hoidossa tulee olla sallittua myös tietyillä alueilla, joissa se tähän asti on ollut kiellettyä. Mutta silloin, kun kyse on erityisen suojelemisen tarpeessa olevista (skyddsvärda =suojelemisen arvoisista) ryhmistä ja vakavaa sairautta potevien henkilöiden hoidosta haluamme ottaa käyttöön tiettyjä tiukennuksia, Kjell Asplund toteaa.

Vakavilla sairauksilla tarkoitetaan hengenvaarallisia sairaustiloja tai tiloja, jotka aiheuttavat tai tulevat aiheuttamaan laajan toimintakyvyn alentumisen.

Kjell Asplund jatkaa: ”Sen sijaan oireita lievittävät toimenpiteet tulee lakiehdotuksen mukaan sallia myös vakavien sairauksien kohdalla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sallitaan akupunktio kivunlievityksessä ja lääketieteellinen jooga rauhattomuuteen syöpäsairauden yhteydessä.  Sama poikkeus kiellosta koskee myös lasten ja raskaana olevien hoitoa. Näissä tiloissa sallitaan oiretta lievittävät hoidot, esimerkiksi hieronta vauvakoliikissa ja akupunktio raskauspahoinvoinnin hoidossa.   

– Se että tulee olemaan laillista käyttää täydentäviä ja vaihtoehtoisia metodeja oireiden lievityksessä ei mitenkään riipu siitä, onko niiden tehosta sairauden paranemisessa näyttöä vai ei.

Kjell Asplundin mukaan vakavien sairauksien rajaamisessa voi olla vaikeuksia, mutta sosiaalihallituksessa on kehitetty malleja, joita voidaan käyttää arvioitaessa kuinka vakava joku sairaus on.  Sen erottaminen, mikä on sairauden hoitoa sinänsä ja mikä oiretta lievittävää hoitoa ei ole hänen  mukaansa kovinkaan vaikeaa, vaikka joissakin tilanteissa eronteko ei voi olla kristallinkirkas.  

– Norjassa on  vuodesta 2004 lähtien lainsäädäntö, jossa on säännöksiä sekä vakavasta  sairaudesta että oiretta lievittävästä hoidosta. Norjan viranomaisten mukaan ei ole raportoitu ongelmia  tämän soveltamisessa, Kjell Asplund toteaa Dagens Nyheterin haastattelussa 4.6.2019. 

                               *      *      *

Tiedoksi lukijalle, että teksti on vapaasti tiivistetty DN:n jutusta.  

Alla on Ruotsin lakiehdotuksen vapaa, epävirallinen käännös, jota ei saa käyttää missään julkisissa dokumenteissa, koska kaverini käänsi ja minä muotoilin, emmekä kumpikaan ole virallisia kielenkääntäjiä. Esimerkiksi ”Det är förbjudet att behandla” on käännetty   ”Ei saa hoitaa”, mutta sen voi ilmaista myös ”On kielletty hoitamasta”. Vaihtoehtoisia sanoja on suluissa.

meddelar enligt denna lag gäller omedelbart, om

inte annat anges i beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021. u