Täydentävien hoitojen sääntely Ruotsissa

Ruotsissa ehdotetaan täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen sääntelemiseksi lakimuutosta. Ehdotus julkistettiin kesäkuussa 2019.

Sen tausta-ajatus on, että nämä hoitomuodot voivat lievittää oireita ja helpottaa potilaan oloa, mutta että ne eivät paranna vakavia sairauksia. Lieviä sairauksia ne ehkä voivatkin parantaa.

Täydentävä hoitaja ilman virallista terveydenhuollon koulutusta voi lakiehdotuksen mukaan tarjota palveluksiaan vaivojen ja oireiden lievittämiseksi sekä terveyden edistämiseksi ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

Laki, jos se aikanaan tulee voimaan, kieltää häntä hoitamasta mitään vakavaa sairautta, mutta sallii lievien sairauksien hoidon. Laki kieltää hoitamasta alle 15-vuotiaiden ja raskaana olevien sairauksia, mutta heidänkin kärsimiään oireita on lupa laillisesti lievittää.

Lakiehdotuksen ydin siis on,  että ammatinharjoittaja saa täydentävien hoitojen avulla lievittää kaikkien asiakkaiden, myös vakavista sairauksista kärsivien, lasten ja raskaana olevien erilaisia oireita. Itse vakavia sairauksia he eivät saa hoitaa eivätkä lasten ja raskaana olevien muitakaan (lieviäkään) sairauksia.

Mikä muuttuisi Ruotsissa?

Ruotsissa on tällä hetkellä voimassa laki, joka säätää siitä, kuka (millainen ammattihenkilö) saa hoitaa sairauksia. Potilasturvallisuuslaki, jota Suomessa on julkisuudessa virheellisesti kutsuttu puoskarilaiksi tai uskomushoitolaiksi, säätää terveydenhuollossa ja sen ulkopuolella toimivien henkilöiden ammatillisesta toiminnasta.

Laki  ei puutu täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen tarjoamiseen ja käyttämiseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Se ei myöskään ota kantaa yksittäisiin hoitomuotoihin (menetelmiin), vaan ammatteihin, joihin erilaiset hoitajat on koulutettu.

Mikä siis muuttuisi uuden lain voimaantultua? Mielestäni ei oikeastaan mikään muu kuin se, että uudessa lakitekstissä on sanottu selkeästi ulos (eksplisiittisesti) se, että oireiden lievittäminen täydentävien hoitojen avulla silloinkin, kun hoitaja ei ole virallisen terveydenhuollon koulutuksen saanut henkilö, on laillista ja luvallista.

Nykyisessä laissa tätä ei sanota suoraan.

Lakiehdotus väljentää, mutta näyttää kiristykseltä

Nykyiseen lakiin esitetään sekä väljennyksiä että  kiristyksiä. Kiristykseksi on tulkittavissa se, että lakiehdotuksen mukaan kaikkia vakavia sairauksia (nykylaissa on listattu muutama vakava sairaus)  ja alle 15-vuotiaiden (nyt ikäraja on 8 vuotta) sairauksia saavat hoitaa vain terveydenhuoltojärjestelmän virallisesti hyväksymät henkilöt.

Väljennystä on se, että kuitenkin oireita, vakavienkin sairauksien oireita ja myös alle 15-vuotiaiden ja raskaana olevien oireita lievittävää hoitoa saavat antaa muutkin kuin viralliseen rekisteriin merkityt ammattilaiset.

Kun nykyisessä laissa vakaviksi sairauksiksi, joita täydentävät hoitajat eivät saa hoitaa, on lueteltu  syöpä, diabetes, epilepsia ja raskauden aikaiset sairaalloiset tilat, niin uudessa ehdotuksessa vakavuus kattaa kaikki vakavat sairaudet, kuten esimerkiksi psykoosin, sydänsairauden  ja ALSn.

Samalla ehdotus  sanoo julki lain hengen, että kaikenlaisia ihmisten kärsimiä oireita saavat hoidoillaan pyrkiä lievittämään myös muut kuin virallisen terveydenhuollon organisaatiot ja hoitajat. Tässä lakiesityksessä siis sairaus ja oire ovat eri asioita.

Seuraavassa jutussa “Ruotsi vähentämässä vaihtoehtohoitojen rajoituksia” puhuu Ruotsin hallituksen selvitysmies professori emeritus Kjell Asplund Dagens Nyheterin haastattelussa kesäkuulta 2019. https://liinanblogi.com/2019/07/09/ruotsi-vahentamassa-vaihtoehtohoitojen-rajoituksia/