Valikoivaa ja vinoa raportointia Knuutin kirjassa?

“..kyseessä on jotakin, mitä emme ymmärrä..” (Johanna Blomqvist).

Kahdessa tietokirjassa on raportoitu eri tavalla samaa tutkimusta. ”Rivikansalainen” Martti Rivinoja kiinnitti asiaan huomiota luettuaan Juhani Knuutin kirjasta: ”Vilpiksi voidaan katsoa myös tulosten valikointi ja valikoiva raportointi”.

Tarkka rivikansalainen huomasi, että Knuutin kirjassa Kauppatavarana terveys (Minerva Kustannus 2020) ja filosofian tohtori (fysiikka) Johanna Blomqvistin kirjassa Kvanttifysiikasta energiahoitoihin – fyysikon matka mieleen ja paranemiseen (Viisas Elämä, 2016) on julkaistu erilaiset taulukot samasta tutkimuksesta.

Pyysin Johanna Blomqvistia vastaamaan, miksi hän kirjoitti eri tavalla Willian (Bill) Bengstonin tekemistä hiiritutkimuksia kuin Juhani Knuuti, joka  analysoi ja kommentoi uutuuskirjassaan artikkelin The Effect of the “Laying On of Hands” on Transplanted Breast Cancer in Mice .  

Artikkeli on julkaistu vuonna 2000 lehdessä Journal of Scientific Exploration. Juhani Knuutin mukaan  ”Tätä julkaisusarjaa ei ole listattu missään tunnetussa tietokannassa” (s.189). Kuitenkin, yliopistojen Andor-hakupalvelusta ja ainakin DOAJ Directory of open access journals ja – EBSCOhost Academic Search Ultimate -tietokannoista tämä vertaisarvioitu lehti on saatavissa vuodesta 2008 lähtien verkkoversiona.    

Knuuti päättelee hiiritutkimuksista:

Juhani Knuuti tekee Bengstonin tutkimuksesta mm. seuraavia päätelmiä (katso tarkemmin kirjasta s. 197-201, kursivointi minun):

”Havainnoista voi todeta, ettei mitään merkitsevää eroa ole yleisesti tarkasteltuna havaittavissa (hiirien) eri hoitoryhmissä.”  

On mahdoton tietää, mitä noille toiseen kaupunkiin lähetetyille kahdeksalle hiirelle tapahtui, sillä siitä ei ole mitään tarkempaa kuvausta.”

“Perustelu tälle tulkinnalle (että energiahoito olisi vaikuttanut syöpäsoluihin) oli, että kontrolliryhmänkin hiiret olivat saaneet vahingossa energiahoitoa, kun niitä oli käyty ajattelemattomasti katsomassa, minkä vuoksi ne olivat sitten selvinneet kasvaimesta. Kaikkien hiirten olisi siis pitänyt kuolla kontrolliryhmässä, ja kun eivät kuolleet, ne olivatkin saaneet hoitoa vahingossa ja selviäminen johtui siitä. Tällainen tulkinta lähestyy tieteellistä vilppiä.”  

– Juhani Knuuti –

Blomqvist kommentoi:  

”Juhani Knuuti tarkastelee kirjassaan Suomen Energiahoitajien aiheesta (energiahoitaminen) tekemää yhteenvetoa, jossa käsitellään useampia tutkimuksia, yhtenä näistä yhtä Bengstonin aiheesta tekemää julkaisua.    Knuutin tekstistä ei käy ilmi, että julkaisussa hiiriin injektoitiin erittäin ärhäkkä rintasyöpämuoto (mammary adenocarcinoma, code: H2712; host strain: C3H/HeJ; strain of origin: C3H/HeHu). 

Kyseisen syöpätyypin tapauksessa yksikään hiiri, ennen näitä tutkimuksia ei ollut koskaan selvinnyt hengissä altistuttuaan tälle rintasyöpämuodolle, vaan kaikki hiiret olivat kuolleet päivien 14 ja 27 välillä injektiosta. Kyseinen syöpämuoto valittiin Bengstonin tutkimuksiin juuri siksi, että hiiret kokivat varman kuoleman päivään 27 mennessä. Lisäksi syöpätyyppi on aikaisemmin paljon käytetty (tuhansia tehtyjä kokeita) ja sille on siis olemassa erittäin kattava tilasto. Tätä Knuuti ei kerro, vaan antaa ymmärtää, että kyseessä on harmittomampi tauti kuin onkaan, ilmeisesti hänen mielestään siksi että kokeiden joissakin kontrolliryhmissäkin hiiriä parani.  

Kyseinen Bengstonin tutkimus on julkaistu vuonna 2000 lehdessä Journal of Scientific Exploration. Knuuti kommentoi vain tätä yhtä julkaisua, eikä ota huomioon muita aiheesta tehtyjä julkaisuja.  Bengston on tutkinut aihetta jo lähes 40 vuotta ja tähän mennessä hiiritutkimus käsittää yhteensä 18 koetta, jotka on tehty 8:ssa itsenäisessä instituutiossa, joista 4 on lääketieteellistä.   Bengstonin www-sivulla on julkaisut-kohdassa lista julkaisuista: https://bengstonresearch.com/publications, josta löytyy maininta 16:sta tehdystä kokeesta, Bengston itse mainitsee New Thinking Allowed -YouTube-kanavalle tehdyssä haastattelussa, että kokeita on tehty 18. Linkki haastatteluun, kohdassa 32:54 Bengston mainitsee 18 koetta. https://youtu.be/JHipTzUo8zQ  

Kokeissa on tutkittu rintasyöpää, sarkomia, luontaisesti ilmeneviä onkogeenisiä kasvaimia, immuunipuutteellisia hiiriä ja erittäin agressiivisiakin syöpämuotoja. Näiden lisäksi Bengston ryhmineen on tehnyt useita in vitro tutkimuksia, joissa on tutkittu mm. Leukemia- ja rintasyöpäsoluihin vaikuttamista intentiolla.   

Kyseessä ei siis ole vain yksittäinen tutkimus, vaan usean tutkimuksen sarja, joiden tulokset ovat yhteneviä.   Tutkimus on toistettu, jopa useamman kerran ja eri paikoissa tekijöinään eri henkilöitä, toisin kuin Knuuti mainitsee.   

Knuuti taulukoi kirjassaan hoidettuja ja hoitamattomia hiiriä ja taulukko sisältää virheitä.    Kirjassani Kvanttifysiikasta energiahoitoihin olen myös taulukoinut Bengstonin tuloksia silloin eli vuonna 2016, tiedossani olleista julkaistuista tutkimuksista. Knuutin taulukko ei kuitenkaan ole sama edes niiden julkaisujen osalta (tuo yksi), joita hän kirjassaan käsittelee:  

Tässä taulukoiden erot, joista omani perustuvat Bengstonin alkuperäiseen julkaisuun eli samaan, johon Knuutikin viittaa kirjassaan (s.198-200)  

Koe 1:   Hoidetut hiiret: 5,  Parantuneet: 5 (yksi hiiristä kuoli jo ennen injektointia, ja Knuuti käyttääkin taulukossaan hiirien lukumääränä 6:tta) Kontrolliryhmä samoissa tiloissa: 6, Parantuneet: 4  

Koe 2:   Hoidetut: 7, Parantuneet: 7 (Knuutilla 8 ja 7. Bengston jätti pois laskuista hiiren joka kuoli 2 päivää kokeen aloituksen jälkeen luonnollisen kuoleman. Olen samaa mieltä Knuutin kanssa siitä, että tämä hiiri pitäisi olla myös laskuissa. Bengston katsoo kuitenkin hiirien kuolevan päivien 14-27 välillä altistuttuaan rintasyöpämuodolle, minkä vuoksi hän jätti hiiren laskuista) Kontrolliryhmä samoissa tiloissa: 6 Parantuneet: 4  

Koe 3:  Hoitajilla oli kullakin yksi hiiri hoidettavana kotona ja yksi laboratoriossa   Hoidetut:10,  Parantuneet:7 (Knuutilla 8 ja 3, en tiedä mistä nämä lukemat on otettu?) 10:stä hoidetusta hiirestä (5 hoitajaa, kullakin 2 hiirtä hoidettavana), kaikki kotona hoidetut hiiret paranivat (5), laboratoriossa hoidetuista kaikki biologien hiiret (3) kuolivat, 2 muiden hoitamaa parani.

Kontrolliryhmä samoissa tiloissa: 6, Parantuneet 3. Kolmen kontrolliryhmä hiiren kuoltua hoitoja tehneet biologit alkoivat käydä kontrolliryhmän hiirien tiloissa ja loput 3 hiirtä myös tästä ryhmästä parani. 

Kontrolliryhmä muissa tiloissa: 4, Parantuneet 0  

Koe 4:  tässä lukemat ovat samat, 11 ja 10 Kontrolliryhmä 8 ja 7 Muualla: 4 ja 0  

Näin ollen siis lukemat ovat (ottamatta huomioon myöhempiä toistokokeita): Hoidettujen lukumäärä: 33, Parantuneet: 29  Eli 87,9% (Knuutilla 79%) Kontrolliryhmä samoissa tiloissa: 26, Parantuneet: 19 Eli 73%  Hiiret muualla 8 ja 0 eli 0%  

Tilastollisen chi-neliö -testissä p-arvo ei siis ollut 0,40, vaan 0,36 kun hoidettavat olivat samoissa tiloissa eli hoitoryhmien eloonjäämisessä ei ollut tässä vielä merkittävää eroa, mutta kun tarkastellaan tapausta, jossa kontrolliryhmän hiiret olivat muissa tilossa, ero onkin merkittävä (kaikki hiiret muualla kuolivat, p-arvo siis alle rajan 0,05). Ryhmiin ei voi kuitenkaan suhtautua vertaamalla vain kolmea erilaista ryhmää, niin kuin Knuuti tekeeTodennäköisyys paranemiselle sattumaltahan on täysin mitätön, jos tuhansissa aiemmin tehdyissä kokeissa yksikään hiiri tätä ennen ei ole elänyt päivää 27 vanhemmaksi. 

Knuuti antaa myös ymmärtää, että kyseinen rintasyöpämuoto ei olisi kovin ärhäkkä, vaikka ensimmäistä kertaa koskaan hiiriä parani altistuttuaan tälle rintasyöpämuodolle.    Knuuti jättää kokonaan huomioimatta myös seikan, että jos kontrolliryhmän hiiret eivät olleet samoissa tiloissa kuin hoidetut hiiret, kaikki kuolivat. Mikä oli ero näiden kontrolliryhmien välillä? Tätä Knuuti ei pohdi.  

Knuuti esittää vihjaavan syytteen Bengstonin vilpistä. Bengstonin lähtökohta on alusta lähtien ollut avoimen skeptinen. Hän julkaisee tulokset eikä nimenomaan esitä mitään väitteitä paranemisesta. Vilpistä häntä ei voi syyttää. Jos joku vilppiin syyllistyy niin Knuuti julkaistessaan virheellisiä tuloksia. Hän ei myöskään kerro, että Bengstonin kokeet on toistettu kymmeniä kertoja.  

Nähdäkseni neutraalisti tuloksiin suhtautuva tutkija ei voi tehdä muuta johtopäätöstä kuin että kyseessä on jotakin, mitä emme ymmärrä ja meidän pitäisi tutkia enemmän. Selkeästi hiiriä tuosta parantumattomasta taudista paranee ja lisäksi parantuneet hiiret ovat immuuneja samalle syövälle koko loppuelämänsä.  

– Johanna Blomqvist –

Kehen Knuutin vihjaus tieteellisestä vilpistä kohdistuu?

Rivinoja tulkitsee, että sanomalla ”Tälläinen tulkinta lähestyy tieteellistä vilppiä” (s. 200), Juhani Knuuti vihjaa siihen, että Bengston on mahdollisesti syyllistynyt tieteelliseen vilppiin.  Ongelma tässä Rivinojan mukaan on se, että Knuuti kyseenalaistaa omassa arvioissa Bengstonin ryhmän tutkijoiden julkilausutun lähtökohdan siitä, että kaikkien ilman hoitoa jääneiden hiirien tuli kuolla seuranta-aikana. Lähtöoletus ei ollut tuulesta temmattu, vaan perustui  aikaisempiin hiiritutkimuksiin, joissa näin oli systemaattisesti käynyt silloin, kun hiiriin oli injektoitu ärhäkkää syöpämuotoa.  

Knuutin  kyseenalaistus muuttuu näin itsessään kyseenalaiseksi, sillä kaikki ilman hoitoa jäänet  hiirethän kuolivat seuranta-aikana ja nekin siis kuuluivat kontrolliryhmään, tosin eri rakennuksessa ja jopa eri kaupungissa. Tätä kirjailija ei huomioi. Voikin kysyä, onko tässä kyse valikoivasta raportoinnista?  

Ketä vastaan Knuutin vihjaus tieteellisestä vilpistä oikein kohdistuu? Mikä Bengstonin tutkimuksen tulkinnassa  lähestyy tieteellistä vilppiä, kun Bengstonin omaa lähtökohta tutkimukselle onkin  alkuperäisten lähteiden mukaan pidettävä relevanttina?

Lisää aiheesta:

Christer Sundqvistin blogissa Kauppatavarana asennevamma – virhelista

Tässä blogissa kirjoituksiani:

Juhani Knuutin uutuuskirjan faktantarkistusta 13.8.2020

CAM-alan järjestäytymiskiista: Parannusehdotuksia Juhani Knuutin uutuuskirjaan (1)

Lääketieteen ulkopuolisista hoidoista: Parannusehdotuksia Juhani Knuutin uutuuskirjaan (2)

Mihin kahdeksan prosenttia viittaa? Parannusehdotuksia Juhani Knuutin uutuuskirjaan (3)

”Kelpo kirjassa” virhesitaatti. Korjausehdotus Juhani Knuutin uutuusteokseen (4)

Kunnioittavaa puhetta, kiitos. Parannusehdotuksia Juhani Knuutin uutuuskirjaan (5)

Psykoterapia ei ole lääketiedettä. Parannusehdotus Juhani Knuutin uutuuskirjaan (6)