Psykoterapia ei ole lääketiedettä. Parannusehdotuksia Juhani Knuutin uutuuskirjaan (6)

Psyykkisissä sairauksissa terapioiden on osoitettu olevan lääkehoidon veroisia. Nämä ovat tulleet osaksi lääketiedettä ilman erillistä tarvetta toisenlaiseen filosofiaan tai maailmankuvaan.” (Juhani Knuuti. Kauppatavarana terveys. Minerva Kustannus Oy 2020, s. 50).

Juhani Knuutin  väite, että psykoterapiat ovat tulleet osaksi lääketiedettä, on virheellinen (Katso virhe nro 26 Christer Sundqvistin kokoamassa virhelistassa). Juhani Knuuti laajentaa omavaltaisesti lääketieteen rajoja ulottumaan myös psykoterapioihin. Psykoterapia ei kuitenkaan ole lääketieteellistä hoitoa, jota lääkäri voi peruskoulutuksensa perusteella antaa potilaalle.

Lääkäri tarjoaa lääketieteeseen nojaavia hoitoja. Hän voi antaa lähetteen psykoterapiaan eli ohjata potilaan koulutetun psykoterapeutin vastaanotolle. Lähetteenanto-oikeus ei tarkoita, että psykoterapia kuuluisi lääkäreiden ammattikuvaan. Lääkäri voi kyllä opiskella psykoterapeutiksi ja näiden opintojen, harjoittelun ja oman psykoterapian läpikäymisen jälkeen hän voi toimia psykoterapeutin ammatissa.

Psykoterapia on psykologiaan (psykologiatieteeseen) perustuva hoito- ja auttamismenetelmä.

Kauppatavarana terveys -kirjan sitaatti kirjoituksen alussa valaisee erinomaisesti teoksessa ilmenevää pyrkimystä ulottaa lääketiede laajemmalle kuin se ulottuu. Tätä kutsutaan medikalisaatioksi eli lääketieteellistymiseksi (medikalization).

Erikoispsykologi, PsL, psykoterapeutti ja joogaopettaja Nina Pyykkönen kertoo usein keskustelleensa lääketieteellisen ja psykoterapeuttisen hoidon eroista:

Välillä tuntuu siltä, kuin puhuisi seinälle. Olen käynyt tätä samaa keskustelua lääketieteen rajoista muutaman lääkärin kanssa, jotka ovat sillä ehdottomalla kannalla, että minun antamani psykoterapia on lääketieteen alaista hoitoa.

Olen todennut, että minun antamani hoito ei ole lääketieteellistä hoitoa, vaan osin lääketieteen kanssa yhteistyössä toteutettavaa humanistis-psykologista hoitoa, jonka toteuttamiseen en tarvitse yhtäkään lääkäriä. Joidenkin lääkäreiden kohdalla tämä asetelma tuntuu herättävän hankalia tunteita ja voimakastakin vastustusta. Ikävä kyllä näissä tapauksissa tulee vaikutelma, ettei kestetä sitä, että kaikki ei redusoidu oman vallan alle. Toisinaan tulee kiukkuista palautetta: ´sinä et kuule saisi yhtään KELA-potilasta, jos lääkärit ei kirjoittaisi lausuntoja´.

Tämä on aivan totta, mutta siinä on kyse meidän järjestelmästämme, ei todellisuudesta sellaisena kuin se asiakkaiden auttamisen tasolla ilmenee. ´Psykoterapiaa´ on tehty kymmeniä tuhansia vuosia, shamaanit ja parantajat palauttelivat sielun osia kauan ennen kuin lääketieteestä oli haisuakaan.”
– Nina Pyykkönen –

Lääketieteen rajojen laajennusyrityksissä on paljon pohdittavaa sekä lääkärin työn kannalta että koko terveydenhuoltojärjestelmän kehittämisen näkökulmasta. Juhani Knuutin uutuuskirjassa heijastuu hänen voimakas pyrkimyksensä määritellä sanojen ja käsitteiden avulla, miten  asioita “pitäisi” ymmärtää eli millaiset asiantilat ovat toivottavia ja millaiset eivät.

Väite, että “Suomessa ei ole voimassa lakia, joka sääntelisi lääketieteen ulkopuolisten hoitojen antamista“, samoin kuin väite, että psykoterapia olisi muka osa lääketiedettä ovat esimerkkejä pyrkimyksestä uudelleen määritellä, mikä kuuluu lääketieteeseen ja mikä sinne ei kuulu.

Suurelle yleisölle tarkoitetussa kirjassa nämä väitteet voi ymmärtää kannanotoksi, jonka julkilausumattomana oletuksena on, että kaikki Valviran hyväksymillä nimikkeillä toimivat ammattilaiset kuuluisivat tai niiden tulisi kuulua lääketieteellisiä hoitoja antavien joukkoon ja että vain ne, joita Valviran listoilla ei ole, olisivat noita “lääketieteen ulkopuolisia”.

Tällainen oletus on jo lähtökohdiltaan vino ja virheellinen. Se edustaa yhtä medikalisaation muotoa, hienovaraista sanoilla lääketieteellistämistä. Siitä ei ole hyötyä potilaille eikä kansanterveydelle.

Korjausehdotus

Käsitteiden virheellinen ja epäselvä käyttö on kirjan ikävämpiä puutteita. Niiden korjaamista varten kirjailijan on perehdyttävä lääketieteen lisäksi myös muiden terveystieteiden perusteisiin ja tutkimuksiin. Kirjailija voi myös pyytää apua muiden kuin lääketieteen terveystutkijoilta hahmottaakseen paremmin terveyspolitiikan ja kansanterveyden kokonaisuutta.

Lisää kirjoituksiani aiheesta tässä blogissa:

 Juhani Knuutin uutuuskirjan faktantarkistusta 13.8.2020

CAM-alan järjestäytymiskiista: Parannusehdotuksia Juhani Knuutin uutuuskirjaan (1)

Lääketieteen ulkopuolisista hoidoista: Parannusehdotuksia Juhani Knuutin uutuuskirjaan (2)

Mihin kahdeksan prosenttia viittaa? Parannusehdotuksia Juhani Knuutin uutuuskirjaan (3)

”Kelpo kirjassa” virhesitaatti. Korjausehdotus Juhani Knuutin uutuusteokseen (4)

Kunnioittavaa puhetta, kiitos. Parannusehdotuksia Juhani Knuutin uutuuskirjaan (5)

Lue myös Christer Sundqvistin blogia