Kunnioittavaa puhetta, kiitos. Parannusehdotuksia Juhani Knuutin uutuuskirjaan (5)

Mitä ajattelisit, jos sinua tai jotakin hoitajaa, jolta olet saanut apua vaivoihisi, kuvattaisiin kuten alla?

”Käsitykseni on, että useimmat lääketieteen ulkopuolisia hoitoja antavat kokemusasiantuntijat eivät ole kylmäverisiä huijareita vaan ennemminkin omista oivalluksistaan haltioituneita ihmisiä, jotka ovat valitettavasti altistuneet virheelliselle tiedolle. Kun perustiedot fysiikasta, biologiasta ja lääketieteestä puuttuvat, virheelliset terveysväitteet voivat tuntua uskottavilta. Kuitenkin myös häikäilemättömiä huijareita ja käärmeöljykauppiaita on varmasti joukossa mukana” (Juhani Knuuti. Kauppatavarana terveys. Minerva Kustannus 2020, s. 32. Lihavoinnit minun tekemiäni.).

Tällä tavalla Juhani Knuuti ilmaisee käsityksensä yhdestä ihmisryhmästä eli useimmista, hänen itse kokemusasiantuntija-hoitajiksi luokittelemistaan henkilöistä, jotka antavat hänen itse kehittelemäänsä luokitukseen perustuvia “lääketieteen ulkopuolisia hoitoja”. Kirjailijan käsitys ei perustu tutkimustietoon. Se on henkilökohtainen mielipide.

Käsitys on vähättelevä

Kuvauksellaan kirjailija mitätöi monen hoitajan arvokkaan työn ja samalla aliarvioi kuluttajien omaa harkintakykyä erilaisten hoitojen käyttäjinä. “Käärmeöljykauppias”- ja “kylmäverinen huijari”-haukkumasanat ovat huonosti valittuja ja aiheuttavat lukijoissa pohdintoja kirjan puolueettomuudesta.

Kaikkia ihmisryhmiä kuuluu tietokirjassa kohdella kunnioittavasti, sillä haukkumasanat ja myös hienovarainen ironia haavoittavat. Luonnehdinnallaan lääketieteen tiedeyhteisöä edustava, professorin viran haltija, määrittelee yhden kansalaisten ryhmän omista oivalluksistaan haltioituneiksi ihmisiksi, jotka ovat altistuneet väärälle tiedolle.

Sitaatista on pääteltävissä, että koska useimmilta mainituilta kokemusasiantuntijoilta puuttuvat perustiedot fysiikasta, biologiasta ja lääketieteestä, nämä väärälle tiedolle altistuneet ihmiset juuri tämän puutteen vuoksi uskovat virheellisiin väitteisiin ja näin ollen, toimivat uskonsa varassa kokemusasiantuntija-hoitajina. 

Lisäksi sitaatista on tulkittavissa, että on onni, että suurin osa näistä harhautuneista ei ole kylmäverisiä huijareita, joita kuitenkin tässä haltioituneiden ja tietämättömien ihmisryhmässä myös on.

Juhani Knuuti tulkitsee edellä mainitun ihmisryhmän tieto- ja asennepohjaa (haltioituminen, altistuminen, tiedon puute ja uskominen) mielestäni huolimattomasti ja vääristyneesti, ehkä tarkoitushakuisestikin. Käsitykseni tietokirjoittamisesta näet on, että tuontapaista mielipidettä yhden tietyn, nimetyn väestöryhmän haltioitumisesta, altistumisesta ja henkilöiden perustietojen puutteesta on perusteltava tutkimus- tai muulla faktatiedolla, koulutustilastoilla tai muulla luotettavalla informaatiolla.

Erityisen raskauttavaa on, että tietokirjailija ei kerro, mikä konkreettinen hoitajaryhmä on kyseessä eli keitä siihen kuuluu (reikihoitajatko, joogaohjaajat, vyöhyketerapeutit vai ravintovalmentajat tai jotkut muut).

Hämmentävää on, että kuten Juhani Knuuti itse toteaa, tämä on hänen oma käsityksensä kokemusasiantuntijoista jotka hoitavat toisia ihmisiä. Jokaisella on tietysti oikeus ajatella omalla tavallaan sekä luoda ja julkituoda käsityksiä maailmasta ja ihmisistä.

Ongelma on siinä, että Juhani Knuuti edustaa riippumattomaksi uskottua tiedeyhteisöä, jolta odotetaan myös mielipiteinä esitettyjen väitteiden kunnollisia perusteluja, mikäli kyseessä on tietokirja. Samassa Johdanto-luvussa (s.11) kirjailija toteaa, että hänen terveysväitteitä koskevat tulkintansa perustuvat vain ja ainoastaan julkaistuun tietoon. “Omilla mielipiteilläni ei ole merkitystä asian käsittelyn kannalta”, hän toteaa.

Kuitenkin Juhani Knuuti esittää kirjassaan yhdestä nimeämästään ihmisryhmästä sellaisia vähätteleviä väitteitä, jotka eivät perustu julkaistuun faktatietoon, kuten tilastoihin tai tutkimuksiin, vaan pelkästään hänen omiin mielipiteisiinsä.

Täydentäviä hoitoja virallisessa järjestelmässä

On hyvä muistaa, että Suomessa hoitamista ei ole kanonisoitu erikseen millekään ammattiryhmälle tai pelkästään Valviran rekisterissä oleville. Juhani Knuutin nimeämässä “kokemusasiantuntija-hoitajien” joukossa voi olla pitkälle kouluttautuneita, osaavia ja viisaita henkilöitä, jotka noudattavat hoitamisen eettisiä periaatteita, olematta Valviran rekisterissä, kuten esimerkiksi Eiran lääkäriasemalla ja sairaalassa toimiva kiinalaisen lääketieteen palveluja tarjoava henkilö.

Tällaisten ammattilaisten lukumäärä ei ole tiedossa, koska täydentäviä hoitoja antavien (CAM-hoitajien, Complementary and Altervative Medicine) rekisteröintijärjestelmä Suomessa ei ole kunnossa. Jos potilasturvallisuus on todellinen ja aito huolen aihe yhteiskunnassa, niin rekisteröinti- ja valvontakysymys on tärkeimpiä terveyspoliittisesti ratkaistavia asioita.

Minäkin olen sitä mieltä, että mitä todennäköisimmin on olemassa “hoitajiksi” itseään kutsuvia henkilöitä, joilta puuttuu perustietoja. En kuitenkaan rohkenisi ilman todistettavia faktoja väittää, että useimmat kokemusasiantuntija-hoitajat olisivat omista oivalluksistaan haltioituneita, virheelliselle tiedolle altistuneita ja virheellisiin terveysväitteisiin uskovia harhaanjohdettuja hölmöjä. Tällainen on yhtä, nimettyä väestöryhmää koskeva vähättelevä, jopa halventavaksi tulkittava väite, jonka todenperäisyydestä Juhani Knuuti ei ole esittänyt päteviä perusteluja.

Monilla on myös käsityksiä, että maahanmuuttajat ovat väkivaltaisia tai että samaa sukupuolta olevien vihkiminen ei ole kirkon tehtävä. Näitäkään käsityksiä ei julkisessa puheessa perustella faktatiedoilla tai tutkimuksilla. Tällaista julkista propagandansävyistä kielenkäyttöä onneksi jo pyritään siistimään.

Korjausehdotus

Ehdotan, että teksti korjataan kaikkia ihmisryhmiä kunnioittavaksi ja arvostavaksi. Ehdotan myös, että tekstissä perustelemattomiksi jääneet väitteet ja kuvaukset todellisuudesta perustellaan faktatiedoilla, jotka lukija voi halutessaan tarkistaa.

Jos faktatietoa ei löydy, kirjailijan on todettava, että tämä on minun (Juhani Knuutin) mielipide, jonka toteen näyttämiseksi minulla ei ole esittää, tutkimuksia, tilastoja tai mitään muutakaan faktaa. Ymmärrän, että yksittäisten netistä valitsemieni viitteettömien esimerkkien todistusvoima on olematon.

Lisää kirjoituksiani tästä aiheesta:

 Juhani Knuutin uutuuskirjan faktantarkistusta 13.8.2020

CAM-alan järjestäytymiskiista: Parannusehdotuksia Juhani Knuutin uutuuskirjaan (1)

Lääketieteen ulkopuolisista hoidoista: Parannusehdotuksia Juhani Knuutin uutuuskirjaan (2)

Mihin kahdeksan prosenttia viittaa? Parannusehdotuksia Juhani Knuutin uutuuskirjaan (3)

“Kelpo kirjassa” virhesitaatti. Korjausehdotus Juhani Knuutin uutuusteokseen (4)

Lue myös Christer Sundqvistin blogia