Akupunktion tieteellinen tutkimus puhuttaa

Tätä kirjoitusta on päivitetty 14.9. ja 19.9. 2020 (Ks kirjoituksen loppu). Akupunktio on suosittu hoitomuoto Suomessa. Sitä on joskus elämänsä aikana (joko itse tai joku perheen jäsenen) käyttänyt tai kokeillut useampi kuin joka neljäs (28 %) suomalainen (joko itse tai joku perheen jäsen). Akupunktiota käyttäneistä haastatelluista 72 % ilmoitti, että haastateltu itse tai joku hänen perheensä jäsen oli saanut akupunktiosta apua. (Vuolanto ym 2020). Ks. Taulukko 1.

Tutkimusaineiston keräsi Taloustutkimus Omnibus-kyselynä, joka pohjautuu kiintiöpoiminnalla valittujen, 15–79-vuotiaiden Suomessa asuvien kasvokkaiseen haastatteluun, N=1020. ( Vuolanto 2020, Aarva 2019)

Taulukko 1. (Artikkelista Vuolanto ym 2020, s 48, värit lisätty)

Haastattelujen mukaan puolet väestöstä on sitä mieltä, että akupunktion tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto (arikkelikuva ja kuva alla). Suomalaisten asenteet täydentäviä hoitoja kohtaan ovat ylipäänsä varsin myönteiset. Noin puolet kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että myös kiropraktiikan tulisi olla yleisesti hyväksyä. Vähiten kannatettiin homeopatian (18 prosenttia) ja hypnoosin (17 prosenttia) yleistä hyväksyttävyyttä. (Aarva 2019, 62-63)

Tutkimusaineiston keräsi Taloustutkimus Omnibus-kyselynä, joka pohjautuu kiintiöpoiminnalla valittujen, 15–79-vuotiaiden Suomessa asuvien kasvokkaiseen haastatteluun, N=1020. ( Vuolanto 2020, Aarva 2019)

Väestökyselyssä puolet vastanneista arvioi, että akupunktion (ylin, vihreä palkki) tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto. (Tampereen yliopiston tietoarkisto FSD3372 https://www.fsd.uta.fi/fi). Palkkien värisymbolien selitykset alla.

Professori Juhani Knuuti käsittelee kirjassa Kauppatavarana terveys perinteistä kiinalaista lääketiedettä ja akupunktiota (s. 234-237). Kirjoittaja on tehnyt faktalaatikon keräämistään akupunktiohoidon tutkimuskoosteista (kuva alla sivuilta 236-237) .

Kiinalaisen lääketieteen ammattilainen ja alan kouluttaja Mikael Ikivesi arvioi Juhani Knuutin koostetta blogikirjoituksessaan. Hän toteaa siinä, että kirjasta jää vaikutelma, että kirjoittaja on perehtynyt puutteellisesti akupunktiotutkimuksiin ja että kirjailija on keskittynyt todistelemaan hoidon toimimattomuutta tai sanavalinnoillaan mitätöimään tutkimustuloksia.

Juhani Knuuti on käynyt äskettäin sananvaihtoa Kiinalainen lääketiede ja akupunktio -facebook-sivuston ylläpitäjän kanssa kirjassa esitellyistä akupunktiotutkimuksista https://www.facebook.com/Akupunktio/posts/10157538036928030

Jokainen voi tehdä itse päätelmänsä lukemalla sekä Knuutin että Ikiveden kirjoitukset.

Joka tapauksessa akupunktiotutkimusta tehdään maailmalla paljon. Cochrane-palvelussa on useita kymmeniä systemoituja katsauksia/meta-analyysejä akupunktiosta ja PubMedissä vähintään useita satoja (en ole tehnyt tarkkaa laskelmaa). Hoitomuodon, joka on osa perinteistä kiinalaista lääketiedettä, on osoitettu auttavan moniin vaivoihin. Se onkin mukana useissa lääkäreiden työtä ohjaavissa Käypä hoito -suosituksissa.

Oma kirja-arvioni tässä blogissa: Juhani Knuutin uutuuskirjan faktantarkistusta 13.8.2020

Olen kirjoittanut myös useita muita kommentteja Juhani Knuutin kirjasta. Kauppatavarana terveys- hakusanalla niitä löytyy.

Päivitys 14.9.2020

Kirjoitusta on täsmennetty. Kirjoituksen ensimmäisessä kappaleessa luki 14.9.2020 saakka: “Akupunktio on suosittu hoitomuoto Suomessa. Sitä on joskus elämänsä aikana käyttänyt tai kokeillut useampi kuin joka neljäs (28 %) suomalainen. Akupunktiota käyttäneistä 72 % ilmoitti saaneensa siitä apua vaivoihinsa (Vuolanto ym 2020).”

Ensimmäistä kappaletta on muutettu 14.9.2020 tutkimusraporttia (Vuolanto 2020) täsmällisemmin vastaavaan muotoon. Kirjoitukseen on myös lisätty Taulukko 1.

Ensimmäisen kappaleen 14.9.2020 päivitetty teksti: “Akupunktio on suosittu hoitomuoto Suomessa. Sitä on joskus elämänsä aikana (joko itse tai joku perheen jäsenen) käyttänyt tai kokeillut useampi kuin joka neljäs (28 %) suomalainen (joko itse tai joku perheen jäsen). Akupunktiota käyttäneistä haastatelluista tai heidän perheen jäsenistään 72 % ilmoitti saaneensa siitä apua vaivoihinsa (Vuolanto ym 2020). Ks Taulukko 1.”

19.9.2020 on päivitetty jutun ensimmäisen kappaleen viimeinen lause muotoon: “Akupunktiota käyttäneistä haastatelluista 72 % ilmoitti, että haastateltu itse tai joku hänen perheensä jäsen oli saanut akupunktiosta apua (Vuolanto ym 2020)” Tämä muoto vastaa täsmällisesti sitä, miten Taloustutkimuksen tutkimuksessa asiaa kysyttiin haastatelluilta.