Hiiriä hoidettiin käsillä. Tulokset hämmentävät edelleen.

Käsien päälle panemisen (Laying On of Hands) vaikutuksia tutkittiin hiirillä, joihin oli ruiskutettu tappavan rintasyövän soluja. Kokeiden tuloksista julkaistiin raportti 20 vuotta sitten. Vielä tänäänkin tulokset hämmentävät.

Hiirikokeiden sarjaa ja sen tuloksia on kuvattu Journal of Scientific Exploration -lehden artikkelissa (Taulukko 1) ja professori Juhani Knuutin uudelleen muotoillussa taulukossa (Taulukko 2) kirjassa Kauppatavarana terveys. Uudemmassa on eri lukuja ja eri sarakkeita kuin on alkuperäisen tutkimusartikkelin tulostaulukossa.

Taulukko 1. William Bengstonin ja David Krinsleyn laatima taulukko “Laying On of Hands” -hiirikokeiden tuloksista. (Journal of Scientific Exploration 2000;14 (3), sivu 362).

Taulukko 2. J. Knuutin laatima yhteenveto W.F. Bengstonin ja D. Krinsleyn vuonna 2000 julkaistuista hiirikokeiden tuloksista (Kauppatavarana Terveys, Minerva Kustannus 2020, sivu 199).

Saman koesarjan tuloksista on siis julkaistu kaksi erilaista taulukkoa (alkuperäinen ja muutettu versio) sekä kaksi erilaista tulkintaa, jotka poikkeavat merkittävästi toisistaan.

Hämmennys olisi varmasti vähäisempää, jos Juhani Knuuti olisi tietokirjassaan selvemmin ilmoittanut, että kyseessä on hänen itse tekemänsä taulukko toisten tutkijoiden tuloksista. Nykyisestä kirjan tekstistä ja taulukosta lukija ei voi sitä päätellä. Siksi ehdotan, että kirjan mahdollisiin tuleviin painoksiin lisätään myös tuo alkuperäinen taulukko ja tutkijoiden itsensä esittämä tulkinta siitä, esimerkiksi suorina sitaatteina, jolloin lukija voi itse tehdä päätelmänsä.

Tätä mielestäni edellyttää läpinäkyvyys tieteessä ja tietokirjoissa, jotka ilmoittavat sisällön nojaavan tieteelliseen tutkimuksen. Avoimuus on erityisen tärkeää kiistanalaisissa tieteellisissä kysymyksissä, jollainen Laying On of Hands – metodin tutkimus eittämättä on.

Tiedevilppiepäilyjäkin on pohdittu sekä Juhani Knuutin uutuuskirjassa että Luulosta tietoon. Taustantarkastajat -blogissa. Lisää aiheesta kirjoituksessani Valikoivaa ja vinoa raportointia ja sen kommenttiketjussa.