Keskustelu täydentävistä hoidoista Hesarissa jatkuu

“Eri hoitojen sääntelyä toki tarvitaan. Katteettomia lupauksia paranemisesta ei saa antaa, mutta vaarattomia ja hyväksi todettuja täydentäviä hoitoja ei tule rajoittaa. Terveydenhuollon tehtävä ei ole hallita vaan hoitaa ihmisiä. Sen edellytys on kunnioittava kohtaaminen”.

Näin kirjoittavat dosentti Kaisa Kuurne, osastonylilääkäri Hanna Rouhe ja tohtorikoulutettava Eeva Itkonen Helsingin Sanomissa julkaistussa, synnytystä koskevassa mielipidekirjoituksessa 2.9.2021.

Kirjoittajat mainitsevat, että näyttöön perustuva lääketieteellinen hoito kattaa vain osan hyvästä synnytyksen hoidosta.

Jutun mukaan Lääkäriliiton tavoitteena on rajoittaa muiden kuin terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeutta hoitaa vaikeita sairauksia, raskautta ja synnytystä sekä lapsia. Maailman terveysjärjestön (WHO) kanta (2019) on toinen: se pitää ”perinteisiä ja täydentäviä hoitoja” tärkeänä ja aliarvostettuna terveysresurssina. Suomessakin moni terveysammattilainen tunnistaa, etteivät terveydenhuollon asiakeskeiset palvelut yksin riitä tukemaan kokonaisvaltaisen hoidon tarpeessa olevia ihmisiä. Synnytyksessä täydentävistä hoidoista on usein apua – Mielipide | HS.fi

Lääkäriliiton kannan voi lukea ammattiliiton eduskuntavaaliohjelmasta (luku 3) sekä Lääkärilehden kirjoituksista (linkit alla). Lääkäriliitto käyttää halventavaa ja vähättelevää uskomushoito-termiä merkitsemään samaa kuin täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot. Tämä ei vastaa tiedeyhteisön eikä Maailman terveysjärjestön, WHO:n käytäntöjä, kuten Kuurnen, Rouhen ja Itkosen kirjoituksessa todetaan.

Lääkäriliiton käyttämä terminologia valitettavasti sotkee ja sekoittaa keskustelua täydentävien hoitojen paikasta terveydenhuollossa ja niiden merkityksestä kansalaisille.

Liiton toteamus “Vaihtoehtohoito, uskomushoito tai täydentävä hoitomuoto tarkoittaa hoitomenetelmää, joita ei ole lääketieteellisesti tutkittu tai menetelmän vaikutuksesta ei ole saatu lääketieteellistä näyttöä” on enemmän kuin outo, sillä lääketieteelliseen näyttöön perustuva hoito kattaa vain osan hyvästä hoidosta – ei vain synnytyksen hoidosta – vaan kaikesta terveydenhuollon tarjoamasta hoidosta.

Suurta osaa täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista ei ole tutkittu lääketieteen kultaisen standardin (RCT= Randomized Controlled Trial) mukaisin tutkimusmenetelmin. Kuitenkin myös virallisessa terveydenhuollossa käytettävistä hoitomuodoista osalta puuttuu RCT-näyttö. How Much of CAM Is Based on Research Evidence? (hindawi.com).

Kuva tutkimusnäytöstä ei siis ole mustavalkoinen siten, että kaikki terveydenhuollon tarjoamat hoidot muka olisivat tutkittuja ja sen ulkopuolella kaikki olisivat tutkimattomia. Kuvan vivahteita lisää vielä se, että on hoitamista, minkä tutkimusta ei edes voi, kannata tai eettisistä syistä ei ole mahdollista satunnaistaa, sokkoistaa ja plasebokontrolloida, kuten kivun hoito usein on.

On olemassa real world– ja pragmatic trials -tutkimusmenetelmiä ja laadullisia metodeja, jotka soveltuvat RCT:tä paremmin moniin perusterveydenhuollon potilaiden vaivojen hoitotutkimuksiin ja terveyden edistämistä koskeviin tutkimuksiin.

Kaiken hoitamisen ei edes pidä olla lääketieteellistä. Vastakkainasettelu lääketieteellinen vs. täydentävä hoito, jota lääkäreiden ammattiyhdistys tukee sanavalinnoillaan, on virheellinen ja harhaanjohtava. Tämä väittämäni EI TARKOITA lääketieteeseen nojaavan hoidon vähättelyä, vaan sitä, että koko terveydenhuollossa on ja pitää olla kansalaisille tarjolla monipuolisesti ja monenlaisia, myös ei-lääketieteellisiä auttamisen tapoja.

Pidän älyllisesti epärehellisenä sekavan terminologian käyttämistä ihmisille tärkeästä asiasta, hoitamisesta. Jos lääkäriliiton terminologiaa vaihtoehtohoito=täydentävä hoito=uskomushoito sovellettaisiin rehellisesti ja avoimesti kaikkiin nykyisin käytettäviin hoitomuotoihin, niin suurta osaa terveydenhuollon tarjoamista palveluista pitäisi nimittää näillä termeillä. Niin lääkäreiden suuresti arvostamani ammattikunnan oma ammattiyhdistys ei kuitenkaan tee.

Jokin tässä ei nyt ole kohdallaan. Olisiko hyvä avata, mistä kenkä todellisuudessa puristaa?

Linkkejä:

 Lailla tulee kieltää uskomushoitojen tarjoaminen lapsille ja muille haavoittuville ryhmille, vakavasti sairaille (esimerkiksi syöpäsairaudet, psyykkiset sairaudet, diabetes, epilepsia) ja raskaana oleville.” (Lääkäriliiton eduskuntavaaliohjelma 2019)

Lääkärilehti 29.1.2021

Termien käytöstä ks, Lääkäriliitto – Vaihtoehtohoidoista kysely – vastaathan! (laakariliitto.fi) 12.5.2021

Maailman terveysjärjestön aineistoa Traditional, Complementary and Integrative Medicine (who.int)

Yhdysvaltain Täydentävän ja yhdistävän terveyden keskus:National Center for Complementary and Integrative Health (nih.gov)