Jooga ja masennus – uutta tukimusta

Katse.

Katse.

Tavallisten ihmisten kokemukseen perustuva tieto joogan hyödyistä alkaa saada tieteen tukea. Epäilyt ja vastustus ”huuhaa”- ja ”hörhöhoitoihin” vähitellen lievenee, kun kertyy lisää tutkimusnäyttöä.

Aamun Hesari kertoi viime perjantaina julkaistusta joogatutkimusten tuoreesta katsauksesta, meta-analyysista. Tutkimukset etsittiin eri tietokannoista keväällä 2011.

Katsaukseen otettiin joogaa koskevat satunnaistetut kontrolloidut kliiniset kokeet (RCT =randomized controlled trial), joissa tutkittiin minkä tahansa joogamuodon vaikutuksia psykiatrisiin häiriöihin (hakusanoina masennus, ahdistus, skitsofrenia, muisti, huomio, cognitio). Muut kokeet, tapaustutkimukset ja väitöskirjat jätettiin arvioinnin ulkopuolelle. 124 tutkimuksen joukosta 16 täytti valitut, tiukat tieteelliset kriteerit.

Tuloksista kävi ilmi, että joogan myönteisistä vaikutuksista on tieteellisesti pätevää näyttöä depression, skitsofrenian hoidon (lääkkeiden tukena), lasten ADHD:n ja unihäiriöiden hoidossa. Tulokset olivat ristiriitaisia kognitiivisten ongelmien ja syömishäiriöiden osalta. Katsauksessa ei tehty vertailua lääkkeiden ja joogan vaikutuksista. Siinä ei myöskään tarkasteltu, missä määrin jooga ehkäisee sairauksia ja edistää terveyttä.

Katsauksen laatijat pohtivat joogatutkimuksen rajoituksia ja toteavat, että tästä teemasta ei ole mahdollista tehdä kaksoissokkokoetta, mitä pidetään lääketieteessä tieteellisyyden korkeimpana standardina. He suosittelevat tehtäväksi joogan pitkäaikaisvaikutuksia selvittäviä tutkimuksia sekä biomarkkereita ja neurokuvantamista soveltavia tutkimuksia, jotta nykyinen näyttö hyödyistä voitaisiin vielä varmentaa.

Kansanterveyden kannalta joogan lääketieteellis-hoidollisia vaikutuksia tärkeämpää saattaakin olla joogan merkitys psyko-fyysis-spirituaalisesti terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä. Tästä ei ole vielä tieteellistä näyttöä.

Terveyden edistämisen tutkijoilla onkin edessään hyödyllinen työsarka.

Lähde

Meera Balasubramaniam, Shirley Telles2 and P. Murali Doraiswamy Yoga on our minds: a systematic review of yoga for neuropsychiatric disorders.
Front Psychiatry, 25 January 2013.

Linkki alkuperäistutkimukseen
http://www.frontiersin.org/Affective_Disorders_and_Psychosomatic_Research/10.3389/fpsyt.2012.00117/full

Joogatutkimuksista myös tässä                                                  http://liinanblogi.com/2013/01/15/joogasta-apua-stressiin-ja-ahdistukseen/

Kuva Maija Pyykkönen.