Iloinen vallankumous

Kun Hanna keväällä ehdotti uuden kirjamme nimeksi Inhimillisyyden vallankumous, vastustin jyrkästi.

Ei missään tapauksessa. Vallankumous herättää negatiivisia mielleyhtymiä, ja kirjahan on positiivinen, vänkäsin ehdotusta vastaan.

Perustelin, että joillekin vallankumouksesta tulee mieleen tuhoaminen ja sekasorto. On vain sata vuotta siitä, kun rakkaassa Suomessamme käynnistyivät surulliset tapahtumat tammikuussa 1918. Syttyi sisällissota, josta juontuneita traumoja kannamme vielä sukupolvien jälkeenkin. Samoihin aikoihin, lokakuussa 1917 puhkesi Venäjällä tsaarinvaltaa vastustanut bolshevikkien vallankumous, ja koko Eurooppaa ravistelivat yhteiskunnalliset kumousliikkeet. Mutta on muunkinlaisia vallankumouksia.

Tieteellinen vallankumous

Sillä tarkoitetaan yleensä läntisen maailman valistusaatteen mukanaan tuomaa noin 1600-luvulla alkanutta luonnontieteiden, kokeellisen tieteen ja rationaalisuuden korostamista tiedon hankinnassa. Järkiperäinen ajattelu sivuutti tieteellisessä vallankumouksessa aikaisemman, pääasiassa uskonnollisiin teksteihin nojaavan tieteen, joka oli ollut hallitseva antiikin ajoista lähtien.

Ihmisjärjen korostaminen ja edistysoptimismi muuttivat radikaalilla tavalla eurooppalaisia yhteiskuntia, tiedettä ja uskonnollista elämää. Valistus pyrki siihen, että tiedon avulla vapaudutaan vanhoista ulkoisista auktoriteeteista. Elämme edelleen  valistusaikaa, joskin edistysusko länsimaissa alkaa paikoin horjua, koska tieto ei näytäkään automaattisesti muuttuvan toiminnaksi. Esimerkiksi tieto ilmaston lämpenemisestä ja ympäristön tilasta ei kaikissa sivistysvaltioissakaan näytä johtavan käytännön toimiin. Myöskään terveydenhuollossa tieto ja hoitokäytännöt eivät läheskään aina kohtaa.

Kansalaiset johtamaan muutosliikettä

Victor Montori, Perussa syntynyt ja Yhdysvalloissa työskentelevä lääketieteen professori  puhuu potilaiden vallankumouksesta, sillä hänen mielestään Yhdysvalloissa terveydenhuollon reformi, uudistaminen ei ole riittävä. Kansalaisten, terveiden ihmisten ja potilaiden, jotka eivät ole liian sairaita toimimaan, täytyy johtaa liikettä hoitojärjestelmän parantamiseksi.

Teollisuudeksi muuttunut ja rakenteellisen korruption sävyttämä järjestelmä ahdistaa myös hoitohenkilökuntaa. Lääkärit, hoitajat, terapeutit ja muut auttajat tulevat kyllä muutokseen mukaan, kunhan vapauttavat itsensä korporaatioiden kahleista, rakentavat uudelleen omaa kohtaloaan ja alkavat uskoa vallankumouksen menestykseen eli muutoksen mahdollisuuteen, professori Montori sanoo (ks. Potilaatko barrikadeille?  ja Youtube Patient Revolution Viktor Montori)

Ruotsalainen tiedetoimittaja, ministerinäkin hetken aikaa toiminut Maria Borelius edustaa tällaista kansalaisaktivismia kirjoittamalla kirjan Hyvinvoinnin vallankumous (HarperLife 2018).  Siinä hän esittelee tulehdusta ehkäisevän elämäntavan, johon kuuluvat terveellinen ravitsemus, liikunta, kokonaisvaltaisuus ja tietoisuus. Kahdella jälkimmäisellä hän tarkoittaa kehomielen hoitoa ja harjoittamista mm. joogan ja meditaation avulla, rauhoittumista ja henkisyyden (spirituaalisuuden) hyväksymistä osaksi elämää.  Itsehoitoa painottavassa kirjassaan Maria Borelius kommentoi  ruotsalaista hoitojärjestelmää. Se ei hänen mukaansa kiinnitä potilaskontakteissaan riittävästi huomiota elintavoilla ja lääkkeettömillä menetelmillä hoitamiseen ja terveyden vaalimiseen.

Tässä vallankumouksessa kaikki voittavat

Vallankumouksesta uuden kirjamme nimessä keskusteltiin perusteellisesti. Muutin vastustavan mielipiteeni, koska vallankumouksella tarkoitamme inhimillisyyden, potilaskeskeisyyden ja asiakaslähtöisyyden pontevaa vahvistamista sosiaali- ja terveydenhuollossa, ei minkään toimivaksi osoitetun hylkäämistä tai romuttamista.

Näyttöön perustuva inhimillisyyden vallankumous hyödyttää niin asiakkaita kuin sote-henkilökuntaakin ja inhimillistää koko hoito- ja hoivakulttuuria. Tämä on iloista vallankumousta, joka ei tuhoa mitään vanhaa hyväksi todettua.  Ihmisyytemme eri puolia (biologinen, psykologinen, sosiaalinen ja spirituaalinen puoli) arvostamalla se syventää sote-palvelujen inhimillisyyttä.

Kirja käsittelee sellaisia sisällöllisisä muutoksia hoitamisessa ja terveyden edistämisessä, että toteutuessaan ne uudistavat radikaalisti sosiaali- ja terveyspalveluja.  Kysymys on arvomuutoksesta, ajattelutapojen ja ihmiskäsityksen päivittämisestä.

Teoksen johdannossa sanotaan:

“Inhimillisyyden vallankumouksessa sote palautetaan ihmisen palvelukseen. Se merkitsee syvällistä sote­kulttuurin murrosta, jossa me kaikki olemme osallisia ja voimme vaikuttaa. Se on vallankumous, joka nostaa esiin hyvän tahdon ja hyvät teot meissä kaikissa. Se vahvistaa uinuvaa rakkauden voimaamme, joka kasvaa ja laajenee yhteistoimin.”

Eihän tällaista voi vastustaa. Haluan olla siinä mukana. Tule sinäkin.

Inhimillisyyden-vallankumous-kansi finalKirjaa voi vielä, sen painosta tuloon sakkaa 17.10. 2018, tilata edulliseen ennakkohintaan 19,90 € Adlibriksestä. Kustantajan suositushinta on 32 € Julkistamistilaisuudet ovat Helsingissä 18.10 ja Tampereella  6.11.Lue lisää