Epäselvästi paranormaalia

Vene järven rannassa

Mitä mieltä olet väittämästä ”Uskon, että joillakin ihmisillä on kyky hoitaa toisia ihmisiä pelkän kosketuksen avulla”? Paranormaaleja uskomuksia on tutkittu kysymyspatteristolla, johon väittämä kuuluu. Yli kymmenen vuotta sitten amerikkalaistutkimuksessa noin joka neljäs vastaaja uskoi tältä osin paranormaaliuteen. (Sparks & Miller 2001).

Minäkin uskon, omaan kokemuukseeni sekä tutkimustietoon nojaten. Jokainen tietää, että kun lapsi loukkaa polvensa ja äiti puhaltaa ja silittää, kipu häviää. Kun olen sairas tai uupunut ja rakkaimpani koskettaa minua, tulen hoidetuksi. Kosketuksen voima on myös todettu lukuisissa tutkimuksissa (esim. Uvnäs Moberg 2007). Suomessakin on tehty ainakin yksi väitöskirja kosketuksen voimasta (Svennevig 2003).

Entä mitä mieltä olet väittämästä ”Keholla on kyky hoitaa itse itseään ja terveydenhuollon tehtävä on avustaa tässä prosessissa”?

Väittämä on osa kysymysvalikoimaa, jota on käytetty mittaamaan väestön suhtautumista täydentäviin hoitoihin. Jos vastaat myönteisesti, se kuvaa uskomistasi täydentäviin hoitoihin. Kyselylomakkeessa The Complementary and Alternative Medicine Health Belief Questionnaire (CHBQ) on yhdeksän muutakin kysymystä (niistä kirjoitan myöhemmin). Amerikkalaisia terveysalan opiskelijoita (lääkärit, hoitajat, psykologit jne) koskeva tutkimus osoitti, että opiskelijoiden asenteet täydentäviin hoitoihin olivat hyvin myönteisiä ja enemmistö (74 %) raportoi käyttäneensä ainakin yhtä ja puolet (54 %) vähintään kahta hoitomuotoa. Meditaatio (40 %), hieronta (43 %) ja spirituaalisuus (35 %) mainittiin useimmin. (Lie & Boker 2004)

Belgialaistutkimuksessa 66 % satunnaisesti valituista vastaajista Flanderin alueelle oli samaa mieltä väittämästä (Van den Bulck & Custers 2009).

Munuaiskirurgi uskoo myös…

Katsoin eilen illalla televisiosta kiinnostavan dokumentin Minä, ihminen, jossa kuvattiin uusimpia lääketieteen keksintöjä ihmiskehon korjaamiseksi. Tekokäsi liikkuu käsivarren tyngän lihasten avulla. Keinoiho toimii kasvualustana ja hajoaa kun uusi iho on kasvanut. Robottileikkauksilla voidaan poistaa syöpäkasvainta munuaisesta tuhoamatta koko elintä. Nämä ovat upeita lääketieteen saavutuksia, jotka tulevaisuudessa auttavat lukuisia ihmisiä.

Munuaiskirurgi kertoi, että uudella robottitekniikalla syöpäinen osa munuaisesta poistetaan ja terve osa vastaa sitten lopusta paranemisesta. Haastattelun päätteeksi hän ihastelikin ihmiskehon viisautta: ”Keholla on ihmeellinen kyky parantaa itse itseään.” Uskooko hänkin siis täydentäviin hoitoihin?

Aina ei onneksi tarvita kirurgiaa kehon omien parantavien voiminen vahvistamiseksi. Joskus jopa kosketus riittää. Tämä voi tuntua epäselvästi paranormaalilta, mutta se on kyllä tutkimuksin todistettu.

Lähteet

Sparks  GS, Miller W 2001. Investigating the Relationship Between Exposure to Television Programs that Depict Paranormal Phenomena and Beliefs in the Paranormal. Communication Monographs, 68 (1):98-113.

Lie D, Boker J 2004. Development and validation of the CAM Health Belief Questionnaire (CHBQ) and CAM use and attitudes amongst medical students. BMC Medical Education 2004, 4:2 doi:10.1186/1472-6920-4-2

Van den Bulck, Custers C 2009. Belief in cmplementary and alternative medicine is related to age and paranormal beliefs in adults. European Journal of Public Health 20 (2): 227-230.

Svennevig H.(2003). Hyvän olon hoidot. Kosketukseen perustuvien hoitojen käyttö hyvinvoinnin ja itseymmärryksen lisäämisen välineenä. Akateeminen väitöskirja. Acta Univesitatis Tamperensis 949. Tampereen yliopisto. Tampere.

Uvnäs Moberg K. (2007). Rauhoittava kosketus. Oksitosiinin parantava vaikutus kehossa. Edita Prima Oy. Helsinki.

Yle Prisman dokumentti Minä, ihminen.

Lilahtava kukka