Joogasta ja jooganopettajista

Jooga on viime viikkoina yhdistetty salaliittoteorioihin ja Yhdysvalloista alkunsa saaneeseen poliittiseen QAnon-ilmiöön. Mediakohun taustoista on keskusteltu vähemmän.

Neljässä äskettäin julkaistussa kirjoituksessani Jooga – rauhanomainen kiistakapula, Joogan tuli maan ja taivaan välissä, KauhuQAnon ja keski-ikäiset naiset ja Joogaava mies löytyi! pohdin:

a) median leimakirvestä, jolla Yle, kertomalla nimettömänä esiintyneen keski-ikäisen naisen tarinan, viittasi joogasalien mahdolliseen vaarallisuuteen. Myös HS varoitteli pääkirjoituksessaan salaliittoteorioista: “Saadessaan kaikupohjaa sosiaalisessa mediassa ja laajentuessaan ne (merkillisiä maailmantulkintoja levittävät salaliitot) voivat nakertaa luottamusta yhteiskuntien instituutioihin ja sumentaa todellisuutta.” ;

b) miesten joogan harrastamista ja sen ristiriitaisuutta nyky-yhteiskunnassa;

c) kohua salaliittoteorioiden ja joogan välisistä yhteyksistä, joka sai alkunsa Mia Jokinivan jooganopettajille esitetystä vetoomuksesta. Siinä kehotetiin irtisanoutumaan koronarajoitusten kieltämisestä ja salaliittoteorioista. “Me allekirjoittaneet joogaopettajat sanoudumme irti hyvinvointiyhteisöön ujuttautuneesta liikehdinnästä, joka kieltää koronarajoituksien tarpeellisuuden.

Kirjoitusteni pääkohdat ovat:

  1. Joogaavat kesi-ikäiset naiset ovat keskimäärin muita naisia koulutetumpia ja paremmassa sosioekonomisessa asemassa (kuten ylipäänsä CAM-käyttäjät ovat), joten on epätodennäköistä että juuri he tulevat “gurun höynäyttämiksi”, vaikka koulutus ei tietenkään suojaa ketään narsismilta, psykopatialta eikä manipulaatiolta. Näistä haitallisista ilmiöistä Ylen ja HS:n jutuissa oikeastaan oli kyse. Pieni joukko narsisteja ja manipulaattoreita pystyy valitettavasti toimimaan yhteiskunnan eri sektoreilla, myös sote-alalla. He voivat aiheuttaa uhreilleen paljon kärsimystä.
  2. Pohdin nykyistä biologis-materialistista kulttuuri-ilmastoamme, jossa keski-ikäisten miesten on puolusteltava joogaansa niin, että sen esitetään olevan harrastajalleen pelkkää fyysisistä kuntoilua. Tosiasiassa jooga on ja on ollut jo tuhansien vuosien ajan psykofyysinen ja spirituaalinen harjoitus. Ks. jooga-asiantuntija Matti Rautaniemen kommentti Käytä järkeäsi joogi!
  3. Pohdin mediajulkisuutta, jossa jooga yhdistettiin vaaralliseen, yhteiskuntavakautta uhkaavaan salaliittoiluun.
  4. Totean, että joogafilosofiassa käsitys ihmisestä poikkeaa vallitsevasta ihmiskäsityksestä.

Manipulaattoreita, psykopaatteja, narsisteja ja muita harmin tuottajia on jooganopettajien joukossa siinä missä muidenkin ammattiauttajien joukossa. Valitettavasti.

Miksi juuri jooga?

Miksi juuri jooga ja jooganopettajat nousivat kohun keskiöön potentiaalisesti vaarallisina ja kansakunnan vakautta uhkaavina?

Kyse on laajemmasta asiasta kuin narsisteista jooganopettajina tai yhdestä höynäytetyksi tulleesta naisihmisestä, Mia Jokinivan vetoomuksesta tai edes QAnonista.

Täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista, mukaan lukien jooga, käydään eri puolilla maailmaa terveyspoliitiikkaan, professioihin, yrittäjyyteen, kansanterveyteen, tieteeseen sekä maailmankuviin/todellisuuskäsityksiin liittyviä ankaria kiistoja.

Joogaa koskevissa kiistoissa avautuvat sen tutkitut terveyttä ja hyvinvointia lisäävät vaikutukset eli hyödyllisyys, mutta samaan aikaan kiistellään myös sen vaarallisuudesta (kuten juuri tässä Ylen ja HS:n tapauksessa). Erimielisyyksien taustalla on paljon muutakin kuin vain hyödyt ja haitat. Siellä on kamppailua professioiden asemasta, yksityisyrittäjyyden vapauden rajoista sekä (alkuperäisen) joogan soveltumattomuudesta nykyiseen todellisuuskäsitykseen ja ihmiskuvaan, joka perustuu fysikalistiseen naturalismiin, jonka yksi laji on reduktiivinen materialismi.

Ehkä kohu salaliittoteorioista joogasaleissa puhdistaa ummehtuneeksi ja kaksijakoiseksi kääntynyttä keskusteluilmapiiriä “hyvien ja pahojen taistelusta”. Reaalitodellisuus, joka nyt ympäröi terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolella tai sen reuna-alueilla toimivia ammatinharjoittajia ja auttamiskeinoja (kuten jooga ja jooganopettajat), ei kuitenkaan ole mustavalkoinen, vaan monivivahteinen.

Jooganopettajat ovat ammattilaisia, joilla on – tai ainakin pitäisi olla – kunnollinen koulutus ja selkeät, ammattikunnan sisäisesti sovitut eettiset toimintaperiaatteet.

Vertailun vuoksi on aiheellista kysyä: Julkistavatko kirvesmiehet toisia kirvesmiehiä koskevia vetoomuksia, jotta nämä allekirjoituksellaan todistaisivat toimivansa hyvien kirvesmiehen käytäntöjen puolesta ja osoittaisivat irtisanoutumisensa salaliittoteorioista, joihin eivät koskaan ole kiinnittyneetkään? Entä fysioterapeutit, opettajat, lääkärit tai toimittajat?

Kaikkien maiden jooganopettajat, yhdistykää

Korjautuisiko jooganopettajien keskinäinen skisma järjestäytymisellä? Olisiko joogien hyvä yhdistää voimansa etujärjestöksi, samoin kuin toimivat muutkin terveys- ja hyvinvointiammattilaiset? Syntyisikö enemmän poweria?

Järjestäytyneenä olisi mahdollista organisoida omavalvontaa niin, ettei tarvitsisi julkisuuden kohujen kautta yrittää vaikuttaa kollegoihin. Kaikkien maiden jooganopettajat, yhdistykää!! Kansahan tahtoo joogaa. Katsokaa vaikka Yhdysvaltain tilastoja. Suomessakin jooga on yleistä. Se ei ole enää esoteerisen marginaalista, vain pienen piirin puuhastelua, vaan se koskee laajoja väestöryhmiä. Ja se on todistetusti terveellistä.

Järjestäytymisestä puoskaritkin eli entisaikojen kirurgit (heitä kutsuttiin aikanaan puoskareiksi) aloittivat ammatillisen nousunsa nykyiselle ykköspaikalleen ammattien arvostuksen hierarkiassa.

Ammatit muuttuvat ja uudistuvat. Vanhoja häviää, uusia tulee mukaan, ikivanhoja otetaan uudestaan käyttöön ja kertakäyttöiset muotiammatit haihtuvat, kun kysyntä hiipuu. Ainoastaan vanhempi sukupolvi enää muistaa, mitä teki latojaksi kutsuttu ammattilainen.

Miten ehkäistään haittoja?

Miten psykopatian ja manipulaation haittoja joogassa voitaisiin ehkäistä? Samalla tavoin kuin muidenkin terveysammattilaisten osalta eli sääntelyllä ja valvonnalla. Sitä sosiaali- ja terveysministeriössä parhaillaan pohditaan selviteltäessä täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen sääntelyn mahdollisuuksia Suomessa.

Yhteiskunnan organisoimaa sääntelyä varten tarvitaan tietoa sääntelyn alaisten ammattien koulutuksesta ja koulutuskriteereistä, alan omavalvonnasta, alan tutkimuksesta ja siitä, mitä ja minkä haasteiden ja minkä mahdollisuuksien vuoksi sääntelyä tarvitaan.

Ennen kaikkea on hankittava tietoa myös terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolella tai laitamilla tarjottavia metodeja käyttävien kansalaisten kokemuksista. Niitä tarvitaan täydentämään tietopohjaa biolääketieteellisen diagnostiikan ja hoidon loistavista saavutuksista.

Parlamentaarisessa hallintojärjestelmässä ensimmäinen askel pyrittäessä yhteisymmärrykseen kiistanalaisista hoidon ja terveyden edistämisen keinoista ja niiden sääntelystä on asiallinen keskustelu. Julkinen kohu harvoin auttaa. Ehkä tämä kohu on poikkeus.

Jooga on huippuhieno liikunnallinen menetelmä juuri sen vuoksi että siihen kuuluu spirituaalinen eli henkinen ulottuvuus. Se tukee inhimillistä kasvua ja auttaa ihmistä ymmärtämään omaa ihmisyyden kokonaisuuttaan.

Jooga on mainittu reilusti yli sadassa blogijutussani vuosien varrella. Runsaan kymmenen vuoden aikana olen perehtynyt varsin laajasti yhteiskunnassamme kiistanalaiseen ilmiöön “täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot”, johon joogakin kuuluu. Täydentävien hoitoja koskevista termeistä lyhyesti ks. Elämä on…