Luontaishoitoala vaatii alan tutkimuksen lisäämistä

“Julkisessa keskustelussa luontaishoitoihin liitetään paljon virheellisiä väittämiä.”

Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL Lisää tutkimusta luontaishoidoista suomalaisiin yliopistoihin – Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry

Viestissään opetus- ja kulttuuriministeri Antti Kurviselle Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry toteaa: “Toivomme, että Opetus- ja kulttuuriministeriö kannustaa kansalaisia tutustumaan luontaishoitoihin tieteellisesti ja edistämään tieteellistä tutkimusta luontaishoidoista. Näemme että on tärkeää tutkia luontaishoitoja ja tuoda esiin tieteellisesti todennettuja tosiasioita vastapainoksi virheelliselle tiedolle. Kiitos, että jatkossa tuette rakenteita, jotta Suomessa oikean tiedon leviäminen on mahdollista – myös luontaishoidoista.”

Luontaishoitoteko-palkinto

Kiitän lämpimästi Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry:tä minulle myönnetystä vuoden 2021 luontaishoitoteko -palkinnosta, joka jaettiin eilen, lauantaina 31.10. 2021 Turussa Osaava nainen -messuilla. Palkinnon jaon perusteluissaan liitto painottaa tieteellisen tutkimuksen merkitystä.

Oikean tiedon jakaminen on ensiarvoisen tärkeää

Olen iloinen siitä, että luontaishoitoalan johtava ammatillinen ja ammattilaisia kouluttava organisaatio on nostanut tutkimuksen, tutkimustiedon jakamisen ja asiakasturvallisuuden huomion kohteeksi.

Toivon, että myös mediakeskustelussa pikku hiljaa oivalletaan, että asiallinen, tutkimustietoon nojaava journalismi auttaa lievittämään ja hälventämään turhaa ja keinotekoista vastakkainasettelua täydentävää luontaishoitamista ja biolääketieteellistä parantamista edustavien tahojen välillä. Kumpaakin tarvitaan ihmisten sairauksien parantamisessa sekä terveyden ja hyvinvoinnin tukemisessa.

Täydentävistä luontaishoidoista, joita ovat muiden muassa kansanperinteestä kumpuavat yrtti- ja rohdosvalmisteet, lempeät kosketus- ja rentoutushoidot sekä jooga ja meditaatio, ihmiset tutkitusti saavat apua kipujen, kolotusten ja vaivojen lievitykseen.

Luontaishoidot ovat ohjeiden mukaan käytettyinä ja koulutettujen hoitajien antamina turvallisia. Niitä käytetään tutkimusten ja esimerkiksi Maailman terveysjärjestön WHO:n selvitysten mukaan myös virallisessa terveydenhuollossa, mutta Suomessa vielä vain harvoin.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan käyttäjät kokevat ne merkittävänä apuna vaivoihinsa ja hyvänä lisänä tavanomaisille terveydenhuollon palveluille. Päinvastoin kuin valtavirtamedian (suurimmat sanomalehdet, Yle ja MTV) disinformaatio antaa valitettavan usein ymmärtää, niitä EI KÄYTETÄ korvaamaan lääkärinhoitoa. Ne eivät myöskään estä tai viivästytä lääketieteellisen hoidon saantia. Tutkimustietoa on syytä käyttää myös terveyspoliittisen päätöksenteon perusteluina. Katso esimerkiksi Kansanedustaja Mia Laihon (kok) puoskarilakiesitystä käsitellään eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa

Toivotan median tervetulleeksi tutkitun tiedon jakamistalkoisiin täydentävistä luontaishoidoista!

Vuoden 2021 luontaishoitoteko-palkinnon jakoivat Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL:n puheenjohtaja Marja Jokela (vas) ja toiminnanjohtaja Anna Sofia Nevanlinna (oik). Keskellä palkinnon saaja Pauliina Aarva.

FinnRadio.FM:ssä voit kuunnella ma 1.11.2021 Anna Sofia Nevanlinnan ja Pauliina Aarvan keskustelua täydentävistä luontaishoidoista, Toimittaja on Marcos Kuusjärvi. FinnRadio.FM – koti