Täydentävien hoitojen turvallisuuskysymykset otettava vakavasti

Kuluttajien valittavissa on täydentäviä hoitoja ja tuotteita, joita markkinoidaan hyvinvointia tukevina ja parantavina. Useimmissa tapauksissa ja myös kansainvälisten ja suomalaistenkin tutkimusten mukaan kuluttajat saavat niistä apua ja hyötyä.

Täydentävät hoidot tukevat tutkitusti paranemista vakiintuneen hoidon rinnalla. Niiden terveyttä edistävä vaikutus on syytä lainsäädännöllisesti huomioida.

Hoidot ovat lähes aina turvallisia. Valvontaviranomaisten saamat ilmoitukset ovatkin harvinaisia.

Koronapandemia on entisestään lisännyt ihmisen täydentävien ja luonnonmukaisten hoitojen ja luonnollisen immuniteetin vahvistamisen, kuten D-vitamiinin riittävän saannin tarvetta.  

Vastuunsa tiedostaen Kuluttajaliitto tavallisten kansalaisten etujen ajajana ja tiedotusvälineet puolueettoman tiedon välittäjinä kertovat monipuolisesti, kuinka täydentävistä hoidoista ja hoitajista voi saada apua pandemiastressistä selviytymisessä. Ammattitaitoiset täydentävät hoitajat eivät koskaan neuvo tai painosta asiakkaita millään tavoin rokotuskysymyksissä.  

Ongelman ratkaisijoiksi täydentävät hoidot muuttuvat, kun niitä käytetään lääketieteellisten hoitojen tukena.

Tutkimusten mukaan suurin osa täydentävien hoitojen käyttäjistä saa niistä apua itselleen tai lapsilleen. Tästä on paljon tutkimustietoa. Haittoja on raportoitu erittäin vähän.

Hyviä kokemuksia on runsaasti täydentävien hoitojen ja lääketieteellisten hoitojen integraatiosta, yhdistämisestä: Potilas saa apua kahdelta suunnalta. Se on hänelle suuri etu.  

Ihmisen elimistöllä on hieno kyky parantaa itseään. Juuri tätä kykyä voidaan auttaa monin tavoin, mm. täydentävillä hoidoilla. Tutkitusti.

Tieteellinen tutkimus on esimerkiksi osoittanut, että monet täydentävät hoidot parantavat ihmisten elämänlaatua. Plasebohoitokin voi vaikuttaa elimistöön positiivisesti. Parantumisen salaisuutta ei kukaan lopullisesti tunne. Siihen jää usein jotakin selittämätöntä.  

On upeaa, että tiede selittää paljon. Se on hyvä renki, mutta huono isäntä. Parantaminen on enemmän käsityötä, ihmisen kuuntelua, kohtaamista ja taidetta, kuin tieteellistä todistelua.

Täydentävien hoitojen vaikutuksista on tehty paljoni tutkimuksia. Monien hoitojen näyttö hyödyistä on kiistaton. Luonnonmukaisina ja kajoamattomina ne ovat yleensä turvallisia.

On arvioitu että lääketieteellisistä hoidoista aiheutuu suuri määrä turhia kuolemia, joihin kukaan ei pysty puuttumaan. Liiallinen lääkkeiden käyttö on merkittävin tällaisten kuolemien syy.

Jokaisella on tietenkin vapaus itse valita miten itseään hoitaa.

Useimmat täydentävien hoitojen käyttäjät tutkimusten mukaan kokevat saavansa hoidoista apua. He käyttävät niitä usein juuri siksi, että eivät ole saaneet riittävästi apua lääketieteellisistä hoidoista tai haluavat välttää liiallista lääkkeiden syöntiä.

Esimerkiksi akupunktion käyttäjistä Suomessa 72% ilmoitti tutkimuskyselyssä saaneensa siitä apua. Kansainvälisesti on tehty tuhansia tutkimuksia, joissa on osoitettu akupunktion vaikuttavuus. Käyttö yleistyy koko ajan terveydenhuollossa, ja akupunktio on mukana myös lääkäreiden itse itselleen laatimissa käypä hoito -suosituksissa. Hakutulokset akupunktio (kaypahoito.fi)

Erityisesti pitkäaikaissairaat, monisairaat ja henkilöt, joiden vaivat ovat vaikeasti diagnosoitavissa (=ei löydy tautia, mutta oireita on) hyötyvät ihmisläheisistä täydentävistä hoidoista. He tarvitsevat niitä.  

Jokaisella ihmisellä iästä ja sairauden laadusta riippumatta on oikeus valita itselleen sopiva hoitomuoto. Valinnanvapaus on turvattava niin, että yhteiskunta järjestää puolueetonta ja riippumatonta tiedotustoimintaa tutkituista täydentävistä hoidoista.  

Lasten oikeuksia on aina puolustettava. Heille pitää taata mahdollisuus saada turvallisia ja lempeitä täydentäviä hoitoja.

Kuka tahansa voi esiintyä esimerkiksi täydentävien hoitojen asiantuntijana.

Suomessa ei ole voimassa lakia, joka erikseen sääntelisi, mikä on oikeaa hoitoa.

Tämä mahdollistaa muun muassa sen, että kuka tahansa professori, lakihenkilö tai eturyhmä voi asemaansa perustuvan auktoriteetin varjolla   esiintyä muka kaiken tietävänä asiantuntijana ja määritellä oikean tai väärän hoidon kriteerit kuluttajille.

Kuluttajalla ei ole mitään suojaa, kun auktoriteetti on puhunut.

Ja jos auktoriteetin hyväksi määrittelemä hoito ei toimikaan luvatulla tavalla tai on kokonaan tehoton, ovat kuluttajan mahdollisuudet toimia lähes olemattomat. Valitustie on usein tukossa.

Täydentävien hoitojen valvontaan liittyy paljon haasteita, koska valvontavastuu on usealla aihepiiriä huonosti tuntevalla eri viranomaisella.

Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu, että täydentävien hoitojen eri sääntelymahdollisuuksia aiotaan selvittää.  

13 vuotta sitten tehtiin sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä alustava selvitystyö, joka epädemokraattisen selvitysprosessin vuoksi veti vesiperän. Se ei johtanut mihinkään. Toivottavasti näin ei tällä kertaa käy.

Täydentäviin hoitoihin liittyy kuluttajan terveyden ja turvallisuuden kannalta suuria hyötyjä.

Nykyinen tilanne tarjoaa mahdollisuuden muutokseen. Kuluttajien asema täydentävien hoitojen asiakkaana vaatii kiireesti parannusta.

Tämä teksti on laadittu muokkaamalla Kuluttajaliiton blogijuttua Vaihtoehtohoitojen turvallisuuskysymykset otettava vakavasti, jonka on kirjoittanut avustava lakimies Anni Saari. Vertailevan tekstien tarkastelun voit lukea Yksi teema, kaksi tulkintaa -jutusta. Se on seuraava blogijuttuni ja julkaistu myös tänään 30.3.2021