Postia päätoimittajalle

Motto: Reilut kymmenen vuotta sitten katsoin upean elokuvan Postia Pappi Jaakobille (Ohjaus Klaus Härö). Sykähdyttävän kaunis tarina sokean papin ja vapautuneen vangin yhteiselosta sekä kummankin sisäisistä prosesseista nostivat pintaan omatkin prosessini ja arvopohdinnat erilaisuuden hyväksymisestä, auttamisesta ja anteeksiannosta.

Asia: Pyydämme ystävällisesti toimitustanne tekemään alla luetellut korjaukset Turun Sanomien toimitukselliseen verkkoaineistoon: Terveys & Tiede Erratum: Kauppatavarana terveys -blogikirjoitukseen.

Tällä saatteella lähti viesti Turun Sanomien päätoimittajalle 10.9. 2020. Vahvistus viestin vastaanotosta tuli puhelinsoiton jälkeen 22.9.2020. Kuvaan tässä kirjoituksessa lyhyesti viestin sisältöä. Tämä juttu ei kuitenkaan ole tarkka kopio postista päätoimittajalle, vaan suppeampi. Ajatukseni on välittää viestin ydinsanoma lukijoilleni.

Tarkoitus oli kiinnittää Turun Sanomien toimituksessa huomio lehden verkkoalustalla julkaistun blogitekstin itsesensuuriin, perustelemattomiin muutoksiin.

Mitä? Etkö muka itse tee muutoksia teksteihisi tässä blogissasi, joku jo kysyy. Kyllä, teen päivityksiä, ja kerron niissä, mitä olen kulloinkin tekstissäni korjannut ja miten. Pidän hyvän journalistisen käytännön periaatetta tärkeänä yleensä ja myös omassa blogissani, vaikka kukaan ulkopuolinen ei minua siihen velvoita. Minulla on terveystutkijan koulutuksen lisäksi myös toimittajan koulutus ja jonkin verran kokemustakin toimitustyöstä. Kirjoitan aika paljon tutkimuksiin perustuvia asiajuttuja. Niissä faktojen pitää olla kohdallaan. Joskus tulee virheitä, ja ne korjaan heti, kun itse huomaan tai joku huomauttaa.

Turun Sanomissa TS Terveys&Tiede -blogia pitää LT, professori Juhani Knuuti, joka on kirjoittanut Kauppatavarana terveys -tietokirjan (Minerva Kustannus 2020). Hän on julkaissut blogijutun Erratum: Kauppatavarana terveys, jossa selostetaan teoksesta löytyneitä virheitä. Melkein kaikissa tietokirjoissa onkin virheitä, joita tavallisesti korjataan seuraaviin painoksiin, mikäli niitä on tulossa. Kaikkiaan Kauppatavarana terveys kirjasta on paikannettu virheitä yhteensä 70 kpl.

Erratum-kirjoituksestaan professori on syytä ilmoittamatta poistanut 6.9.2020 laajan (noin 1400 sanaa, noin 4 A4-sivua) tekstiosuuden, joka on kirjoituksen aiheen kannalta olennainen. Se sisälsi hänen omia selityksiään muiden havaitsemista virheistä hänen teoksessaan. 

Samalla poistuivat tietysti nuo muiden paikantamat virheetkin TS Blogista. Sinne jäi kymmenkunta, jotka kirjoittaja itse on hyväksynyt. Muita eli hänen itsensä hyväksymättömiä virheitä Juhani Knuuti pitää perustelemattomina, kuten edellisestä jutusta käy ilmi.  

Tämä on ymmärrettävää. Monesti onkin vaikeaa nähdä omia virheitään, saatikka myöntää niitä itselle tai muille.  Toiminta (virheiden peittely tai vähättely) on hyväksyttävää, jos kyse on henkilökohtaisesta blogista, mutta ei silloin, kun toimitaan sanomalehden blogissa.

Koska TS.fi-verkkosivustolla julkaistu materiaali on Turun Sanomien sisältöä, josta lehti on vastuussa, JSN:n (Julkisen sanan neuvoston) ohjeet koskevat myös sivuston blogikirjoituksia.  Näin ollen TS Blogissa Terveys & Tiede on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen, kuten JSN:n journalisteille suunnatuissa ohjeissa sanotaan: “Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu”.

Merkittävää tässä asiayhteydessä on se, että Juhani Knuuti ei ole edelleenkään (25.9.2020) kertonut TS blogin lukijoille tekstin poiston syitä. Hän on puhunut vain yleisesti tarpeettomuudesta, kuten Erratum-jutusta käy ilmi. Hän ei myöskään ole kertonut TS blogin lukijoille, mistä nämä, jos asia heitä kiinnostaa, voivat löytää ja lukea poistetun tekstikokonaisuuden.

JSN:n ohjeet toteavat myös: “Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä. Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaan kuulumattomasti tai halventavasti.”

Postissa päätoimittajalle esitettiin huoli totuudenmukaisen ja kaikkia ihmisryhmiä kunnioittavan tiedonvälityksen vaarantumisesta “Terveys & Tiede” blogissa. Siinä mainittiin myös, että Erratum-jutussa on hämmentäviä ja epätarkkoja väitteitä ko. kirjan virheitä esiin tuoneista ihmisistä ja ihmisryhmistä. Kuitenkaan näiden, joissakin tapauksissa tunnistettavien henkilöiden esittämiä perusteluja näkemyksilleen sellaisina kuin he itse ovat ne julkituoneet, ei TS blogissa tuoda lainkaan esiin. Toiminta on hyvän journalistisen tavan vastaista.

Huomionarvoinen seikka tässä yhteydessä on myös, että Erratum-blogikirjoituksessa kirjan virheitä avaavan journalistisen tekstin kirjoittaja on sama henkilö kuin teoksen kirjoittaja. Tämä on erityisen ongelmallista eettisestä näkökulmasta.

Se on ongelmallista myös siksi, että Juhani Knuutin kirja koskettelee väärien terveysväitteiden lisäksi yhteiskunnassamme erittäin kiistanalaista aihetta,  täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja (CAM, Complementary and Alternative Medicine), jonka asiantuntijana Juhani Knuutia ei voi pitää ja joista on sekä tiedeyhteisössä, terveydenhuollossa että väestön keskuudessa erilaisia näkemyksiä. Ei ole yllättävää, että kirjasta on löytynyt paljon virheitä. Kirjoittaja on ehkä yrittänyt haukata liian suuren palan.

Omatoiminen sensuuri hävitti blogista ison tekstijakson. Tietääköhän edes Juhani Knuuti itse, missä teksti on?

Jutun alussa puhun arvoista, erilaisuuden hyväksymisestä, auttamisesta ja anteeksiannosta. Niitä nyt tarvitaan. Puolin ja toisin. “Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven.” Kun “syntiä” vaihdetaan “virheeksi“, Raamatunlause sopii tässä tilanteessa ohjeeksi kaikille, niin uskovaisille, ateisteille, agnostikoille kuin uskontovälinpitämättömillekin.

Lisää aiheesta

Huolestuttavaa terveysjournalismia Turun Sanomissa.

Jamppa on eri mieltä, sanoo turkulaisprofessori.

Sinua saattaa kiinnostaa myös Liuta olemattomia virheitä Kauppatavarana terveys -kirjassa?