Huolestuttavaa terveysjournalismia Turun Sanomissa

Turun Sanomien journalismi hämmentää. TS Blogissa Terveys & Tiede Kauppatavarana terveys on poistettu tekstejä syytä selittämättä. 

Neuvostoliitossa NKP:n keskuskomitean ryhmäkuvista, joita jaettiin lehdistön kautta julkisuuteen, saattoi häipyä joku henkilö kokonaan. Tätä ihmistä ei ikään kuin ollut olemassa ennen eikä nyt. Kuvamanipulaatio osattiin jo ennen digiaikaa.

Nykyisin tekstien ja kuvien poisto tai muokkaus on helppoa. Se onnistuu nappia painamalla. Näin toimitaan hyvin usein henkilökohtaisissa blogeissa tai yritysten verkkosivuilla, joissa tilanteet muuttuvat ja uudet tekstit tulevat vanhojen tilalle.  

Journalismissa sen sijaan on sanattomia, mutta myös julkilausuttuja normeja. Eettiset ohjeet hyviksi  journalistisiksi käytännöiksi opastavat arkisessa työssä, josta toimituksissa vastaa päätoimittaja. Hyvän journalistisen käytännön mukaan ei ole suotavaa muutella julkaisujen sisältöä, ei poistaa osia tekstistä tai kuvista ilman erittäin painavaa syytä. Jos aineistoa poistetaan tai muutetaan, lukijoille on kerrottava mitä poistettiin, milloin ja mistä syystä. Tätä edellyttää hyvä journalistinen tapa. 

TS Blogin Terveys & tiede Erratum: Kauppatavarana terveys – Selviydy terveysväitteiden viidakossa -blogikirjoituksessa (12.8.2020) näin ei ole toimittu. Kirjoitusta on muutettu viimeksi kuluneen kuukauden aikana useaan otteeseen. 

Esimerkiksi minun (Pauliina Aarva) nimeni oli siellä yhdessä vaiheessa esillä ei-kovin-suotuisassa-valossa, mutta toisessa vaiheessa se olikin jo hävinnyt (en ehtinyt ottaa kuvakaappausta) ilman mitään selitystä. Muitakin nimiä katosi ja 6.9.2020 blogijutusta oli poistettu pitkä tekstijakso.

Mitä Turun Sanomissa tapahtuu, kun siellä sallitaan tällainen toiminta? 

Turun Sanomien päätoimittajalle on lähetetty kaksi viikkoa sitten (10.9.2020) 20 henkilön allekirjoittama viesti, jossa pyydettiin lehteä puuttumaan mielestämme epäasialliseen journalismiin TS Blogissa Terveys&Tiede. Olin yksi allekirjoittajista. Muut allekirjoittajat julkaisevat nimensä, jos niin haluavat. 

Blogia kirjoittaa LT, professori Juhani Knuuti. Esittelytekstin mukaan “Blogi edustaa kirjoittajan henkilökohtaisia ajatuksia tieteen ja terveyden rajapinnasta”. Kuitenkin Turun Sanomien mukaan TS.fi-verkkosivustolla julkaistu materiaali on Turun Sanomien sisältöä, josta lehti on vastuussa, ts. JSN:n ohjeet koskevat sivuston blogikirjoituksia”. JSN on Julkisen sanan neuvosto.

Viestimme seurauksena (mahdollisesti) ko. blogitekstiä päivitettiin:

”(tämän blogikirjoituksen sisältöä on jatkuvasti päivitetty, viimeksi 22.9.2020. Kirjoituksessa aiemmin olleen luettelon perusteettomista virheväitteistä poistin tarpeettomana, sillä kyseiset virheväitteet löytyvät muista kirjoituksista eikä niiden toistaminen tässä kirjan Erratum-kirjoituksessa ole tarpeen, koska ne eivät olleet todellisia virheitä. Lisäksi asioiden käsittely ei vaadi väitteiden esittäjien nimien esittämistä, jonka vuoksi väitteiden esittäjien nimiä ei tässä kirjoituksessa mainita.)” 

– Juhani Knuuti –

Journalismin laatu ja totuudellisuus

Miksi nimien poistaminen ja noin 1400 sanan, eli vajaan neljän A4-sivun mittaisen tekstikokonaisuuden poistaminen yhdestä blogijutusta on asia, jonka nostan esiin? Poistettua tekstiä ei edelleenkään löydy blogista, mutta miksi se on tärkeää? Juhani Knuuti yllä mainitun sitaatin mukaan itse pitää poistamaansa omaa tekstiään ”tarpeettomana”.

Se on tärkeää siksi, että ymmärrettäisiin, milloin ja mistä syystä joku teksti tai kuva voi muuttua tarpeettomaksi niin, että sen voi tarpeettomana poistaa journalistisesta aineistosta, vaikka se lukijoiden mielestä olisi ehkä tarpeellinen. Kenen tarpeesta silloin on kyse: blogistin, sanomalehden vai lukijoiden?   

Toinen merkittävä seikka on tiedon avoimuus. Miksi blogisti ei avoimesti kerro lukijoille, mitä ”kirjoituksessa aiemmin ollut luettelo perusteettomista virheväitteistä” sisältää, kun hän itse kuitenkin on sen kirjoittanut ja itse perustellut perusteettomuuden? Mikä muuttui niin, että kirjoitetusta tekstistä tulikin yllättäen tarpeetonta?  

Sensuroiko TS Blogi Terveys&Tiede -blogisti omia näkemyksiään, kun poisti itse kirjoittamiaan kommentteja virheistä, joita toiset ovat löytäneen hänen itse kirjoittamastaan kirjasta Kauppatavarana terveys (Minerva Kustannus 2020)?

Erittäin hämmentävää on, että Turun Sanomat sallii journalistisen aineiston näpelöinnin, ikään kuin  kyse olisi Juhani Knuutin henkilökohtaisesta blogista oman kirjansa mainostamiseksi Turun Sanomien alustalla.

Median ja yksittäisten toimittajien etiikasta on puhuttu ja kirjoitettu paljon. Lehden säännöllisten tai vierailevien blogistien etiikasta paljon vähemmän. Kysymys on myös journalismin laadusta. 

Keskustelu kiistanalaisista kysymyksistä vaatii avoimuutta

Miten turvataan se, että kansalaisille kerrotaan asiallisesti, totuudellisesti, riippumattomasti ja laadukkaasti kiistanalaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä? Jäin pohtimaan Turun Sanomien tapaa kertoa blogistinsa tekstien välityksellä yleisölle erittäin kiistanalaisesta ilmiöstä eli täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista, joista blogisti kirjoittaa näkyvän asenteellisesti virheellisten terveysväitteiden varjolla.

Täydentävien hoitojen käyttäjiä on eri tutkimusten mukaan keskimäärin noin vajaa kolmasosa suomalaisista, siis enemmän kuin minkään yksittäisen poliittisen puolueen kannatusosuus on. Luontaistuotteita, rohdoksia ja ravintolisävalmisteita käyttää reilusti yli puolet kansalaisista. Erilaisia mielipiteitä on paljon. Jopa kiistoja käydään. Hyödyt, haitat, turvallisuus, tutkimusnäyttö ja täydentävien hoitojen paikka yhteiskunnassamme puhuttaa.

TS Blogissa Terveys&Tiede oli tänään (24.9.2020) keskustelu siitä, mistä nuo Erratum-blogitekstistä poistetut osiot mahdollisesti löytyisivät.  Nina Saine kysyi (24.9.2020 09:11)

”Kerrot, Juhani, tuoreessa päivityksessäsi 22.9.2020, että ”luettelon perusteettomista virheväitteistä poistin tarpeettomana”. Haluan lukea tuon poistamasi blogitekstin osan, jossa ”tarpeeton luettelo” on kokonaisuudessaan. Haluan lukea sen luettelon sellaisena kuin se on poistettu. Sehän on Turun Sanomien journalistista aineistoa. Mistä voin poistamasi tekstiosan löytää? Annatko linkin, kiitos.”

– Nina Saine –

Juhani Knuuti vastasi (24.9.2020 10:48), mutta ei kertonut, mistä poistetun tekstiosion voi löytää. Ks. tarkemmin Erratum-jutun kommenttiketjun loppupuoli.

Se pysyy TS Blogissa Terveys&Tiede salaisuutena, edelleen kadonneena, kuin politbyroon “toimittama” kuva NKP:n keskuskomiteasta. (NKP=Neuvostoliiton kommunistisen puolue).

Kirja: Knuuti J. Kauppatavarana terveys. Miten selviytyä terveysväitteiden viidakossa. Minerva Kustannus 2020.

Artikkelikuva: Turun Sanomat TS Blogit 24.9. 2020 screenshot klo 16.30

Aiheesta lisää seuraavassa kirjoitukissa

Postia päätoimittajalle.

Jamppa on eri mieltä, sanoo turkulaisprofessori.

Sinua saattaa kiinnostaa myös Liuta olemattomia virheitä Kauppatavarana terveys -kirjassa?