Vallankumous tulee huomenna

Oletko valmis?

Painokoneen kidasta syöksähti eilen kirja, jota ehdotan sinulle luettavaksi, jos olet kiinnostunut ihmisten – myös itsesi – hoitamisesta, hoivasta ja terveyden edistämisestä. En suosittele sitä vain siksi, että olen yksi seitsemästä kirjoittajasta, vaan erityisesti koska ilon ja toivon vahvistaminen on äärimmäisen tärkeää ja ajankohtaista sote-järjestelmässämme.

Huomenna on teoksen julkistamistilaisuus Helsingin yliopiston Tiedekulmassa, Yliopistonkatu 4.

Sinne siis!

Suomessa on kohtalaisen hyvin toimiva erikoissairaanhoito. Terveydenhuoltojärjestelmä ylipäänsä palvelee ihmisiä joltisenkin tyydyttävästi verrattuna moniin muihin maihin. Mutta parannettavaakin on.

Auttajat ja autettavat – molemmat turhautuvat ja uupuvat kiireen, talouspaineiden ja epävarmuuden alla. Tämä voi johtaa siihen,  että ihminen ei olekaan aina tavattavissa – edes hoitosuhteessa.

Kirjamme koskettelee erityisesti niitä ihmisiä, jotka eivät koe tulevansa  kohdatuiksi kokonaisina ihmisinä nykyjärjestelmässä. Kannamme huolta myös hoitohenkilökunnan jaksamisesta ja hyvinvoinnista.

Kirjassa ehdotamme radikaalia, vallankumouksellista ajattelutapojen muutosta. Näin on mahdollista avata silmät ja palauttaa sote takaisin ihmisille. Vain siten voidaan todella parantaa asiakastyytyväisyyttä, sote-henkilöstön hyvinvointia ja tätä kautta palvelujen tehokkuutta.

Seitsemän rakkaudellista teesiämme ovat (lue tarkemmin kirjasta):

Rakkaus1

Rakkaus2

Rakkaus3.png

Rakkaus4

Rakkaus5

Rakkaus6

Rakkaus7

Rakkaus8

Tässä vallankumouksessa kaikki voittavat.

Terveisin

Rakkauden vallankumoussiskot