Liika on liikaa -lääkemarkkinointia terveydenhuollossa

ikkuna

Lääkkeet ovat erinomainen ja välttämätön apu monessa vaivassa. Väärinkäsitysten välttämiseksi kerron, että en ole missään mielessä lääkevastainen, mutta liika on aina liikaa. Hesari Julkaisi tänään (24.2.2017) laajan artikkelin lääkebisneksen heijastumisesta terveydenhuoltoon Lääkäriselvitys.

Se herätti ajatuksia, samoin kuin Tuomo Pietiläisen  kolumni, jossa todetaan: Lääkärit määräävät Suomessa vuosittain lääkkeitä yli kahdella miljardilla eurolla, mistä yhteiskunta maksaa yli puolet. Kela maksaa reseptilääkkeiden kustannuksia vuosittain noin 1,3 miljardia euroa.” 

Me kansalaiset siis maksamme sekä suoraan omasta pussistamme että välillisesti pakollisesta sairausvakuutusmaksustammme kela-korvausten kautta suuren summan lääketeollisuudelle.

Maksamme myös uskomuslääkkeistä

Valitettavasti maksamme myös turhista, tehottomista ja huomattavia haittoja aiheuttavista lääkkeistä. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että uskomuslääkkeitä ja teollisesti valmistettuja lääkkeitä kaiken kaikkiaan käytetään tarpeettoman paljon – samalla kun osalla kipeästi jotakin kallista lääkettä tarvitsevia ei ole varaa sitä hankkia.

Professori Peter Götzsche, johon viittasin myös edellisessä kirjoituksessani, on julkaissut valaisevia tutkimustuloksia lääketieteellisissä lehdissä sekä kahdessa suomeksikin julkaistussa kirjassaan  Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus ja Tappava psykiatria ja lääkinnän harha.

Götzschen  ja muidenkin medikalismiin skeptisesti suhtautuvien tutkijoiden löydökset osoittavat kiistattomasti, että on olemassa runsaasti näyttöä lääketeollisuuden rahoittaman tutkimuksen vinoumista ja vääristymistä.

Hesari kirjoitti lääkäreihin kohdistuvasta mainonta- ja vaikuttamistoiminnasta, johon kuuluvat myös lääketeollisuuden kustantama koulutus ja tutkimustoiminta.

Ehkä vielä näitäkin vakavampi asia on lääketeollisuuden rahoittaman tutkimuksen ylilyönnit, joista  Götzschen kirjoissa on esitetty runsaasti esimerkkejä. Näitä ovat  muun muassa tutkimustulosten puutteellinen raportointi (jätetään esimerkiksi osa löydöksistä raportoimatta) tai aineiston analysoinnin järjestelmällinen vinouttaminen (analysoidaan vain sitä osaa materiaalista, joka sopii ennakko-odotuksiin).

Sekä terveydenhuollon päättäjät että kansalaiset yleensä uskovat tutkimustuloksiin. Niinpä vaaditaan paljon lumekontrolloituja sokkoistettuja tutkimuksia ja laajoja meta-analyysejä, jotta jostakin hoitomuodosta voitaisiin saada tieteellistä näyttöä. Puhutaan näyttöön perustuvasta lääketieteestä (oikeastaan pitäisi puhua näyttöön perustuvasta lääkinnästä ja hoidosta, sillä terveydenhuolto ei ole lääke- eikä muutakaan tiedettä, vaan käytännön toimintaa).

Lääketutkimuksia tehdään erittäin paljon, mistä seuraa että näyttöä lääkkeiden hyödyistä tulee. Niitä tulee huomattavasti enemmän kuin lääkkeettömien hoitomuotojen hyödyistä.  Lääketutkimuksiin kun riittää rahaa, koska sitä virtaa tutkijoille lääketeollisuudesta.

Lääketeollisuuden salajuoni?

Lääketeollisuuden paljastuneet ylilyönnit ja väärinkäytökset tutkimustuloksien julkaisussa ovat vakava asia, mutta tästä ei välttämättä seuraa, että lääketeollisuuden toiminta kokonaisuutena olisi paha ja haitallinen salajuoni ihmisten sairauksilla rahastamiseksi. Ei sen tarkoitus ole huijata ihmisiä syömään massoittain turhia lääkkeitä.

Ylilyönnit osoittavat vain sen, että markkinavetoisella lääketeollisuuden tutkimuksella on hintansa. Monivuotinen lääkekehittely ja siihen välttämättä liittyvä tutkimustoiminta vaatii huomattavia resursseja. Ne on saatava takaisin lääkkeiden myynnillä. Myönteiset tutkimustulokset lääkkeen hyödyistä lisäävät myyntiä. Niinpä houkutus saattaa olla suuri ”hankkia” tai ”järjestää” myönteisiä tuloksia ja ”unohtaa” kielteiset.

Lääketutkimusten runsaus muuhun terveystutkimukseen verrattuna saattaa myös ruokkia oletusta, että juuri kemiallinen lääkintä olisi muka parasta parantamista. Tällainen käsitys juontuu siitä tosiasiasta, että tältä alalta todellisuudessa on julkaistukin runsaasti tutkimuksia – hyviä ja päteviä, mutta myös vinoutuneita.

Elämme totuuden jälkeistä aikaa, jolloin faktat kokonaisuudesta saattavat jäädä osatotuuksien varjoon.  

Kun hoitamisen vaikuttavuudesta ja sen mittaamisesta kiistellään, monesti kuulee väitettävän, että jostakin tietystä lääkkeettömästä hoidosta (esimerkiksi joku kehoterapia)  ei muka ole hyötyä, koska siitä ei ole tutkimusnäyttöä. Tällöin unohtuu, että jos jotakin hoitomuotoa (lääkkeetöntä tai lääkkeellistä) ei ole tutkittu, niin sen tehosta verrattuna esimerkiksi lääkkeen tehoon ei voi sanoa tutkimuksiin nojateen yhtään mitään.

Lääketeollisuus ei rahoita lääkkeettömien hoitojen tutkimusta, joten tutkimustietoa ei voi kertyäkään, mikäli yhteiskunta ei tutkimusta  rahoita.

Voittoa tavoittelevien yritysten rahoittama terveystutkimus ei voi olla puolueetonta ja riippumatonta. Se on aina sidoksissa bisnekseen. Tästä tosiasiasta ei voi suoraan tehdä päätelmää tutkimuksen riittävästä tai puutteellisesta eettisestä pohjasta, mutta eettisiin kysymyksiin se kyllä aina liittyy. Juuri tämän vuoksi mahdollisimman suuri avoimuus tutkijoiden ja terveydenhuoltohenkilöstönkin sidonnaisuuksissa  lääketeollisuuteen on välttämätöntä.

Sote-uudistajilla onkin paljon purtavaa ja sulateltavaa kansalaisten valinnanvapauden ja terveydenhuollon avoimuuden suhteen. Järjestelmää on uudistettava. Kansalaisia ei pidä panna verovaroista maksamaan turhista lääkkeistä. Lääketeollisuuden vaikutusyritykset lääkkeitä kirjoittaviin lääkäreihin on pidettävä kohtuullisissa rajoissa.