Ei niin tervettä skeptisyyttä

Tervettä skeptisyyttä -FB-sivuston pyrkimys on edistää tieteellistä ja perusteltua kriittisyyttä terveydenhoidossa ja sen tutkimuksessa. Tärkeän tavoitteen tielle nousee esteitä, jos vierailijat julkaisevat asiattomia kommentteja eikä ylläpito ehdi tarkistamaan niiden todenperäisyyttä. Hyllyvällä suolla rämmitään, mikäli ylläpito sallii kommenttikentässä levitettävän valetietoa ja vielä ehkä peesaakin loukkaavia, yksityishenkilöön kohdistuvia väiteitä esittäviä kommentoijia.

Näin on nyt päässyt käymään. Olen joutunut Tervettä skeptisyyttä sivustolla kommentoijien maalituksen kohteeksi. Se viittaa enemmän epäterveeseen kuin terveeseen skeptisyyteen. Vai olisiko kyse vain inhimillisestä huolimattomuudesta? Sen voi onneksi korjata. Ja jatkossa ylläpito voi olla tarkempi siinä, mitä ”terveen” skeptisyyden nimissä julkaistaan.

Sairas skeptisyys sen sijaan on dogmaattisuutta, joka ei salli vallitsevasta oikeaoppisuudesta (paradigmasta) poikkeamista kenellekään, ei edes tiedeyhteisön sisällä. Ainoaan oikeaan oppiin ankkuroituminen saattaa johtaa lipsumiseen hyvästä käytöksestä.

Kommentti on julkaistu Tervettä skeptisyyttä FB-sivuilla 24.4.2020 postauksen yhteydessä, jossa käsitellään Täydentävät hoidot FB-sivuston julkaisua.

Mikko on todellakin kysynyt, että onko hänen itsensä kehittämä “energeettinen kvanttihomeopatiahoito 2.0” yhtä pätevä kuin homeopatia ja muut “energiahoidot” ja että olenko minä (Pauliina Aarva) eli Täydentävät hoidot –kirjan kirjoittaja ja tämän kirjan FB-sivujen ylläpitäjä sitä mieltä, että se voisi olla Kela-korvattava ja tarjolla terveyskeskuksissa.

Voi aikoja, voi tapoja!

Otan tämän esimerkin esille oikaistakseni minua koskevia valeväitteitä, mutta ennen muuta siksi että asialla on laajempaakin merkitystä. Se, millä tavalla yhteiskunnassa keskustellaan kiistanalaisista kysymyksistä, kuten lääkkeettömistä täydentävistä hoidoista, kertoo yhteisön moraalisesta tilasta ja henkisestä ilmastosta.

Täydentävien hoitojen kentällä ammatikseen toimivat, pitkälle koulutetutkin henkilöt kohtaavat koko ajan julkisuudessa vähättelyä, jopa vihaa ja halveksuntaa. Tutkijayhteisössä on perinteisesti arvostettu tutkijoiden vapautta valita tutkimuskiinnostuksensa kohteet.

Kuvakaappauksessa (yllä) Mikko tuo esiin minun dosenttiuteni eli tutkijayhteisöön kuulumiseni. Ikään kuin dosentin kuuluisi kommentoida Mikon itse luotuja kummallisuuksia! Lisäksi hänen kommenttinsa sisältää monta epätotuutta.

Ensiksikin, kysymys Mikon itse ideoiman hoidon oikeutuksesta on esitetty kirjani FB-sivuilla, ei suinkaan sivuilla, joita Tervettä skeptisyyttä postauksessaan koskettelee. Kyse on siis kahdesta ERI sivustosta. En ole ylläpitäjä Täydentävät hoidot -sivuilla, kuten Mikko väittää. Hän siis muuntaa totuutta, eikä valitettavasti anna linkkiä kirjani FB-sivuille. Muistutan, että en ole ottanut missään enkä koskaan kantaa minkään hoitomuodon kelakorvattavuuteen. En ota nytkään.

Mikko tietää varmasti itsekin kvanttihomeopatiahöpinänsä järjettömäksi. Siihen ei voi vastata järkevästi, enkä edes halua tuollaista kommentoida. Absurdeihin kysymyksiinsä hän ei todellakaan ole saanut eikä tule saamaan minulta vastausta.

Toiseksi, en ole nimittänyt Mikkoa koskaan pseudoskeptikoksi. Tämäkin on valetieto.

Kolmanneksi, väite rikossyytteellä uhkaamisestani on myös valetieto.

Neljänneksi, kirjani sivuilta olen estänyt henkilöt, jotka eivät pysy totuudessa ja jotka esittävät toistuvista huomautuksista huolimatta tökeröitä väitteitä eivätkä vastaa heille henkilökohtaisesti esitettyihin kysymyksiin.

Kirjani FB-sivuille marssi viime viikolla kokonainen joukkio näitä häiriköitä, joista kukaan ei vastannut suoraan ja lyhyeen kysymykseen “Oletko lukenut kirjani?” Jos olisivat lukeneet, tuollaisia kelakorvaus-kysymyksiksi muotoiltuja typeryyksiä ei edes tarvitsisi esittää.

Maalittamista

Koska kukaan häiriköistä ei ole lukenut tutkimustietoa ja ajankohtaista lainsäädäntökeskustelua ja hoitoja käyttävien kokemuksia käsittelevää tietokirjaani, he eivät tiedä, mistä puhuvat ja mitä ovat kommentoimassa. Koska he silti esittävät kummia ja epätosia väitteitä, joudun väistämättä päättelemään, että kyseessä on harkittu maalittamispyrkimys, johon myös Tervettä skeptisyyttä valitettavasti osallistuu. Muutoin en voi tätä valetiedon levitystä ymmärtää. Maalittamisessahan ei kaihdeta mitään keinoja.

Mietin vain, mikä voisi olla syynä maalittamiseen. Miksi tutkimustietoon nojaava tietokirja ja minä sen kirjoittajana koetaan niin uhkaavina, että terveen skeptisyyden asianajajat turvautuvat arveluttaviin keinoihin? Kenen varpaille nyt astun?

Tarkastelen kirjassani täydentäviä hoitoja (katso kuva luokittelusta) yhteiskunnallisena ja kansanterveydellisenä ilmiönä tieteelliseen tutkimukseen nojaten. Erityisesti olen perehtynyt tutkimuksiin täydentävien hoitojen paikasta ja merkityksestä tavallisten kansalaisten terveydenhoidossa sekä niiden todennetuista hyödyistä ja haitoista. Nämä hoidot eivät ole lääketieteellisiä. Siksi pelkästään lääketieteelliseen tutkimuksen nojaaminen on liian kapea näkökulma aiheeseen.

Pohdinkin kirjassa terveystutkimuksen paradigman muutosta. Sen sijaan en ota teoksessani enkä tässäkään mitään muuta kantaa homeopatian voimakkaita tunteita nostattavaan vaikutustutkimukseen kuin sen kannan, että kiistoissa on vahvasti nähtävissä paradigmamurros. Katso Täydentävä hoidot -kirjan sisällysluettelo ja blogikirjoitus Portaali auki paradigman muutokseen.

Vastaan kaikkiin kirjani sisältöä koskeviin asiallisiin kysymyksiin. Mutta en kommentoi hassutukia, kuten kvanttihomeopatiaa 2.0 á la Mikko.

En myöskään mene Tervettä skeptisyyttä -FB-sivuille korjaamaan virheellisiä väitteitä, koska kirjani FB-sivuilla mellastaneet miehet ovat juuri niitä samoja, jotka nyt esittävät skeptikkosivuilla vääristeltyä tietoa, kuten kuvakaappauksessa yllä ja myöhemmin tästä kirjoituksesta näkyy. En voi luottaa siihen, että skeptikkosivulla samat ihmiset alkaisivat yhtäkkiä asiallisen keskustelun, kun he eivät ole tähänkään mennessä siihen kanssani uskaltautuneet.

Pseudoskeptisyydestä

Kirjani facebook-sivuilla on keskusteluohje. Tässä se lyhennettynä:

Täydentävät hoidot on hankala ja kiistanalainen aihe. Se herättää monissa voimakkaita tunteita. Täällä keskustellaan kuitenkin asiallisesti, kohteliaasti ja toinen toisiamme kunnioittaen. Rakentava ja perusteltu kritiikki on tervetullutta. Se lisää keskinäistä yhteisymmärrystä ja rauhallista rinnakkaineloa. Kiitos.

Pseudoskeptisyydestä kirjoitin FB:ssa sen jälkeen, kun häiriköt aloittivat asiattomilla kommenteilla ryntäyksen:

Nyt tälle sivulle on ilmaantunut kommentoimaan henkilöitä, jotka näyttäisivät täyttävän pseudoskeptikolle tyypillisiä tunnusmerkkejä. On arvokasta, että kirjan teemat kiinnostavat heitä.

Aidot skeptikot ovat antiikin perinteen mukaan ajattelijoita, jotka epäilevät kaikkea, myös omia tiedon käsityksiään. Nämä viisaat ihmiset asettavat kyseenalaisiksi myös tiedeyhteisössä esitettyjä väittämiä, mikä on tieteen kehittymisen kannalta arvokasta. Pseudoskeptikot sen sijaan edustavat uskonlahkonomaista yhteisöä, joka nojaa yhteen ainoaan tiedeparadigmaan (reduktiiviseen materialismiin). Pseudoskeptikot sekoittavat tieteen ja käytännön (tutkimuksen, ammatillisen hoitamisen ja terveyden edistämisen) ja näin he (ehkä tietämättään) rakentavat turhia ristiriitoja erilaisten hoitofilosofioiden ja -käytäntöjen välille. Pseudoskeptikot nojaavat ns. tiedeauktoriteetteihin, joiden näkemyksiä he pitävät itsestään selvinä.

Tieteessä ei kuitenkaan ole itsestäänselvyyksiä. Siinä on kyse epävarmuuden kartoittamisessa. Se pyrkii kuvaamaan ja ymmärtämään maailman ilmiöitä, joita ei vielä tunneta tai ymmärretä. Mitään lopullista varmuutta tiede ei tuo.

Pseudoskeptikot unohtavat, että tutkimusnäyttöä on monenlaista ja monitasoista. CAM-tutkimus on monitieteistä. Biolääketieteen viitekehys, johon pseudoskeptikot yksinomaan nojaavat, on yksi tulokulma tutkimukseen, mutta ei ainoa. CAM-hoitoja koskevissa tiedekiistoissa kyse on usein juuri tästä: mistä taustaoletuksesta, miten ja millä metodeilla näyttö osoitetaan. Kiistan kanssa voidaan elää välttämällä lukkiutumista kunkin tieteenalan omiin ”tutkimuspoteroihin”, ja lisäämällä asiallista keskustelua ja monitieteistä yhteistyötä.

Anteeksipyyntö muuttui voivotteluksi

Alla oleva esimerkki Kirja:Täydentävät hoidot -facebooksivulta anteeksipyynnöstä, joka skeptikkosivuilla myöhemmin muuttuikin voivotteluksi huvittaa, mutta myös surettaa. Se kuvaa sitä, kuinka ailahtelevaisesti näkemys voi muuttua kontekstin mukaan.

Santtu poisti kommenttinsa. Keskustelua jatkettiin sen jälkeen kun olin ehdottanut henkilökohtaista tapaamista. Tässä osa keskusteluketjusta:

Mutta mitä hän nyt Tervettä skeptisyyttä -sivuilla (kuvakaappaus alla) kertookaan? Santtu vastaa kaverilleen ja kommentoi “dosenttiamme”:

Näin muuttuu ääni kellossa! Nyt kysyn Santulta, millä tavoin Täydentävät hoidot -kirjan FB sivuilla olen häntä haukkunut ja uhkaillut? Syytös on aika vakava. Muistutan myös, että Santtu ei ole saanut estoa, eikä hän ole kritisoinut mitään yksittäistä hoitomuotoa sivustolla. Ihmettelen, mitä hän tarkoittaa “Aarvan itsensä pussiin puhumisella”. En ymmärrä tuota logiikkaa.

Ja mitä näenkään skeptikkosivujen ylläpitäjän kirjoittamana! “Vastakkainasettelu on TÄRKEÄÄ, koska sen avulla puntaroimme, mikä näkemys on TOTTA ja mikä ei.

En haluaisi tulkita tätä niin, että Suomessa sellaiset yleisesti käytetyt täydentävät hoidot kuin akupunktio, jooga, mindfulness, taideterapiat (esim. musiikkiterapia) ja kalevalainen jäsenkorjaus pitäisi kirjoittajan mielestä nähdä vastakkainasettelun kautta ja vastakkasina lääketieteeseen perustuville hoitomuodoille ja että niitä koskeva tutkimusnäyttö ei ole totta.

Tulkitsenko oikein, jos sanon, että kirjoittajan mukaan näiden tutkittujen lääkkeettömien hoitomuotojen käyttöä pitäisi rajoittaa puoskarilailla tiettyjen haavoittuvien väestöryhmien suojelemiseksi?

Ehdotan keskustelua

Ehdotankin sivuston ylläpitäjälle, Pauli Ohukaiselle henkilökohtaista keskustelua näkökantojen tarkentamiseksi. Tutkimustietoon ja tieteenfilosofiaan nojaten voimme pohtia, millä tavalla vastakkainasettelu edistää tai haittaa totuuteen pääsemistä siitä, mitä hyötyä ja/tai vaaroja kansalaisille on lääkkeettömistä täydentävistä hoidoista. Tässä yhteydessä olisi hyvä myös tarkastella, voisivatko lääkkeettömät hoitomuodot auttaa lääkkeiden aiheuttamissa ongelmissa (kuten liikalääkitys esim. monisairaiden hoidossa, lääkeresistenssi, opioidiongelma ja masennuslääkkeiden suhteellinen tehottomuus jne.).

Sopisiko, että istumme, sinä, Santtu ja minä, saman pöydän ääreen rauhallisesti argumentoimaan? Somessa toistensa ohi puhuminen ei vaikuta mielekkäältä ja se on hyvin kaukana tieteen periaattein toimimisesta.

Voimme vaikka aloittaa pohtimalla näkemyksiämme vastakkainasettelusta ja kiistakysymyksistä. Olen sitä mieltä, että kaikkea terveydelle haitallista tulee eri tavoin rajoittaa lainsäädännöllä ja samoin terveydelle hyödyllistä tulee tukea lainsäädännöllä. Ajattelen niin, että haitallisuuden ja hyödyllisyyden arvioinnissa vastakkainasettelua lääketieteellisten ja täydentävien hoitojen välillä on vähennettävä, koska se palvele kansalaisten etua. He käyttävät joustavasti ja rinnakkain erilaisia apukeinoja terveyshaasteidensa ratkomiseen. Vain osa näistä haasteista ratkotaan lääketieteellisin keinoin, jotka kattavatkin arvioiden mukaan vain noin 20 prosenttia kaikista väestön terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Muurien rakentaminen ei ole koskaan palvellut tavallisia kansalaisia. Siksi yhteinen ongelmien pohtiminen ja selvittely on tärkeää.

Sitä paitsi luonnonmukaisten lääkkeettömien hoitomuotojen entistä laajempi käyttö taitaa olla tulevaisuudessa välttämätöntä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi (vrt. lääkejäämät vesistöissä).

Lopuksi, mikäli Skepsis ry tai joku sen henkilöjäsen on yllä kuvaamani epäasiallisen ja yksityishenkilöä loukkaavan toiminnan takana, ehdotan että yhdistys ohjeistaa jäsenistöään paremmin. Maalittaminen ei sovi toimintaan, joka saa julkisia avustuksia verovaroista.

Lisäys 6.5.2020: Pauli Ohukaisen ja Pauliina Aarvan sähköpostikeskustelun tuloksena Tervettä skeptisyyttä -sivuilta on poistettu halventavat, valheelliset ja vihjailevat Aarvaa henkilönä koskevat kommentit ja väitteet.