Suomalaisen luontaishoidon isä

E.W. Lybeck.

E.W. Lybeck.

Luontaishoidoilla on pitkä historia. Suomessakin niitä käytetettiin jo sata vuotta sitten. Suomalaisen luontais- ja vaihtoehtohoitojen “isä” on lääkäri Edward Wilhelm Lybeck, vilppulalaisen parantolan johtaja, jonka luontaishoitola Elämänmäki toimi vuosina 1904-1917.

Lybeckin terveysnäkemyksen mukaan ihmisten piti sairauksista ja vaivoista parantuakseen syödä kasvisravintoa, harrastaa liikuntaa, ottaa ilmakylpyjä ja vaalia siveellistä ja hengellistä elämäntapaa.

Achte ym. (1994) kuvaavat valloittavasti lääkäri Lybeckin elämänvaiheita, hänen lääketieteellisen ajattelunsa kehittymistä ”luonto ja raitis ilma parantavat” -ideologiaksi ja hänen hämmästyttäviä ponnistuksiaan Vilppulaan perustetun luontaishoitolan vetäjänä ja lääkärinä.

Lybeckin persoonallisuus oli poikkeuksellisen karismaattinen. Hän kykeni vaikuttamaan ihmisiin voimakkaan suggestiivisesti ja käytti tätä hyväkseen myös hoitotyössään. Hän oli placebon mestari. Lybeck turvautui hoidoissaan yrttilääkitykseen, mikä perustui muinaiseen vitalismin ideaan. Luonnonlääkkeissä vaikuttavat aineet edustivat luonnon energiaa tai ne vapauttivat ihmisen elimistön energiavaroja ja näin vahvistivat ihmisen omaa paranemisen kykyä.

Lybeckin toiminta ajoittuu suomalaisen lääketieteen kehityksen murroskauteen, jolloin biolääketiede alkoi nopeasti kehittyä. Lybeck kritisoi tieteellisesti suuntautunutta lääketiedettä ja valitsi luonnollisuuden tien, joka pohjautui sekä uskonnolliseen näkemykseen että maanläheisen luonnon kaipuuseen. Hän edusti uskonnollista vitalismia toteamalla kaiken elinvoiman alkulähteeksi Jumalan ja näki ihmisen komijakoisesti henkenä, sieluna ja ruumiina, mutta muistutti myös elinympäristön ja sosiaalisten suhteiden merkityksestä terveydelle.

Kansalaistottelematon

Lääkäreiden piirissä Lybeck edusti kansalaistottelematonta ja omituista ammattilaista, joka lupaavasti alkaneesta akateemisesta urastaan huolimatta valitsi toisen tien. Häntä on kuvailtu myös lahjakkaaksi, narsistiseksi ja ylemmyydentuntoiseksi persoonallisuudeksi, jolle ei riittänyt tuon ajan normaalilääketiede.

Kollegojen vastustuksesta huolimatta hän ja hänen parantolansa saivat osakseen suurta kiinnostusta, arvostusta ja ihailua. Lybeckin parantolassa vieraili runsaasti aikansa kuuluisuuksia ja siellä saatiin hyviä paranemistuloksiakin. Hoidettavia olivat mm. Akseli Gallen-Kallela, Mathilda Wrede, Juhani Aho, Ilmari Kianto ja F. E. Sillanpää.

Elämänmäen luonnonlääkärin kohtalo oli surullinen. Kansalaissota oli tulossa. Elämänmäen parantola joutui vararikkoon. Lybeck sairastui masennukseen.  Tuon ajan masennuksen hoito oli vielä kehittymätöntä, eikä ole tietoa, hakiko hän edes ulkopuolista apua. Lopulta Lybeck ei enää jaksanut elää, vaan kuoli oman käden kautta.

Nyt Elämänmäkeä peittää tiheä kuusikko. Alue määrättiin vanhojen metsien luonnonsuojelualueeksi vuonna 1994. Se on yksi Metsäntutkimuslaitos Metlan tutkimusalueista.

Yksinäinen ratsastaja

Lybeckin tarinassa heijastuu ammatillinen ristiriita, jonka lahjakas, tutkijan uraakin suunnitellut lääkäri kohtasi teknistyvän lääketieteen ja luontaishoitojen välillä.  ”Tieteellinen” ja ”kokemuksellinen”  lähestymistapa ihmisen hoitamiseen olivat törmäyskurssilla. Lybeck ei saanut hoitolalleen kollegojen hyväksyntää, saatikka tukea.

Voi vain kuvitella, kuinka valoisa tulevaisuus hänen luontaishoidoillaan olisi ollut, jos kanssakäyminen olisi sujunut paremmin tuon ajan lääkäriyhteisön kanssa eikä kansalaissodan haamu olisi ollut varjona.

Lybeck tuntui jäävän yksinäiseksi ratsastajaksi parannuksen aavikoilla. Hänen hoitolansa oli yhdistelmä lomakotia ja parantolaa. Elämänmäki oli tuon ajan terveskylpylä.

Ehkä Lybeck oli aikaansa edellä.

Linkit
Elämänmäki. Koonnut eri lähteistä Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala http://www.iirismaija.net/elama.pdf
Metlan esite. http://www.metla.fi/metla/esitteet/teemaesitteet/puulajipuistot.pdf

E.W. Lybeckille on joku tehnyt facebook-sivut. http://www.facebook.com/pages/EWLybeck/159861420721149

Lybeckin kuva otettu yllä olevasta facebookista.

Kirja
Achté K, Rantanen J ja Tamminen T 1994. Luontaishoidon isä Tohtori E.W. Lybeck Elämänmäen parantaja. Gummerus. Jyväskylä.