Uudistusta terveydenhuollon palvelutarjonnassa?

Essote, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuuston jäsen Suvi Tiihonen on ehdottanut täydentävien hoitojen lisäämistä osaksi Essoten palvelutarjontaa.

Länsi-Savon uutisen 12.8. 2021 mukaan Tiihonen perustelee aloitettaan:

Yhteistyö täydentävien hoitomuotojen asiantuntijoiden ja lääkäreiden välillä voi parhaimmillaan tukea asiakkaita elämäntapamuutoksissa niin, että lääkehoitoa tarvitaan vähemmän.

Lääkekustannusten väheneminen ja tasa-arvo tavoitteena

Muina perusteluina Tiihonen nostaa esiin muun muassa hoitajapulan helpottamisen ja kustannussäästöt, joita syntyisi lääkekustannusten vähentymisestä, todetaan Länsi-Savon uutisessa.

Siinä mainitaan myös tasa-arvo, joka Suvi Tiihosen ehdotuksen mukaan paranisi, kun palveluja annettaisiin myös heille, jotka haluavat hoitaa itseään luonnonmukaisin keinoin.

Länsi-Savon uutisessa todetaan, että Tiihosen ehdottamana Essoten palvelutarjontaan lisättäviin hoitoihin kuuluisivat muun muassa luonnonkasvilääkintä, kalevalainen jäsenkorjaus, akupunktio ja vyöhyketerapia.

Lääkäriliitto vastustaa

Ei ole yllättävää, että Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja Tuula Rajaniemi suhtautuu Länsi-Savon mukaan aloitteeseen epäillen, vaikka toteaakin lehdessä, että akupunktion kaltainen hoito voi olla toimiva apu joihinkin oireisiin, kun sitä käytetään lääketieteeseen perustuvan hoidon lisänä.

Lääkäriliitto on jo vuosia ajanut terveyspoliittista linjaa, joka rajoittaisi täydentävien hoitojen käyttöä mieluummin kuin integroisi niitä terveydenhuoltoon.

Uudistukset käynnistyvät kuitenkin usein kentältä, kansalaisten tarpeista sekä päättäjien ratkaisuista – siitä huolimatta, että jotkut ammattiliitot saattavat vastustaa muutoksia.

Muutosvastaisuuden syyt eivät läheskään aina ole kovin rationaalisia, vaan taustalla voi olla vanhakantaista hoitoajattelua, ammattireviirien itsesuojelua tai tietämättömyyttä tutkimuksesta ja muiden maiden käytännöistä.

Useat muutkin kuntayhtymät joutuvat varmaan tulevaisuudessa pohtimaan, miten lääkekustannuksia voidaan pienentää ja kuinka saadaan riittävästi auttavia käsiä terveyden ja sairauksien hoitoon, eritoten perustason terveydenhuollossa.

Länsi-Savo 12.8.2021: