Kansalaisten käynnistämä käänne

Hoitokulttuurin muutos ei käynnisty terveydenhuoltojärjestelmän sisältä, vaan valveutuneiden kansalaisten pitää johtaa tällaista inhimillisyyden käännettä. Terveydenhuoltohenkilöstö, opiskelijat ja muut ihmiset tulevat kyllä mukaan, koska käänteestä hyötyvät niin terveysalan ammattilaiset, opiskelijat kuin asiakkaatkin.

Ystävällisen, potilaskeskeisen, turvallisen ja kokonaisvaltaisen hoitamisen asian ajaminen kuuluu kaikille. Sen ydin on siinä, että potilaan pitää olla keskellä. Ei järjestelmän, tieteellisen näytön tai tulosvastuun. Niiden pitää palvella ihmiskeskeistä hoitamista, ei isännöidä sitä.

Tämä on ydin myös Täydentävät hoidot kaikille – kansalaisaloitteessa. Se peräänkuuluttaa ihmiskeskeisyyttä, valinnanvapautta ja turvallisuutta. Terveydenhuollossamme tarvitaan radikaalia hoitoajattelun uudistamista, sisällöllistä suunnan muutosta ja jäykkien hierarkioiden madaltamista.

Kansalaiset ovat muutoksen avain

Täydentävien hoitojen yhdenvertainen saatavuus toteutuu vain kansalaisten oman aktiivisuuden ja näkyvän julkisen toiminnan tuloksena. Muutos ei tapahdu viranomaisten aloitteesta.

Sosiaali- ja terveysminiteriössä selvitellään parhaillaan – hallitusohjelman mukaisesti – täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja koskevan sääntelyn mahdollisuuksia. Samaan aikaan eri tahot lobbaavat eli pyrkivät vaikuttamaan sekä virkamiehiin että poliitikkoihin.

Täydentävät hoidot ovat tyytyväisen käyttäjän mielestä voimaannuttavia ja ne auttavat. Hoitoihin kielteisesti suhtautuvat pitävät niitä turhina, jopa huijauksena. Köyttä vedetään eri suuntiin. Kiistellään hyödyistä ja haitoista. Hyötyjä painottavat vaativat hoidoille tasapuolisempaa asemaa tavanomaisten hoitomuotojen rinnalla ja haittoja painottavat ajavat käyttöä rajoittavaa lainsäädäntöä. Vaatimusten perustelut vaihtelevat.

On selvää, että arvopohjan koko terveydenhuollossa tulisi muuttua. Terveysarvon ja potilaskeskeisyyden tulisi johtaa terveyspolitiikkaa, ei teollisuuden tuotantoperiaattein toimivan tehokkuusajattelun. Tarvitaan pehmeää inhimillisyyden “vallankumousta” potilaskeskeisten perusterveydenhuollon palvelujen puolesta. Tarvitaan yhdenvertaista valinnanvapautta käyttää myös tutkittuja lääkkeettömiä täydentäviä hoitoja lääke- ja leikkaushoitojen rinnalla. Tämä auttaa vähentämään jo tunnettuja liikalääkityksen haittoja.

Riippumaton arviointi

Täydentävien hoitojen paikan ennakkoluuloton ja riippumaton arviointi kansalaisten terveydenhoidossa sysää käyntiin tällaisen inhimillisen ja “vallankumouksellisen” muutoksen. Siitä hyötyvät potilaat, omaiset, terveydenhuoltohenkilöstö ja turvallisia ja toimivia täydentäviä hoitoja tarjoavat ammattilaiset.

Kuva: Kirjasta Aarva Pauliina Täydentävät hoidot (2019), s. 68.

Ammattilaisille terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja yksityisillä terveysasemilla on jaettava tutkittua tietoa täydentävistä hoidoista. Näin he pystyvät erottamaan sopivat laajasta kirjosta erilaisia palveluja ja auttamaan potilaskeskeisen hoidon toteuttamisessa.

Kansalaisaloitteella jokainen voi vaikuttaa suoraan päättäjiin, lobbareiden, virkamiesten ja intressiryhmien ohi. Aloite päätyy eduskuntaan vasta sitten, kun sillä on vähintään 50 000 kannattajaa. Nyt, tammikuun alussa, tällä aloitteella on runsas 11 000 kannattajaa. Aikaa allekirjoittamiseen on yksi kuukausi. Jää nähtäväksi, kuinka käy.

Kävin antamassa ääneni. Lue, niin toteat aloitteen asialliseksi, järkeväksi ja kannattamisen arvoiseksi. https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/5011

Kansalaisaloitteen kotisivut https://www.taydentavathoidotkaikille.fi/