Tapaus homeopatia

jaaoksaHomeopatia nostaa tunteita. Pseudoskeptisyyttä käsittelevään kirjoitukseeni juuri tästä kuumasta perunasta on esitetty useita kommentteja.

Kysymys saattaa olla jostakin laajemmasta asiasta kuin homeopatian tutkimusnäytöstä, jonka ympärillä keskustelu on käynyt.  Teema liittyy esimerkiksi siihen, miten hoitaminen ja siitä saatavat hyödyt ylipäätään ymmärretään ja millaisen tutkimuksen katsotaan olevan oikeaa ja riittävää hyödyllisyyden osoittamisessa. Tämä on oman kirjoituksensa aihe, enkä sitä tässä käsittele. Kommentoin blogikirjoituksiini tulleita kommentteja.

Homeopatiakommenteissa painotetaan, kuten huomaatte lukiessanne tekstejä, yhdensuuntaisesti, että homeapatian tehottomuus (eli että vaikutukset eivät ylitä plasebovaikutusta) on osoitettu kiistatta tutkimuksin ja että homeopatia on määritelty pseudotieteeksi tieteellisten katsausten perusteella kerta toisensa jälkeen ympäri maailmaa.

Ristiriitaista

Myös Sveitsin tilanteesta puhuttiin. Siellähän homeopaattinen hoito on tällä hetkellä sairausvakuutuksesta korvattavaa, kun sitä tarjoaa lääkäri. Hallituksen päätös asiasta on syntynyt Sveitsin suoran demokratian tuloksena. Kansalaiset ovat äänestäneet sen puolesta. Näin siitä huolimatta, että plasebokontrolloitujen RCT-meta-analyysien perusteella se on tutkijoiden toimesta määritelty tehottomaksi (ei kuitenkaan yhdenmukaisesti kaikissa analyyseissä).

Homeopatia on siis hyvin ristiriitainen asia.

Sveitsin valtio on ottanut sairausvakuutuksen piiriin hoitomuodon, jonka tutkijayhteisö toteaa toimimattomaksi. Myös eräissä muissa maissa sairaskassat tai sairausvakuutus korvaavat homeopaattista hoitoa. Tämä on kiinnostavaa. Miksi näin on, että kansa haluaa asiaa. jonka meta-analyysit ovat osoittaneet mitättömäksi?

Suomessakin media, samoin kuin lääketiedeyhteisö hyvin yksimielisesti ja ilman poikkeuksia julistaa homeapatian tehottomaksi, jopa vaaralliseksi ”oikean” hoidon viivästymisen vuoksi.  Tutkimusnäyttöä vaaroista tosin en ole nähnyt.

Vastasin parille kommentoijalle, että asiasta (homeopatian hyödyistä ja hyödyttömyydestä) on ristiriitaista tietoa ja laitoin vastaukseen linkin meta-analyysiin, jossa todettiin, että kysymys on avoin: “Despite important growth in research activity since 1994, concerns about study quality limit the interpretation of available RCT data. The question whether homeopathic intervention differs from placebo awaits decisive answer. ”Homeopathy. 2015 Oct;104(4):328-32. doi: 10.1016/j.homp.2015.05.003.Controlled clinical studies of homeopathy. Mathie RT  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26678738.

Tämän jälkeen minulta kysyttiin, miksi valitsin vain tuon yhden meta-analyysin, enkä niitä muita joissa todistettiin tehottomuus. Hyvä kysymys. Laitoin linkin siksi, että halusin osoittaa, että on olemassa muitakin tutkimukseen perustuvia näkemyksiä kuin niitä, joita blogikommentoijat toivat esiin varmana todistuksena tehottomuudesta.  Nämä homeopatian tehottomuutta liputtavat olivat näet kommenteissaan jo moneen otteeseen julistaneet sen tutkitusti tehottomaksi. Ei minun enää tarvinnut tätä puolta uudestaan todeta, vaan ajatukseni oli osoittaa, että kansainvälisessä tiedeyhteisössä ei – vastoin kommentoijien väitettä – olla täysin yksimielisiä homeopatian toimimattomuudesta.

Selventääkseni lukijoille omaa asemaani homeopatian yhteydessä, kerron, että minua ei oikeastaan  kiinnosta koko homeopatia. Tavallaan joudun nyt kommenttien ”painostamana” kirjoittamaan tämän, vaikka olen kertonut, että olen perehtynyt enemmän yksittäisiin kehomielihoitoihin, en hoitojärjestelmiin, jota homeopatiakin edustaa. Nyt sitten on kuitenkin tätä hiukan pohdittava, koska  on tullut niin paljon kommentteja ja yksi suora kysymyskin siitä, miksi julkaisin Mathien RT:n analyysin. Vastaus on, että avoimen informaation vaihdon vuoksi.

Vaikea ymmärtää

Tässä kiinnostavassa ja aika valaisevassa keskustelussa tehottomuusliputtajat ovat yrittäneet kommenteissaan sijoittaa minut homeapatian puolustajien joukkoon. Mutta kun minä en puolusta homeopatiaa! Puolustan tieteen avoimuutta ja avointa keskustelua erilaisista tiede- ja hoitonäkemyksistä.  En minä eikä perheeni käytä homeopatiaa. En ymmärrä homeopaattisten valmisteiden vaikutusmekanismia. Tuntuu todella minulle käsittämättömältä, että homeopaattisten lääkeaineiden  potensointi eli laimentaminen voisi toimia hoitavasti. Tämä ei mahdu arkijärkeni mukaiseen ymmärrykseen. Homeopaattiset lääkevalmisteet on kuitenkin luokiteltu EU:n alueella lääkkeiksi (lääkedirektiivi 2004/27/EY, joka tuli Suomessa voimaan vuonna 2005), joiden laatua ja turvallisuutta Fimea valvoo.[i]

Mutta se, että en kannata homeopatiaa enkä ymmärrä vaikutusmekanismia, ei merkitse, että vastustaisin sitä. Voin aivan hyvin suhtauta siihen neutraalisti.

Voin todeta, että plasebokontrolloitujen ja muiden RCT-tutkimuksista tehtyjen meta-analyysien perusteella homeopatia on todettu monessa meta-analyysissa plasebotasoiseksi hoidoksi, mutta ei kuitenkaan kaikissa.   Samanaikaisesti voin todeta, että ilmeisesti homeopatiassa on oltava sen käyttäjille jotakin hyödyllistä, koskapa sitä ylipääpäänsä käytetään (Keksi-Euroopassa laajemmin kuin Suomessa). Ihmiset käyttävät sitä oma-aloitteisesti hakeutumalla itse homeopaatin luon.

Kiinnostava kysymys on, miksi ihmeessä sitä käytetään? Mikä siinä viehättää?

Keski-Euroopassa homeopatiaa käytetään paljon enemmän kuin Suomessa. Onko kyse historiallisista ja kulttuurisyistä? Onko homeopaatin hoitotapahtumassa ja koko hoitoprosessissa jotakin, jonka vuoksi sitä käytetään?

”Ei sairaus, vaan sairastava ihminen”

Homeopatian oppikirjassa todetaan, että homeopaattisen hoidon mottona voidaan pitää amerikkalaisen lääkärihomeopaatin J-T Kentin sanoja: ”ei sairaus [abstraktina yleisilmiönä], vaan sairastava ihminen”.  Lääkeaineen valinta tehdään homeopaattisen anamneesin eli asiakkaan/potilaan laajan haastattelun avulla. Siinä huomioidaan sekä kehon että mielen yksilöllisten oireiden ja voinnin muutosten kokonaisuus. Hoidon seuranta ja dokumentointi ovat oleellisia homeopaattisessa hoitomenetelmässä. [ii]

Laajan haastattelun ja yksilöllisen kohtaamisen mahdolliset vaikutukset potilaan itseparantumisen vauhdittamiseen ymmärrän hyvin. Vaikka en käsitä homeopaattisten valmisteiden vaikutusmekanismia, niin voin yrittää ymmärtää MIKSI ihmiset homeopatiaa käyttävät. Ihmettelen.

Ihmettelen myös, miksi koko homeopatiakysymys nousi niin voimakkaasti kommenteissa esille ja niin täysin yhdenmukaisena ja harmonisena homeopatian vastustuksena kommentoijien taholta. Miksihän homeopaatit tai sen käyttäjät eivät kommentoineet? No, ehkä eivät lue blogiani.

Pohtimisen arvoinen asia on, mitä oikein on sen taustalla, että homeopatiasta on niin toisistaan voimakkaasti poikkeavia näkemyksiä ja tutkimustuloksia. Mitkä seikat vaikuttavat tai liittyvät siihen, että samalla kun monien meta-analyysien perusteella  homeopatia on osoitettu plasebotasoiseksi, niin silti sitä edelleen vaan käytetään. Tosin kaikki meta-analyysit eivät tee samoja johtopäätöksi.

Kielteisiä tuloksia esittelee Turun Sanomien terveysblogi viitteineen alkuperäisiin meta-analyyseihin, joiden tulokset ovat päätyneet toteamaan homeopatian tehottomaksi verrattuna plaseboon.   http://hyvinvointi.ts.fi/terveys-tiede/homeopatia-ei-eroa-lumehoidosta/

Positiivisempia päätelmiä esittää jo edellä linkitetty Mathien analyysi. Googlettamalla osui ruutuuni toinenkin raportti (Hahn RG), jossa päädytään myös postiivisempaan kantaan ja pohditaan olemassa olevien meta-analyysien luonnetta ja laatua:  “These meta-analyses are good examples of how the same data can yield results that are statistically in favor and not in favor of homeopathy, and having a negative result is most likely when making conclusions based on as little material as possible.” Vapaasti suomennettu: Nämä meta-analyysit ovat hyviä esimerkkejä siitä, kuinka samasta datasta voidaan johtaa tuloksia jotka ovat tilastollisesti merkitsevästi joko homeopatian puolesta tai sitä vastaan, ja negatiiviset tulokset ovat kaikkein todennäköisimpiä silloin kun johtopäätökset perustuvat niin pieneen aineistoon kuin mahdollista.” Näin ollen inkluusiokriteerit (eli mitä tutkimuksia otetaan meta-analyysiin) vaikuttavat tuloksiin. Tätä ja muita meta-analyysien metodologiaan liittyviä asioita Hahn pohtii artikkelissaan  https://www.karger.com/Article/FullText/355916.

Suomessa homeopatia ei ole kovin merkittävä kansanterveyskysymys käytön yleisyyden kannalta. Vain 11% kansalaisista kertoi 1000 hengen väestökyselyssä, että hän itse tai joku perheen jäsen on joskus elämänsä aikana käyttänyt homeopatiaa, kun sen sijaan kiropraktiikka ilmoitti käyttäneensä 27 %, akupunktiota 26 % ja vyöhyketerapia 21 % Taloustutkimuksen vuonna 2008 haastattelemista aikuisista.[iii]  Ihmiset käyttävät homeopatiaa tavanomaisten, lääketieteeseen nojaavien hoitojen rinnalla sekä terveyden edistämiseksi. Suomessa toimivien homeopaattien määrästä en ole löytänyt julkaistua tietoa, en myöskään siitä, millä tavoin homeopatiaa käytetään itsehoitomenetelmänä.

45 000 homeopaattilääkäria EU:n alueella

Euroopan Unionin alueella toimii 45 000 homeopaattilääkäriä ja 5250 muuta koulutettua homeopaattia.[iv]  Homeopatia saattaa olla keskustelun kipukohta ehkä juuri siksi, että sen käyttämien lääkevalmisteiden toimintamekanismia ei tunneta. Voi toki olla muitakin syitä.

Osallistuin syyskuussa 2016 Budapestissa pidettyyn integratiivisen lääketieteen kongressiin. Siellä  oli oma laaja sessionsa myös homeopatiasta. Sitä veti kuningatar Elisabeth II:n  homeopatialääkäri ja tutkija Peter Fisher. Hän esitteli kansainvälistä homeopatiatutkimusta, josta löytyy tietoa täältä http://www.homeopathyjournal.net/. Alkuvuonna 2016 tehty esittely Peter Fisheristä  http://chconference.ca/peter-fisher/

Neljän vuoden takainen julkinen videoitu väittely Peter Fisherin ja kriittisesti homeopatiaan suhtautuvan Ben Coldacren kanssa Homeopathy debate  https://www.youtube.com/watch?v=DKEtHtl97D0

Lisää palkinnon saajia

Edellä esitetyn perusteella Skepsis  voisi  lähettää höpsispalkintonsa kaikille yli 50 000 homeopaatille Euroopassa. Enemmistö  Sveitsin kansasta myös ansaitsisi sen, koska ei ole uskonut tutkijoiden meta-analyysejä.   Sveitsin eduskunnalle ja hallituksellekin palkinto kuuluu,  koska  ovat lain hyväksyessään uskoneet kansaa eikä biolääketieteellisen tutkimuksen auktoriteetteja.  Tuloksena on aikaisempaa laajempi valikoima sairausvakuutuksen korvaamia hoitomuotoja.

Skepsiksen vaino virallisen terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolelle sijoittuvia terveyden edistämisen muotoja kohtaan on absurdia, järjen vastaista, vanhanaikaista ja vastuutonta. Se on haitallinen medikalisaation ilmentymä.

Ihmisten parhaaksi

Tietenkään läheskään kaikki toiminta, jota vaihto- tai täydentäväksi hoidoksi kutsutaan, ei tosiasiassa  ole hoitamista tai terveyden edistämistä. Koko CAM-ala on epäselvä ja siitä esiintyy hyvin erilaisia käsityksiä. Jonkun mielestä  esimerkiksi ennustajan palvelu on täydentävää hoitamista. Mielestäni ei ole. Ei se ole terveyden edistämistäkään.

Jos yhteiskunnassa halutaan todella ajaa kansalaisten etua, on ryhdyttävä selvittämään,  mitä terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolella tapahtuu hoitamisen nimissä. On tarkasteltava kriittisesti, mikä on hoitamista/terveyden edistämistä ja mikä ei ole, keitä hoitajat ovat, kuinka paljon täydentäviä hoitomuotoja sovelletaan virallisessa järjestelmässämme kätketysti. Julkisestihan niin ei tehdä, toisin kuin esimerkiksi Norjassa, jossa asiaan suhtaudutaan vapaammin. Siellä hoitomuotoja käytetään tukihoitoina yli puolessa sairaaloista (Lähdeviite edellisessä kirjoituksessa)

Myöskään käyttäjien kokemuksia (hyödyistä ja haitoista) Suomessa ei tunneta.  Tutkimustietoa tarvitaan, jotta  pystyttäisiin paremmin arvioimaan, mitkä hoitomuodot tai asiat täydentävissä hoidoissa ovat suomalaisille hyödyllisiä ja mitkä haitallisia. Vain tällä tavoin CAM-vastustajien peräänkuuluttamaa potilasturvallisuutta voidaan parantaa, sillä hoitojen kieltotoimenpiteisiin tuskin on mahdollisuuksia ja perusteita, jos  vaaroista ei ole näyttöä.

Homeopatia ei ole kansanterveydelle ongelma. Sitten kun Skepsis alkaa seurata ja tutkia todellisia terveydenhoidon ongelmia niin virallisen systeemin sisällä kuin sen ulkopuolellakin,  ottaa mukaan kansalaisperspektiivin ja arvioi kriittisesti esimerkiksi systemaattista virallisen järjestelmän sisällä ilmenevää pseudotieteellistä liikalääkitystä ja muuta potilaan väärinkohtelua,  liityn järjestöön ja alan toimia siinä aktiivisesti.

Hyvä tuttavani A kertoi eilen saaneensa rintasyöpädiagnoosin. Hänelle on osunut kyvykäs ja viisas hoitava lääkäri. Näitä onneksi Suomessa on paljon. Valtaenemmistö terveysalan ammattilaisista toimii potilaskeskeisesti ja joustavasti, vaikka itse järjestelmä hallintomekanismeineen onkin paikoin kankea. Tiedän,  että A saa suomalaisessa sairaalassa hyvää lääketieteellistä hoitoa sekä  leikkauksen ja sitä seuraavien jatkohoitojen mahdollisten sivuvaikutuksien lievittämiseksi sopivaa tukihoitoa. Siitä olen kiitollinen.
VIITTEET

[i]Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA. http://www.fimea.fi/homeopaattiset_ja_antroposofiset_valmisteet

[ii]Genneper T., Wegener A.  2001. Lehrbuch der Homöopathie. Grundlagen und Praxis. Karl F. Haug Verlag, Heidelberg. Suom. käännös: Hildén, M. 2003. Homeopatian oppikirja.  Perusteet ja käytäntö. Aude Sapere Kirjat.

[iii] Taloustutkimus 2008.  Kuluttajien näkemykset/kokemukset eri sairauksien parantamiskeinoista. Suomen Apteekkariliitto, Lääketietokeskus Oy ja Suomen Lääkäriliitto. Maaliskuu 2008.

[iv] http://www.cam-europe.eu/cam-practitioner-types.php