Kalevala, pyhä kirja

Suomen lippu

Maailman synty

Kalevalan luomiskertomus on esi-isiemme uskon ehkä kaikkein ehein sirpale, totesi teosofi ja lääkäri Willie Angervo 1930-luvulla. (Angervo 2006).  Kansalliseepoksemme ensimmäisessä runossa voikin löytää samaa mitä on Raamatun Genesiksessä, luomiskertomuksessa.

Kalevala on yksi maailman suurista mytologisista tarinoista, joihin tiivistyy muinainen viisaus. Angervo vertaa sitä maailman suurten uskontojen luomiskertomuksiin. Tähän viittaa myös Jari Halosen elokuva Kalevala – Uusi aika.

Kuten Raamatussa myös Kalevalassa maailmankaikkeus alkaa pimeydestä ja valkeudesta:

yksin meillä yöt tulevat,
yksin päivät valkeavat

Alussa oli vain aaltoilevaa vettä ja tyyntä ja myrskyävää ilmaa.  Ilmatar leijaili henkenä alkuelämän pyhissä tuulissa ”ilman pitkillä pihoilla”. Sitten ”impi, ilman tyttö” laskeutui veteen.  Angervo tulkitsee, että siinä henki alkoi saada aineen muotoa.

Väinämöinen, tietäjä ja suomalaisten suuri shamaani syntyy ilman ja veden liitosta. Myyttisesti ajatellen kaikkeuden hengen hedelmöittämänä Ilmatar laskeutuu hengen sfääreistä alas aineeseen, veteen. Näin yhdistyvät henkisyys ja fyysisyys, jumalallisuus ja maailmallisuus. Tuloksena on raskaus, uuden elämän luominen.

Tuuli neittä tuuitteli,
aalto impeä ajeli
ympäri selän sinisen,
lakkipäien lainehien:
tuuli tuuli kohtuiseksi,
meri paksuksi panevi.

Ilmattaren raskaus kehittyy hitaasti kuin maailman synty. Metaforisesti kyse on alkuräjähdyksen jälkeisestä tilasta. Alkuaineiden velloville vesille ilmestyy tiivistymä. Alkaa syntyä ainetta. Se saa Kalevalassa linnun muodon.

Kauan lenneltyänsä vesien päällä lintu vihdoin löytää tukevan alustan, Ilmattaren polven veden pinnan yläpuolella, johon laskea munansa. Polvella hautui seitsemän sotkan munaa, kuusi kultaista ja yksi rautainen. Niistä syntyi aineellinen maailma

Tuli sotka, suora lintu;  
lenteä lekuttelevi  
etsien pesän sijoa,  
asuinmaata arvaellen.  
Lenti iät, lenti lännet,  
lenti luotehet, etelät.  
Ei löyä tiloa tuota,  
paikkoa pahintakana,  
kuhun laatisi pesänsä,
ottaisi olosijansa. 
….
Tuo sotka, sorea lintu,
liiteleikse, laateleikse.  
Keksi polven veen emosen  
sinerväisellä selällä;
luuli heinämättähäksi,  
tuoreheksi turpeheksi.
Lentelevi, liitelevi,  
päähän polven laskeuvi.  
Siihen laativi pesänsä,  
muni kultaiset munansa:  
kuusi kultaista munoa,  
rautamunan seitsemännen.

Myytti kultaisesta munasta on ikivanha. Kosminen muna edustaa useissa maailman myyteissä kaikkeuden alkuperää, alkulähdettä, josta luominen alkaa.

Angervuo (2006) selittää, että Kalevalan kultaiset munat kuvaavat elämismaailman henkisiä tasoja ja seitsemäs, rautamuna maailmankaikkeuden karheampaa, aineellista tasoa tai olemusta. Hän arveleekin, että nykyinen aikamme vastaa tuota karkeampaa maailmakaikkeuden tilaa.

Siinä munia hautoessa Ilmattaren polvi alkaa kuumeta. Munat valmistuvat. Polvi ei enää pysy paikallaan, vaan liikahtaa. Niin munat putoavat ja särkyvät. Palasista syntyvät taivaankansi, aurinko, kuu tähdet ja pilvet.

Kuluu taas vuosimiljoonia:

Ajat eellehen menevät,  
vuoet tuota tuonnemmaksi

Vuodet voi ymmärtää pitkiksi ajanjaksoiksi maailmankaikkeudessa. Evoluution alkukodissa on hiljaista, mutta vähitellen, hyvin hitaasti aine tiivistyy elolliseksi. Kalevalan ”veen emonen” alkaa luomistyönsä:

Kussa kättä käännähytti,  
siihen niemet siivoeli;  
kussa pohjasi jalalla,  
kalahauat kaivaeli;  

Muodostuu maita ja mantereita, mutta kehkeytyminen, ”raskausaika” vain jatkuu. Maa ei ole vielä valmis vastaanottamaan ihmistä. Kalevalassa Väinämöisen ilmaantuminen onkin monivaiheinen ja tuskallinenkin tapahtuma.

Ihmiskunta kulkee vielä kauan äitinsä kohdussa, pimeässä piilossansa, asunnossa ahtahassa, vienoilla vesillä, utuisilla lainehilla.

Viimein ihminen (Väinämöinen) syntyy. Hän jää meren varaan aaltojen sekaan, mutta viimein konttaa  niemelle, puuttomalla mantereelle.

Polvin maasta ponnistihe,  
käsivarsin käännältihe.

Tietäjä, shamaani, Väinämöisestä tulee, kun hän osana aineellista maailmaa tajua ihmismielen voiman ja mahtavan yhteyden luontoon.

Nousi kuuta katsomahan,  
päiveä ihoamahan,
otavaista oppimahan,  
tähtiä tähyämähän.   
Se oli synty Väinämöisen,  
rotu rohkean runojan  
kapehesta kantajasta,  
Ilmattaresta emosta.

Raamatussa sama luomisen myytti kerrotaan hiukan eri tavoin. Siinä Jumala   sanoo luomalleen miehelle ja naiselle:  ”Olkaa   hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa  meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu.” (Moos 1:28)

Kalevalassa Väinämöinen joka metaforisesti edustaa ihmiskuntaa  ymmärretään osaksi luontoa.

Raamatun ja Kalevalan luontosuhteessa on selkeä ero. Ensimmäisessä vallitsee  herruuden, toisessa osallisuuden ideologia.

Runoutta, viisautta

Kalevalaa voi lukea satuna, runoutena, tai antropologisena kuvauksena muinaisesta elämänmenosta. Monivivahteisessa teoksessa on myös uskonnollisuutta. Lönnrot koosti suomalaisten kansanrunoista tulkinnan muinaisuudestamme. Syntyi kansalliseepos – psykologinen, yhteiskunnallinen ja uskonnollinen kirja.

Jari Halosen elokuvan Kalevala – Uusi Aika viritti miettimään Kalevalan kertomuksia. Sitten luin pari teosofishenkistä tutkielmaa Kalevalasta. Alkoi tuntua, että koulutussysteemimme on huiputtanut minua.

Olen kyllä oppinut, että eepoksemme on meille kansallisesti tärkeä. Kalevalan päivää vietetään 28.2. suomalaisen kulttuurin kunnioittamiseksi. Sen sijaan Eepoksen mytologisesta puolesta en ole koulussa aikanaan saanut mitään tietoa. Arvelen, että tilanne on opinahjoissa sama nykyisinkin (en kylläkään tiedä varmasti).

Olisikohan syy siinä, että Kalevalan ajatusmaailma edustaa luonnonuskontoa, shamanistista maailmankuvaa eli perinteistä suomalaista uskonnollisuutta (Suomenusko).

Se poikkeaa valtion kirkkomme oppiuskonnosta, luterilaisuudesta.  Kristinusko on määrittänyt sen pakanuudeksi eli ”pahaksi”. Siksi tätä puolta Kalevalassa lienee ollut vaikea ottaa kouluopetuksessa esille. Sehän olisi tuonut päivän valoon ne väkivaltaiset tavat, joilla ristiretkien aikana ja niiden jälkeen kitkettiin kansan ajattelusta sen oma perinteinen uskonnollisuus. Uudeksi, ainoaksi oikeaksi uskonnoksi tuli kristinusko.

Peruskoulun ja lukion uskonnonopetuksesta käydään parhaillaan poliittista keskustelua. Faktoihin pohjaavaa historiatietoa muinaisesta luontouskovaisuudesta Suomessa on olemassa. Älyllisen ja kansallisen rehellisyyden nimissä sen jakaminen kouluissa olisi suotavaa. Näin vahvistamme kansallista identiteettiämme. Oman historiansa tunteminen on sekä yksityisen ihmisen että kansakunnan  itsetunnon kannalta tärkeää.

Kirjat

Kalevala. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 14. Gummerus. Jyväskylä 2005.

Angervo Willie. Kalevalaisten esi-isiemme usko. Teosofinen Seura. Gummerus. Vaajakoski 2006.

Vesi, maa ja ilma.

Vesi, maa ja ilma.

One thought on “Kalevala, pyhä kirja

 1. Pauliina, hieno kirjoitus Kalevalan sisimmästä olemuksesta, sen annista ja merkityksestä elämän synnyn ja kehityksen kuvaajana, eri tahojen pyhäksi kirjaksi oivaltamana! Itseni tuo oivallus on vuosien varrella johtanut moniin runoihin ja runoelmiin (runokirjoissani), ja sen verran tässä saanen…että kolmannessa (tänä keväänä ilmestyvässä) runokokoelmassa (nimeä en vielä kerro) tuo ”Kalevala pyhänä kirjana -teema” on vielä vahvemmin esillä, kun innostuin kääntämään Pekka Ervastin Kalevalan avainta runomuotoon. En ihan koko kirjaa, mutta aika lohkon kuitenkin. Minkäs mahtoi kun kirjan voima ja totuudellisuus oli jälleen kerran niin puhutteleva ja mukaansa tempaava:) Ja toivon mukaan runoasuinen versio saa yhä useamman perehtymään myös oikeaan Kalevalan avaimeen ja tietysti itse Kalevalaan. Tässä otteet kahdesta luvusta Ervastin kirjan ”käännökseni” alkumetreiltä,:

  MITÄ ON KALEVALA

  Nostipa esille Elias
  runojamme rivittäissään
  laulujamme lajittaissaan
  kansamme uskon ja ihanteet
  elämäntavat ja tavoitteet
  eepokseen vertaansa vailla
  kotona sekä ulkomailla
  tutkimuslähteeksi tuoden
  Pohjolan pienen korpikansan
  runollisuuden ja muinaisuuden
  tietäjäin tiedot ja sankaruuden.

  Jo itsessään eepos tuo Sampo oli
  herättäin kansan unestaan
  henkisen ravinnon jauhantaan
  ja maan tultua itsenäiseksi
  se omalta osaltaan muodostui
  aikuisuutemme todisteeksi.

  Ajat vaihtuivat hiipui innostus Kalevalaan
  ja vaikka onkin kirjaa kouluissa luettu
  näihin päiviin asti
  riittävän vakavasti ei olla otettu
  lähdekirjana muinaisen historian
  henkisen kulta-ajan
  perusteena yhtenä väite tai lauselma
  ei ole se eepos yhtenäinen
  vaan runokokoelma josta kuvautuu
  kansan laulaneen urotöistään ja sankareistaan
  samoin aihein ja teemoin
  monissa paikoissa useissa toisinnoissa.

  Mutta arvoa kyllä annettiin Lönnrotille
  älylleen terävälle
  tunteelleen väkevälle
  innolleen koostaa lauluja yhteen
  ollen itsekin runonlaulaja
  kalevalaisen hengen läpitunkema
  pystyessään luomaan eepoksen lähes yhtenäisen
  hajanaisista runokatkelmista
  joita tarkkaan on tutkittu
  tekemistään muistiinpanoista
  ja käsikirjoituksista.

  On tutkimuksissa paljastunut
  eivät kaikki runot Kalevalassa
  ole samalta alkujanalta
  ovat toiset pakanalliselta toiset kristilliseltä ajalta
  mikä tuki ja vahvisti – ei Kalevalasta olisi
  kaukaisen menneisyyden muistomerkiksi
  ja vaikka runoissa näkyikin piirteitä
  muinaisuskonnon elämänkatsomuksesta
  ne juontuivat väliajasta pakanuuden ja kristinuskon
  kertoen kristinuskosta runollisesti verhotusta.

  Ja niinkin on väitetty
  ei sisällys lainkaan olisi
  Suomen kansan hengestä synnytetty
  vaan lainatavaraa germaaneilta
  tuliaisina lännen kuninkailta ja sankareilta
  runoelmina heidän tietäjistään ja heistä itsestään
  niinpä Suomen kansan tietäjähaaveet
  väittämäin mukaan muualta nousivat
  kuin sen omasta tajunnastaan ja sydämestään.

  Ei kiellä Pekka Ervast oikeutusta
  tieteellisiltä eikä muiltakaan tutkimuksilta
  hän saavutuksia arvostaa
  näkemyksille tilaa antaa
  mutta tahtoo nyt painottaa –
  jos mainitut tutkimustulokset
  täysin paikkansa pitäisivät
  ne Lönnrotin työn tyhjäksi tekisivät
  kaunis muoto runollinen vain jäljelle jäisi
  henki ja merkitys kansallinen
  muinaismuistojen joukkoon häviäisi
  mihin joutuisi silloin lukuisten ihmisten
  näyt ja tuntumat Suomen kulttuurista
  ja toivonsa haaveensa tulevaisuudesta?

  Eikä myöskään tahdo hän jättää mainitsematta
  mitä totuuden etsijän silmin voi nähdä Kalevalasta
  sellaista mitä on aina aavisteltu
  ja tutkimustenkin myötä jo tunnustettu.

  On arvo sen omassa itsessään
  salatussa sisällyksessään
  joka ensinkään ei poikkea siitä
  mitä Kalevala itse uskoi Väinämöisestään……

  KALEVALA PYHÄNÄ KIRJANA

  Hän kysyy onko mahdollista
  luoda määritelmää pyhästä kirjasta?
  On vastauksensa myönteinen edellytyksin
  ei määritelmä voi olla mekaaninen.

  On kaksi katsontakantaa
  jotka erilaisuudestaan huolimatta
  toisiaan kädestä ottavat
  niin että molemmat ilmoittavat
  ihmisen tietopiirin jo liikkuvan laajassa mittakaavassa
  niin aineellisessa kuin psykologisessa maailmassa
  ja toisaalta
  molemmat rajoja ihmisen tiedolle asettavat
  kun julkistavat
  ei kykene ihminen kuoleman arvoitusta ratkaisemaan
  ei näkymätöntä maailmaa tutkimaan
  eikä Luojaa elämän antajaa
  kasvoista kasvoihin kohtaamaan.

  Ensimmäisen mukaan
  ei olisi sellainen myöskään suotavaa
  toinen taas selittää
  ei ole mitään tutkittavaa
  jolloin ensimmäinen ehdoin tahdoin
  silmänsä peittää
  toinen käteensä valtikan heittää ennen aikojaan
  ja samalla tyhjyyteen rientää
  kuolemalta kun elämän kieltää.

  Vaan jos on myönteinen ja avarakatseinen
  nöyrä ja vapaamielinen
  on helppo myöntää
  voi tieto hyvinkin kauemmas kantaa
  kuin ajatus jokapäiväinen
  ja kun vielä muistaa
  on siihen kutsu ja mandaatti
  sillä luonnostaan ihmisen henki kaikkea tutkii
  myös Jumalan syvyyden
  kirjoittaa apostoli.

  Niin kuin on tehtykin
  ovathan joka kansassa olleet runoilijansa
  profeettansa ja ajattelijansa
  jumalanpoikansa vapahtajansa
  henkiseen kasvuun tietä avaamassa
  ja jos Jeesuksesta tehtiin Jumala
  hän itse tahtoi itseään ihmisen pojaksi kutsua
  jos taas Jeesuksen olemassa oloa epäileminen
  ei Buddhan elämää ole kieltäminen
  ja Buddha myös sanoi
  seuratkaa minua
  tiedän totuuden.

  Kun on silmäimme eessä
  näiden suurten tietäjäin elämä
  kuinka voisikaan heidän tietojaan epäillä
  ja silti on lupa sanoa – ehkä he tiesivät vaan
  ja edelleen kysyä mahtoivatko he jättää
  tietämisestään todistajaa.

  Kysymys pyhien kirjojen äärelle johtaa
  Ervast muistuttaa
  ne todistuskappaleita ovat niissä viisauden tie.
  Entä miten siihen taas todisteet kerää?….

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s