Shamaanimatkalla

Pian ilmestyy shamaanimatkoja käsittelevä kirjamme Shamaanimatkalla.

Siinä on 12 henkilökohtaista kertomusta, joissa kuvaillaan yksilöllisesti jäsennettyjä shamanistisia maailmoja. Kirjassa annetaan myös tiivis tietopaketti suomalaisen shamanismin historiasta ja nykypäivästä niille, joille shamanismi on aiheena uusi ja tuntematon. Teoksen ydinajatus on kuitenkin kertoa kokemuksista.

Nykyaikainen kansanshamanismi keskittyy yksilön kokemukseen ja yhteisöihin, jotka voivat olla kiinteämpiä tai väliaikaisia tilanteita. Niissä jaetaan kokemuksia ja haetaan yhdessä voimaantumista ja maailmassa olon ymmärrystä.

Shamanismi on yhteisöllistä, joskus yhteiskunnallistakin. Yhteisö tosin voi vaihdella tilanteen mukaan, mutta riippumatta siitä, missä ajassa ja kulttuurissa elämme, shamanismin ajatuksen mukaan olemme koko ajan jollakin tavalla yhteydessä toisiimme, muihin maailman ihmisiin, eläimiin ja luontoon ja koko maailmankaikkeuteen.

Sukeltaessaan yksilölliselle mielenmatkalle, shamaanimatkalle, omassa kehossa, hengityksessä ja mielessä matkaaja sukeltaa samalla myös kollektiivisiin tajuntoihin matkalla koettujen symbolien ja myyttisten elementtien kautta.

Shamaanimatkailu avartaa. Matka on mahdollinen kaikille tavallisille ihmisille, paitsi vakavasti psyykkisesti sairaille. Näin siksi, että shamaanimatkalla siirrytään toisenlaiseen, muuntuneeseen eli shamanistiseen tietoisuuden tilaan. Kirjassamme annamme kymmenen vinkkiä niille, jotka haluavat kokeilla itse shamaanimatkan tekemistä. Mitkä asiat kannattaa huomioida? Mitä välttää? Vinkkien jälkeen olemme koonneet lukemiston niille, jotka haluavat perehtyä aiheeseen syvemmin.

Shamaanimatkoistaan ja -kokemuksistaan kirjoittavat Maria Rantsi, Tuomas Rounakari, Emma Jäntti, Kalle Ruohomäki, Mai Syrjälä, Pauliina Aarva, Nina Pörn, Ukko Kärkkäinen, Saara Metsäranta, Sanni-Maaria Puustinen, Pia Paananen, Mervi Erkkilä.

Kokemuskertomuksissa heijastuvat shamanistiset arvot ja käsitykset todellisuudesta: ihminen osana luontoa, shamanistinen luontokäsitys, ihmisyyden intuitiivinen ja myyttinen puoli, sekä yhteisöllisyyden merkitys yhteytenä luontoon ja toisiin ihmisiin.