Juhani Knuutille tiedonjulkistamispalkinto 2021

LÄÄKÄRI, professori  Juhani Knuuti palkittiin väsymättömästä työstä terveysvalistajana. Knuuti on Valtakunnallisen PET-keskuksen johtaja ja ylilääkäri Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.” (Helsingin Sanomat 28.9.2021).

Juhani Knuuti on yksi kahdeksasta tiede- ja kulttuuriministeriön myöntämän tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajasta. Palkinnot ovat aina peilanneet aikakautensa arvoja ja tavoitteita.

Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry on lähettänyt tiede- ja kulttuuriministerille kannanoton Lisää tutkimusta luontaishoidoista suomalaisiin yliopistoihin. Siinä todetaan muun muassa:

“Huomasimme kuitenkin, että jaoitte Juhani Knuutille tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon syyskuussa 2021. Yksi mainitsemistanne kriteereistä oli puuttuminen virheellisiin terveysväittämiin. Ystävällisesti haluamme kuitenkin tuoda tietoonne, että Juhani Knuuti ei ole aina puuttunut terveysväittämiä vastaan tutkitun tiedon avulla. Esimerkiksi hänen teoksensa Kauppatavarana terveys sisältää ainakin 70 virheellistä väittämää luontaishoidoista. Näistä virheistä Knuuti on myöntänyt itsekin osan ja antanut kustantajansa kautta ymmärtää korjaavansa osan tuleviin painoksiin.”

Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL

Artikkelikuva on Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan verkkosivuilta Valtionpalkinnot | Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (tjnk.fi)

Asenteellisuus häiritsee tiedonjulkistamispalkinnon saajan tietokirjassa – Liinanblogi