Tiede, rakkaus ja vallankumous

Työelämässä inhimillisyyden vallankumous tarkoittaa, että johtaminen muuttuu työntekijäkeskeiseksi, toteaa filosofi Frank Martela. Podcast: Tarvitseeko työn olla merkityksellistä ja mielekästä? (filosofianakatemia.fi). Rakkauden ja vallankumouksen saattaminen saman pöydän ääreen tieteen kanssa voi äkkiseltään vaikuttaa erikoiselta tai jopa keinotekoiselta, mutta Filosofian Akatemian Tiede, rakkaus ja vallankumous tekee sen tyylikkäästi, yhtään uhoamatta tai puhkumatta, lässyttämättä tai voivottelematta.

Tiede, rakkaus ja vallankumous kuuluvat yhteen. Niissä kaikissa on syvätason juonne, joka kannattelee elämää. Kuten tieteen ja rakkauden vallankumoukselliset toteavat, tiedettä tarvitaan selkeyttämään ajattelua ja järjestämään asioita mahdollisimman hyvälle tolalle. Ilman rakkautta tuhoutuisimme. Vallankumouksellisuus on inhimillisyyden kapinaa, joka ylittää teknokraattisuuden, ”talous edellä” -ahneusideologian ja turhan kiireen. Se muistaa luontoa ja ihmistä osana kaikkeuden kokonaisuutta.

Innovaatioitakaan ei synny ilman pientä ajatusten kapinaa. Valtavirran vierestä nousevista näkökulmista voi seurata radikaalia ja hyvää muutosta. Vanha valta vaihtuu ja toinen tulee tilalle vaihtuakseen taas aikojen kuluttua. Joskus kehitys tapahtuu joustavasti lomittuen, toisinaan rytinällä.

Frank Martelaa voi luonnehtia tieteellisen onnellisuuden vallankumoukselliseksi. Hän on tutkija, mutta hänellä näyttää olevan missio, tutkijan neutraaliuden ohittava tarve parantaa maailmaa. Radikaalia esimerkiksi on, että Martela ehdottaa kaikkien isojen yrityksen hallitukseen nimettäväksi työntekijöiden edustajan. Pääluottamushenkilöt ovat istuneet firmojen johtoryhmissä jo kauan, mutta yritysten hallituksiin heitä ei ole vielä päästetty.

Tietoinen ja vastuullinen toiminta

Vallankumouksellisia ovat myös Hanna Kortejärvi ja Kati Sarvela. Hanna edistää toiminnallaan muun muassa ystävällistä ja ymmärrystä lisäävää vuorovaikusta yrityksessään Mindful Engineering – Koti ja yhdistyksessä Yhdistävä Lääketiede ry (yhdistavalaaketiede.fi) Kati on ollut käynnistävä voima traumainformoidun hoitoajattelun esiintuomisessa Suomessa. Hän on Elisa Auvisen kanssa toimittanut aiheesta kirjan Yhteinen kieli (basambooks.fi) ja parhaillaan on meneillään verkkotapahtuma TraumaSummit Finland 2021 mukaan Iloa ja toivoa -verkosto TraumaSummit 2021 | Facebook.

Apulaisprofessori Arto O. Salonen on akateeminen vallankumouksellinen. Hän puhuu ja toimii ekologisesti kestävän kehityksen puolesta ja ekologisen maailmanjärjestyksen palikoiden uudelleen asettelun puolesta. Arto O. Salonen (artosalonen.com)

Johanna Linner Matikka puhuu sosiaalityön vallankumouksellisesta uudistamisesta. Johanna Linner. Upeaa!

Erittäin kiinnostava on myöskin Blogi – Kuvajaisia, jossa tieteen tulevaisuudesta ja tieteenharjoittamisen vapaudesta väitöskirjaa valmisteleva Juha Kuvajainen kirjoittaa tuoreesti ja ennakkoluulottomasti erilaisista todellisuuden luonnetta, itsetuntemusta ja sosiaalista maailmaa koskevista kysymyksisistä.

Entäpä loistavat ja sivistävät keskustelut ohjelmissa, jotka löytyvät täältä: Maailmanpuu podcast | podcast, jossa tutkimus kohtaa tradition. Joogan tuntijat, viisaat veikot Miska Käppi ja Matti Rautaniemi vetävät keskusteluja aina ajankohtaisista suurista elämänkysymyksistä. Kannattaa kuunnella.

Kokemuksellisuuden vallankumouksellisen tittelin annan Johanna Blomqvistille. Fysiikan tohtori esittää tieteellisesti päteviä, mutta vakiintuneesta fysiikan klassisesta mallista poikkeavia ideoita todellisuudesta ja ihmisen paikasta ja merkityksestä siinä. Hypertodellisuus (basambooks.fi)

Tulin hyvälle tuulelle luettuani näitten viisaiden ihmisten tekstejä ja kuunneltuani podcastkeskusteluja. Suosittelen niitä muillekin. Olemme Kati Sarvelan ja Hanna Kortejärven kanssa toimittaneet kirjan Inhimillisyyden vallankumous (basambooks.fi). Näin minäkin sain kunnian toimia vallankumouksellisten joukossa.

Monta kiinnostavaa henkilöä jäi nyt mainitsematta, vaikka heitä on todella paljon. Sydämen vallankumouksellisia ovat kaikki, jotka toimivat läheistensä kanssa, työssään, harrastuksissaan ja yhteiskunnallisina vaikuttajina ihmisen, lämmön, toivon ja rakkauden puolesta.

Inhimillisyyden tunnelmissa vietän koronakevättä pääasiassa mökillä veden ja metsän reunassa. Piha alkaa vihertää. Joutsenet ovat saapuneet. Orava rakentaa pesää. Hengittelen kevyttä ilmaa ja ajattelen avaria ajatuksia. Kuuntelen eläinten puhetta, puiden laulua, sateen rummutusta. Aika näyttää, aika kiiruhtaa, muttei kulu turhaan. Mukavaa kevättä sinullekin!