Maria Nordin ja tiedekäsitys

Päivitys 1.1.2021: Kansalliskirjasto ja Pirkanmaan Piki-kirjasto ovat poistaneet artikkelikuvassa näkyvän luonnehdinnan Eroon oireista -kirjasta.

Alkuperäinen blogiteksti: Kansalliskirjasto on saattanut tehdä vakavan virheen määritellessään Maria Nordinin uutuusteoksen pseudotieteelliseksi eli näennäistieteelliseksi. Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä lienee taho, joka on arvioinut Eroon oireista -kirjan “sisällön poikkeavaksi yleisesti hyväksytystä tiedekäsityksestä”.

Odotan ryhmän julkistavan ne todisteet ja kohdat kirjassa, joiden nojalla arvio pseudo- eli näennäistieteelliseksi määrittelystä on tehty. Tämä on välttämätöntä, sillä teos näyttää kirjastovarausten perusteella erittäin suositulta.

Suuren lukijajoukon on kyettävä ymmärtämään, mikä teoksessa poikkeaa yleisesti hyväksytystä tiedekäsityksestä eli miksi teos on luokiteltu pseudotieteelliseksi.

Kansalliskirjaston sivuilla 10. Tutkimusmenetelmät – Organisaatioille tarjottujen palveluiden ohjaus – Yleinen sivusto (kiwi.fi) kuvataan, mitä tarkoitetaan näennäistieteellisillä teoksilla:

Näennäistieteelliset teokset

Tieto- tai tieteellisenä kirjallisuutena markkinoidun ja/tai arvomaailmaltaan voimakkaasti värittyneen teoksen, jota ei ole vertaisarvioitu tai jossa ei ole käytetty asianmukaisia tutkimusmenetelmiä, kuvailuun voidaan liittää Metatietosanaston huomautus “Sisältö poikkeaa yleisesti hyväksytystä tiedekäsityksestä”. Kansalliskirjasto

Adlibris-verkkokirjakaupassa Mari Nordinin kirjaa kuvataan näin:

Eroon oireista -kirja esittelee Free to Heal® -menetelmän, jota voi käyttää erilaisten terveyshaasteiden selättämiseen sekä tuomaan lisää iloa ja energiaa elämään. Eroon oireista kertoo kirjailijan matkasta sairauksien kautta terveyteen, ja matkan varrella opittujen tietojen kokoamisesta harjoitusmenetelmäksi.

Kirja esittelee myös teoriaa kunkin harjoituksen taustalla.

Free to Heal® -menetelmä koostuu 12 askeleesta, jotka lisäävät terveyttä ja hyvinvointia. Jokainen askel ja sen harjoitukset rakentuvat oman teeman ympärille. Kirjaa voi käyttää paranemisen tukena tai elinvoiman ja luovuuden lisäämiseen. Kuka tahansa voi tehdä näitä tietoisuustaitoharjoituksia.

Kirjassa käsitellään kattavasti muun muassa seuraavia teemoja:
– Stressin vaikutus henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin
– Aivojen muokkautuvuus paranemisen apuna
– Kehon oman parantavan voiman ymmärtäminen
– Oman maailmankuvan merkitys hyvinvoinnille
– Ajatusten ja tunteiden vaikutus kehon ja mielen terveyteen

Eroon oireista auttaa lukijaa löytämään omat sisäiset voimavaransa ja uusia keinoja hyvinvointiin.

Pseudotiede (näennäistiede)

Pseudotiede: Jollain tavoin tiedettä muistuttava ja usein myös sen arvovaltaa itseensä vaativa oppijärjestelmä.

Pseudotiede tai epätiede pyrkii näyttäytymään tieteellisenä toimintana erilaisten tarkoitusperien vuoksi, mutta se ei perustu tieteellisen tiedonhankinnan menetelmään eikä sen tuloksille voida siksi suoda tieteellistä merkitystä. Tieteen termipankki

Onko kirja näennäistieteellinen?

Mielestäni kirja on hyvinvointiopas, jossa esitellään myös teorioita ja tutkimuksia, joita soveltaen ja omia paranemiskokemuksiaan hyödyntäen kirjoittaja on kehittänyt oman menetelmänsä. Kuten laatimastani taulukosta yllä näkyy, kirjassa on tietokirjan piirteitä, koska siinä esitellään tutkimuksia ja erilaisia, myös spekulatiivisia teorioita sekä tutkijoiden erilaisia näkemyksiä.

Samantyyppisiä metodeja on useita muitakin

Kirja ei Adlibriksen esittelytekstin mukaan kovin paljon eroa muista vastaavista terveys- ja hyvinvointioppaista. Eckhart Tolle, Joe Dispenza,  Bruce Lipton, Alexander Loyd ja Ben Johnson, Harri ja Ilkka Virolainen, Miia Huitti  ja monet muut ovat kirjoittaneet kirjoja, joissa tuodaan esiin mielen ja kehon keskinäisvaikutusten tärkeys toipumiselle, tervehtymiselle ja ylipäänsä hyvinvoinnille. Englanninkielisestä kirjallisuudesta ehkä lähimmäksi osuu Annie Hopperin Wired for Healing – Remapping the Brain to Recover from Chronic and Mysterious Illnesses (2014).

Kehon ja mielen keskinäisvaikutukset terveyteen ja parantumiseen on hyväksytty myös lääketieteessä ja psykologiassa sekä julkisessa terveydenhuollossamme.

Liittyisikö Maria Nordinin kirjan saama julkisuus ja hänen kirjansa/menetelmänsä voimakas vastustus ja puolustus ehkä johonkin laajempaan ilmiöön yhteiskunnassa?  Se jää nähtäväksi.

Tukes totesi kurssin turvalliseksi

Mari Nordinin Eroon oireista -verkkokurssista on käyty muutaman viime vuoden aikana vilkasta keskustelua. Siitä on tehty kantelukin Tukesiin, joka kuitenkin totesi kurssin turvalliseksi. Se tutki kurssin (johon kirja perustuu) perinpohjaisesti. Tukesin määräämä uhkasakko, jolla julkisuudessa on virheellisesti perusteltu kurssin mahdollista vaarallisuutta, ei tosiasiassa liittynyt itse kurssin/kirjan sisältöön lainkaan. Se liittyi markkinointisanastoon, joka sekin on korjattu. Kurssin turvallisuuden ei siis enää pitäisi olla keskustelun aihe.

Kirjan ilmestyttyä jokin taho onkin siirtänyt keskustelua tieteellisiin seikkoihin.

Minun on luettava kirja kokonaan, jotta ymmärtäisin, esittääkö Maria Nordin kirjassaan oppijärjestelmän, joka vaatisi itselleen tieteen arvovaltaa (ks. Tieteen termipankki). Jos näin olisi, kirja voitaisiin luokitella pseudotieteelliseksi. Adlibriksessä julkaistun kirjan kuvauksen perusteella näin ei voi päätellä. Ei myöskään niiden 220 sivun perusteella, jotka jo olen lukenut. Näin ei voi päätellä, vaikka en olekaan monista kirjoittajan väittämistä samaa mieltä. Miksi pitäisikään olla?

Joka tapauksessa kirjan tieteelliset (jos niitä esitetään) väittämät ja perustelut ratkaisevat, poikkeaako sisältö yleisesti hyväksytystä tiedekäsityksestä eli onko kirja pseudotiedettä.

Katso myös: ”Yleisesti hyväksytty tiedekäsitys” ja ”Yleisesti hyväksytty tiedekäsitys” on Kansalliskirjaston määrittely