Napakkaa tietoa masennuksesta

Kalatiira.

Kalatiira.

Yleisen edun kannalta saattoi olla siunaus, että psykologi Aku Kopakkala sai viime kesänä potkut. Voi olla, että hän ei olisi kirjoittanut vastikään julkaistua kirjaansa, jos olisi jatkanut toimessaan terveydenhuoltoyritys Mehiläisessä. Hän oli yhtiön psykoterapiapalveluiden johtaja.

Masennus – suuri serotoniinihuijaus kertoo seikkaperäisesti, mistä masennuksessa on kysymys. Se ei ole aivosairaus eli serotoniinin vajauksesta johtuva tauti, jonka paras hoitotapa on masennuslääkkeiden syönti. Masennus ei sijaitse aivoissa, vaan se on paljon monivivahteisempi ongelma.

Tämän Kopakkala toi esiin noin vuosi sitten Yle TV 1:n MOT-ohjelmassa, jossa hän kertoi tosiasioita masennuslääketutkimuksista. Se oli liika Mehiläisen johdolle, joka irtisanoi Kopakkalan kesäkuussa 2014.

Ja nyt me saamme luettavaksemme kunnollisen, tutkimuksiin nojaavan tietopaketin masennuksesta ja sen hoidosta.

Kirjassaan Kopakkala toteaa, että onnistuakseen hoidon on oltava potilaslähtöistä, ei lääkevetoista. Hän kertoo monista ei-lääkkeellisistä hoitotavoista, muun muassa liikunnan, ravitsemuksen ja valon merkityksestä, parantavasta kirjoittamisesta, mindfulness-meditaatiosta ja vertaistuesta.

Kirjoittaja haluaisi, että masentunutta hoidettaisiin niin, että hän voisi itseohjautua ja onnellistua. Itseohjautuvuuteen kuuluu kolme perusasiaa: omaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteisöllisyys.

Omaehtoisuus on sitä, että ihminen ei ole ulkoa ohjattu, vaan motivaatio asioiden tekemiseen lähtee yksilön sisältä. Kyvykkyydellä viitataan kokemukseen taitavuudesta erilaisissa elämäntilanteissa. Jokainen osaa jotakin aika hyvin. Yhteisöllisinä olentoina hyvinvointimme kytkeytyy meitä ympäröiviin ihmisiin. Kun kuulumme kannustavaan ja turvalliseen yhteisöön, olemme parhaimmillamme.

Hyvissä hoitotavoissa tieto, päätäntävalta ja vastuu ovat mahdollisimman paljon masentuneella itsellään. Niiden avulla ihminen itse saavuttaa lopulta pitävän otteen itseohjautuvasta elämästä”. Aku Kopakkala päättää kirjansa Goethen lausumaan. Tämä totesi joskus itselleen napakasti: “Etten vain eläisi elämääni vaan myös loisin sitä.”

Tässäpä ohjetta meille kaikille.

Kirja

Kopakkala Aku. Masennus. Suuri serotoniinihuijaus. Basam Books 2015.