Puoskarilaki vai kieltolaki?

Harakka hyppii kevääseen.

Harakka hyppii kevääseen.

Tämän päivän Hesarissa vastattiin Hannu Lauerman armottoman kielteisiin lausuntoihin (HS Mielipide 16.4.) täydentävistä hoidoista. Jos eduskunta päätyy aikanaan lakia säätäessään Lauerman linjoille, se merkitsee sitä, että kroonisesti sairailta rajoitetaan mahdollisuus valinnan vapauteen.

Juuri kroonisesti sairaat ja epämääräistä vaivoista kärsivät ihmiset, jotka eivät saa riittävästi apua virallisesta lääketieteestä, hyötyvät tutkimusten mukaan täydentävistä ja pehmeistä hoitomuodoista. Nämä hoitomuodot ovat monesti myös hyvää terveyden edistämistä, koska niissä tuetaan kehon omia terveyhtymismekanismeja, kuten Riitta Wahlstöm mielipidekirjoituksessaan(HS Mielipide 21.4.) totesi.

Ongelmaa (Missä laajuudessa täydentävät hoidot voidaan sallia? Kuinka paljon niitä pitää rajoittaa?) ei olisi lainkaan, jos tosiasioita tarkasteltaisiin sellaisena kuin ne ovat. Nyt Hannu Lauerma ja pieni joukko tutkijoita ja lääkäreitä on asettunut taistelemaan ”puhtaan lääketieteen puolesta”. Vaatimalla tiukkoja rajoituksia ja mustamaalaamalla täydentäviä hoitoja he uskovat ajavansa kansalaisten asiaa ja puolustavansa heikossa asemassa olevia ihmisiä.

Käyttäjien kokemukset tärkeitä

Kuitenkin kansalaisten asiaa ajetaan parhaiten, kun kuunnellaan kansaa eli tutkitaan miksi se haluaa käyttää muitakin kuin lääkäripalveluja ja mitä hyötyä se saa täydentävistä hoidoista. En oikein jaksa uskoa, että suuri osa suomalaisista käyttäisi vapaaehtoisesti maksullisia hoitoja, jos niistä ei heille mitään apua ja hyötyä ole. Tosin tutkimustietoa käytön laajuudesta Suomessa nykyisin ei ole olemassa. Edellisestä tutkimuksesta on 20 vuotta.

Meriläisen ym. (1993) selvityksen mukaan vuonna1992 hoitoihin turvautui lähes puolet suomalaisista ja 13 % käytti niitä erittäin runsaasti (Meriläinen ym. 1993). Eri lähteiden mukaan noin puolet Yhdysvaltain kansalaisista käyttää näitä hoitoja (Bausell 2007). Kansallisen terveystutkimuksen 2007 mukaan Yhdysvaltain kansalaisista 38 % ilmoitti käyttäneensä ainakin yhtä CAM-terapian muotoa viimeksi kuluneen vuoden aikana (CAM eli Complementary and Alternative Medicine = Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot) Eri Euroopan maissa 30-65 % väestöstä käyttää CAMia ja 10-20 % on käynyt CAM-lääkärin tai hoitajan vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana (CAM Survey 2009). Tanskassa vuonna 2005 käyttäjäprosentti oli 45 ja joka viides oli käyttänyt hoitoja viimeksi kuluneen vuoden aikana (Baarts & Pedersen 2009). Käyttäjiä on siis hyvin paljon kaikkialla maailmassa.

Jos sosiaali- ja terveysministeriö ottaa lakiluonnosta laatiessaan huomioon tutkimuksista saadun näytön akupunktion, joogan, erilaisten luontaisterapioiden ja kosketushoitojen suosiosta maailmalla ja niiden vaikutuksista, se ei voi ehdottaa, että tietyt potilasryhmät saisivat käyttää täydentäviä hoitoja vain lääkärin lähetteellä.

Hoidoistahan tulisi näin ollen ikään kuin reseptilääkkeitä. Niitä valvotaan, koska lääkkeistä väärin käytettynä voi olla haittoja.

Tehotonta ja vaarallista?

Tähän logiikkaan eli potilasturvallisuuteen Lauerma ja kumppanit vetoavat täydentävien hoitojen rajoitusvaatimuksissa. Tosiasiassa tieteellistä näyttöä hoitojen vaarallisuudesta ei ole olemassa. Yksittäisten väärinkäytöstapausten vuoksi, joihin Lauerma (HS Mielipide 16.4.) viittasi, ei pitäisi heittää lasta pesuveden mukana. Lauerman tuohtumus on myös ristiriitaista. Yhtäältä hän väittää hoitoja tehottomiksi, mutta jo seuraavassa lauseessa vaarallisiksi. Miten tehoton voi olla vaarallista?

“Tehoton uskomushoito voi myös syrjäyttää kiistattomasti tehokkaaksi osoitetun hoidon. Itselleni on tullut vastaan kolme yrtein tai homeopatialla hyvin aktiivisesti “hoidettujen” psykoottisten potilaiden tekemää hengenriistoa, jotka ovat kohdistuneet omaisiin”, Hannu Lauerma kirjoitti.

Tutkimusten perusteella valtaosa täydentävien hoitojen suosijoista näyttäisi käyttävän normaaleja lääkäri- ja muita terveyspalveluja. Ei-lääketieteelliset hoidot ovat heille lisähoitoa ja täydennystä. Lauerman psykoottiseen tappajapotilaaseen en voi ottaa kantaa, mutta voin kysyä kuinka monta ihmistä on tehnyt itsemurhan tai tappanut mielialalääkkeiden vaikutuksen alaisena?

Kirjoitin täydentävistä hoidoista jo vuosi sitten. Olen edelleen sitä mieltä, että on turhaa ja haitallista rakentaa keinotekoista vastakkain asettelua lääketieteellisten hoitojen ja muiden hoitomuotojen välillä. Rauhanomainen rinnakkain elo on kansalaisille hyödyllisempää ja kaikille mukavampaa.

Toivottavasti lainsäätäjä suhtautuu asiaan järkevästi eikä ryhdy säätämään puoskarilakia eli kieltolakia.

Lähteitä
Meriläinen P., Vaskilampi T., Vartiainen E., Koskela K, Viinamäki H., Mäntyranta T.1993 Suomalaisen väestön virallisten ja epävirallisten hoitomuotojen rinnakkaiskäyttö vuosina 1982 ja 1992. Teoksessa vaihtoehtolääkintä Suomessa 1982-1992, s. 79-93. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 3.

Baarts C, Pedersen IK.2009. Derivative benefits: exploring the body through complementary and alternative medicine. Sociology of Health & Illness 31: 5:719–733

Bausell R.B. 2007. Snake oil science. The truth about complementary and alternative medicine. Oxford Univeristy Press. Oxford.

CAM Survey 2009. CAM DoC Alliance. The regulatory status of Complementary and Alternative Medicine for medical doctors in Europe. http://camdoc.eu/Survey/Introduction.html

Miska seuraa jalkapalloa. Kaksi Heijaste-Miskaa  ikkunalasissa.

Miska seuraa jalkapalloa. Kaksi Heijaste-Miskaa ikkunalasissa.