Puoskarilakiluonnostelma vuodelta 2009

Vuonna 2009 laadittu luonnos lakitekstiksi on sosiaali- ja terveysministeriön erimielisen työryhmän tuotosta. Ryhmän raportista jätettiin eriävä mielipide, yhteistä näkemystä ei syntynyt. Ryhmän työskentelytapaa kuvataan pro gradu -tutkielmassa, jossa Jonimatti Joutsijärvi valaisee osuvasti sen epädemokraattisia piirteitä.

Täsmälleen samansanaisen (kuin kuvassa oleva) lakiesityksen eduskunnalle teki lääkärikansanedustaja Mia Laiho 21.12.2020. Sitä ennen lääkärikansanedustaja Sari Raassina, joka vuoden 2019 vaaleissa putosi eduskunnasta, teki vastaavan esityksen syksyllä 2018. Katso tarkemmin ”Joululahja”: Mia Laiho kopioi vanhan tekstin lakialoitteeksi – Liinanblogi.