Asenteellisuus häiritsee tiedonjulkistamispalkinnon saajan tietokirjassa

Juhani Knuuti ei liene saanut tiedonjulkistamisen valtionpalkintoaan viime syksynä julkaistun kirjansa Kauppatavarana terveys vuoksi, vaan ennen kaikkea esiintymisistään mediassa. Hän on oikonut koronapandemiaa ja muita terveyskysymyksiin liittyviä virheellisiä väitteitä. Virheiden oikojan roolin ohella Juhani Knuuti on profiloitunut täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen kommentoijana julkisuudessa.

Kauppatavarana terveys on edelleen saatavissa kirjakaupoissa ja näin kirja on saattanut vaikuttaa myös valtion tiedonjulkistamispalkinnon saamiseen. Ikävää on, että kirjassa on runsaasti virheellisiä väitteitä. Tiede- ja kulttuuriministeriö ei ole selvittänyt kirjan taustoja ja sisältöä. Kirjassa on myös voimakasta asenteellisuutta, ikäviä vääristymiä, pinnallista täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen tutkimusten kuvausta ja epäselvää terminologiaa.

Kirjoitin teoksesta heti sen ilmestyttyä. Pidin teoksen faktalaatikoita ansiokkaina ja kirjoitinkin niistä positiivisesti. Myöhemmin huomasin niissäkin virheellisiä väitteitä. Vähättelemättä Kauppatavarana terveyden ansioita, on todettava, että se levittää nimen omaan täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja ja niiden tutkimusta koskevaa väärää ja puutteellista tietoa luokattoman paljon.

Siellä nimittäin esitellään tutkimuksia valikoiden ja jopa yksittäisten tutkimusten tuloksia kuvataan niin, että kirjoittajan oma näkemys vahvistuu. Kirjoittaja pyrkii kätkemään asenteellisuuden tieteen ja tutkimuksen kaapuun ja esittää, että hänen mielipiteillään ei muka olisi tutkimustulosten raportoinnissa merkitystä. Kuitenkin kirjoittajan asenteet puskevat erittäin selkeästi läpi värittämään tutkimustulosten raportointia.

Täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja (CAM, Complementary and Alternative Medicine) tai laajemmin täydentäviä terveysnäkemyksiä (CHA, Complementary Health Approaches) kirjoittaja nimittää kirjassa “lääketieteen ulkopuolisiksi hoidoiksi, joita ne usein, mutta eivät aina, ovatkin. On hyvä huomata, että myös sairaanhoitajan, fysioterapeutin, psykoterapeutin, hierojan ja lähihoitajan työ on lääketieteen ulkopuolista hoitoa, eikä edes lääkäreiden käyttämistä hoitokeinoista läheskään kaikkia ole tutkittu. Pyrkimys tosin on, että olisi. Juhani Knuutin keksimä termi aiheuttaa käsitesekaannusta, kun kuitenkin tutkijan pitäisi tietokirjassa pyrkiä juuri päinvastaiseen eli käsitteiden selkeyteen.

Kirjan johdannossa otetaan sekä suoraan että vihjailevasti terveyspoliittista kantaa, ja kirjailija on selkeästi astunut neutraalin tutkijan roolinsa ulkopuolelle ja asemoi itsensä lääkäriprofession positioon. Se on hyvä asemointi, mutta ainoana esiin tuotuna, se on riittämätön. Pelkkään lääketieteelliseen näkökulmaan tukeutuminen – ilman laajempaa kansanterveysnäkökulmaa – johtaa siihen, että kirja valitettavasti jää ilmeisen asenteelliseksi.

Täydentävät hoitomuodot eivät ole tavanomaista lääketieteellistä hoitamista, kuten lääkkeitä, leikkauksia jne. Täydentävien hoitojen tarkastelukulmankin on siten ulotuttava kansanterveyden, kansanterveystyön ja terveyden edistämisen alueelle eli lääketieteen rajojen tuolle puolen.

Kansanterveystyö on moniammatillista, monitieteistä ja monipuolista toimintaa, joka koskee kaikkia kansalaisia ja johon suurin osa kansalaisista voi itse aktiivisesti vaikuttaa ja osallistua. Täydentävät hoidot ovat osa tätä aluetta. Lääketieteen ja lääketieteellisen hoidon ylikorostus on tarkoitushakuista ja harhaanjohtavaa puhuttaessa täydentävistä hoidoista.

Kirsikanpoimintaa

Valikoitua tutkimuksen raportointia ja kirsikanpoimintaa on siellä täällä palkitun professorin kirjassa. Hämmästyttävää, sillä kirjoittaja itse ilmoitta paheksuvansa tuollaista toimintaa. Arvioidessaan hiirten energiahoitotutkimusta hän viittaa jopa tieteelliseen vilppiin: “Vilpiksi voidaan katsoa myös tulosten valikointi ja valikoiva raportointi” (Knuuti 2020 s. 201), mutta kuitenkin hän itse omassa kirjassaan esittää muunnellun taulukon toisen tutkijan artikkelissaan esittämästä taulukosta. Katso myös blogijutun kommenttiosio, jossa käydään keskustelua tästä aiheesta.

Täydentäviä hoitoja koskevaa terveyspolitiikkaa ja sääntelyä Suomessa ja muissa maissa kuvataan puutteellisesti. Kansainvälisiä strategioita esim. WHOn julkistamaa sekä USA:n NCCIHn ja Norjan NAFKAMin julkistamia toimintaohjelmia olisi ollut syytä kuvata monipuolisesti lukijoille, sillä ne ovat tärkeitä täydentävän hoitoalan toimijoiden terveyspoliittisia asiakirjoja.

Nykymuodossaan kirja antaa harhaanjohtavan kuvan koko CAM-alasta Suomessa ja maailmalla. Kuva on sekava, koska kirjoittaja käyttää käsitteitä oman intuitionsa, tulkintojensa ja asenteidensa mukaan, eikä noudata tutkijalle tyypillistä taustakirjallisuuteen ja -tutkimukseen nojaavaa käsitemäärittelyä.

Kirja vilisee virheitä

Osa virheistä on vähäisiä ja harmittomia, mutta mukana on myös vakavia virheväitteitä, kuten toisten ammattikuntien toimintaa vaikeuttavia, oletuksenomaisia loukkaavia väitteitä, esimerkiksi täydentävistä hoitajista omista oivalluksistaan haltioituneina ihmisinä. Perustelemattomiksi jäävät myös oletukset täydentävien hoitojen mahdollisista haitoista, kuten mahdollisesta “oikean” hoidon viivästymisestä, jonka todennäköisyydestä kirjoittaja ei anna yhtään ainoaa tieteellistä tutkimusta väitteensä perusteluksi. Tietokirjaan tällainen ei kerta kaikkiaan sovi.

Juhani Knuutin pinnallinen perehtyneisyys CAM-tutkimukseen paljastuu siinä, että valikoinnin ja kirsikanpoiminnan keinoin hän yrittää esittää kielteisyyden sävyttämiä näkemyksiään sellaisistakin täydentävistä hoidoista, joista kuitenkin merkittävä osa kansalaisista kertoo tutkimusten mukaan saavansa apua. Tärkein syy täydentävien hoitojen käyttöön tutkimusten mukaan on hoidoista koettu apu.

Asennevamman retoriikkaa

Läpi koko Kauppatavarana terveys -kirjan näkyy selkeästi ja vahvasti negatiivinen ennakkoasenne täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja (CAM, Complementary and Alternative Medicine) kohtaan.

Epäkunnioittavaa asennetta biologi, FT Christer Sundqvist on kutsunut “asennevammaksi”. Kauppatavarana asennevamma – Turpaduunari.

“Asennevammaa” kuvaa havainnollisesti esimerkiksi niinkin yksinkertainen seikka kuin se, että tutkija-tietokirjoittaja ei käytä kertaakaan, ei edes johdantoluvussa, jolla yleensä taustoitetaan tietokirjan lähtökohtia, kansainvälisen tiedeyhteisön yleisesti käyttämää termiä täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot. Myös muualla kirjassa termi loistaa poissaolollaan. Hän vaikenee koko CAM (Complementary and Alternative Medicine) -termin olemassaolosta – ikään kuin koko alaa tai ilmiötä ei olisi lainkaan! Tällainen on poikkeuksellista tietokirjassa, koska käsite on yleisesti käytössä kansainvälisessä tieteellisessä kirjallisuudessa.

Se on erityisen hämmentävää kirjassa, joka kuitenkin käsittelee CAM-alaan kansainvälisten luokituksen mukaan kuuluvia hoitomuotoja (esim. kiropraktiikka, kalevalainen jäsenkorjaus, meditaatio, jooga, vyöhyketerapia, akupunktio, reiki, aromaterapia jne). Miksi kirjailija halusi esittää oman henkilökohtaisen ja yksityisen “lääketieteen ulkopuoliset hoidot” -käsitteistönsä? Miksi hän ei kerro, miten kansainvälisessä tiedeyhteisössä CAM-hoidoista keskustellaan?

Vai onko kyse siitä, että luotettavan terveystiedon jakamisesta palkittu kirjailija ei todellakaan ole tutustunut CAM-alan kansainväliseen tutkimukseen. Kuitenkin näyttää siltä, että on tutustunut, koska hän mainitsee mm. Cochrane-katsauksia. Jostain syystä hän ei kuitenkaan ole halunnut käyttää termiä “täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen tutkimus“. Kannattaa pohtia, miksi ei. Kannattaa myös muistaa, että nimettömäksi, ”toiseksi” tai epäilyttäväksi leimaaminen on tehokas propaganda-ase. Yhdysvaltalainen kirjailija Toni Morrison kuvaa kirjassaan Toiseuden synty  rodusta, rajoista ja kirjallisuudesta (Tammi 2020) viiltävästi, kuinka tarkoituksellinen nimettömyys voi viedä voimaa joltakin ryhmältä. Muukalaisuus ja toiseuttaminen terveyskulttuurissa – Liinanblogi

En tiedä, onko kyse siitä, että eri tieteen perinteissä on eroja, ja että Juhani Knuuti on ehkä sitoutunut biolääketieteen naturalistis-fysikalistiseen ihmiskäsitykseen, mikä poikkeaa siitä, miten humanistiset ja käyttäytymistieteiden teoriat hahmottavat ihmisen, terveyden ja terveydenhoidon ja niiden tutkimisen. “Yksi hoito yhteen spesifiin, lääketieteellisesti diagnosoituun sairauteen” -malli on tosiasiassa liian kapea ja rajoittunut CAM-hoitoja koskevassa tutkimuksessa. Muiden mallien mukaisia tutkimuksia Kauppatavarana terveys -kirja ei lainkaan avaa lukijoille. Harmi.

Olen erittäin tietoinen siitä, että nykyisessä suomalaisessa ilmapiirissä ja myös tiedeyhteisössä on uskaliasta arvioida kriittisesti kirjan virheitä ja asenteellisuutta, jos kirjoittaja on Juhani Knuuti. Kyse ei ole niinkään Juhanista itsestään, vaan siitä mitä hän edustaa: biolääketieteen ja teknologian dominanssia. Olen sen saanut tuta viimeksi kuluneen vuoden aikana. En kuitenkaan voi vaieta tosiasioista.

Professori Barbara Katz Rothman väittää kirjassaan The Biomedical Empire biolääketieteellä olevan nykyisin uskonnollistyyppistä valtaa. Hänen mukaansa elämme globaalisti biolääketieteen imperiumin aikaa. Tässä imperiumissa lääketieteen ja lääkärikunnan eliitti lääketeollisuuden tukemana käyttää eniten valtaa ja nauttii sen tuomasta vauraudesta. Aiheen pohdintaa täällä: Kaksi marjaa: Piispa ja Valvira – Liinanblogi

Kirja Knuuti J. Kauppatavarana terveys. Minerva kustannus 2020.

Artikkelikuva on Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan verkkosivuilta Valtionpalkinnot | Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (tjnk.fi)

Alla linkkejä kirjoituksiini, joissa olen tuonut esiin Kauppatavarana terveys -kirjan virheitä ja aseteellisuutta:

Juhani Knuutin kirjauutuuden faktantarkistusta

CAM-alan järjestäytymiskiista: Parannusehdotuksia Juhani Knuutin uutuuskirjaan (1)

Lääketieteen ulkopuolisista hoidoista: Parannusehdotuksia Juhani Knuutin uutuuskirjaan (2)

Mihin Kahdeksan prosenttia viittaa: Parannusehdotuksia Juhani Knuuti uutuuskirjaan (3)

”Kelpo kirjassa” virhesitaatti. Korjausehdotus Juhani Knuutin uutuusteokseen (4)

Kunnioittavaa puhetta, kiitos. Parannusehdotuksia Juhani Knuutin uutuuskirjaan (5)

Psykoterapia ei ole lääketiedettä. Parannusehdotuksia Juhani Knuutin uusuuskirjaan (6)

Valikoivaa ja vinoa raportointia Knuutin kirjassa

Akupunktion tieteellinen tutkimus puhuttaa

Yksi vanha tutkimusko ”todistaa” näytön puutteen

Hiiriä hoidettiin käsillä. Tulokset hämmentävät edelleen

Liuta olemattomia virheitä Kauppatavaran terveys -kirjassa