Täydentävät hoidot ilmestyi

Kokonaisuus on suurempi kuin osien summa. Tulevaisuuden lääketiede onkin enemmän kokonaisuuksien ymmärtämistä ja kykyä yhdistellä asioita. Tulevaisuuden hoito on integroiva prosessi.

Hoidossa tulisikin luoda tilanne, jolloin integraatio tapahtuu potilaan toimesta.

Nämä viisaat sanat lainasin kirjasta Täydentävä hoito, jonka toimitti kaikkien tuntema, monien kunnoittama ja joidenkin vihaama lääkäri Antti Heikkilä 25 vuotta sitten.

Lainaus voisi periaatteessa olla myös omasta, äsken julkaistusta kirjastani Täydentävät hoidot, jonka aihe ei siis ole uusi. Pohdin teoksessa kokonaisvaltaisen sekä monimuotoisen ja yhdistävän (integroivan) hoitamisen kehittymistä pilkkovan (reduktiivisen) biolääketieteeseen sitoutuneen parannustyön rinnalla.

Täydentävät hoidot ovat suosittuja kaikkialla maailmassa. Mutta niistä on kiistelty aina. Ja kiistellään edelleen. Osa vaatii niille tasapuolista asemaa virallisten hoitomuotojen rinnalla ja osa ajaa käyttöä rajoittavaa lainsäädäntöä. Osa haluaisi ottaa parhaimpia toiminta- ja lähestymistapoja terveydenhuoltoon. Perustelut vaihtelevat. Näitä kuvailen kirjassani.

Valaisen lyhyesti täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen historiaa Suomessa. Analysoin jo vuosia jatkunutta määrittelykamppailua eli termivalintoja ”uskomus-, luontais- ja vaihtoehtohoito” jne ja sitä, miten eri vaikuttajaryhmät saavat äänensä kuuluviin julkisuudessa.

Pohdin kirjassa myös näiden, kokonaan tai osittain virallisen terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolella tarjottavien palvelujen paikkaa suomalaisten arkielämässä. Kerron hoitomuotojen tutkituista hyödyistä ja haitoista. Pohdin julkisuudessa näkyvää jyrkkää, osin aggressiivistakin vastakkainasettelua ”koululääketieteen” ja ”vaihtoehtoisen” hoitamisen välillä. Kysyn, onko ristiriita oikeastaan keinotekoinen. Ovatko täydentävät hoidot enemmänkin terveyden edistämistä kuin sarauksien parantamista?

Hälvennän kirjassani ennakkoluuloja ja virheellisiä uskomuksia. Pohdin, millä tavoin nämä epäviralliset hoitomuodot linkittyvät lääketieteeseen ja terveyspolitiikkaan. Tarkastelukulmani on asiakkaan valinnanvapaus ja potilaskeskeinen hoito, joka suuntautuu terveyden edistämiseen.

Kirjassa on 244 sivua (tekstiosuus 201 s + viite- ja lähdeluettelo sekä liite yhteensä 43 s).

Toivotan sinulle, hyvä lukijani, innostavia ja nautittavia hetkiä kirjan parissa. Jos haluat kommentoida, voit lähettää sähköpostia pauliina.aarva@liinanblogi.com tai kommentoida tässä blogissa.

Antti Heikkilä oli aikaansa edellä

Kirjoittaja oli jo 25 vuotta sitten aikaansa edellä yhdessä lääkäreistä ja muista hoitoalan ammattilaisista koostuvan tiiminsä kanssa kirjoittaessaan kirjan Täydentävä hoito. Lääkkeettöminä menetelminä täydentävät hoidot yleistyvät nykyisin Suomenkin terveydenhuollossa. On havahduttu lääkkeiden ympäristöhaittoihin, lääkeresistenssin ongelmiin sekä ylilääkityksen kalleuteen ja yksilölle koituviin todennettuihin haittoihin. Muutos tietysti vie oman aikansa.

Antti Heikkilän tuorein kirja Lääkkeetön elämä (2019) on myös aikaansa edellä avatessaan julkisuuteen lääkehoitojen ylikorostumista julkisessa terveydenhuollossa lääkkeettömin verrattuna. Aikaisemmin (noin vuosi sitten) kerroin kirjan julkisista teilajaisista Hesarissa, iltalehdissä ja muualla valtamediassa. Uudistaja joutuu aina kohtaamaan vastustusta. Hakusanalla ”Antti Heikkilä” löytyy kirjoituksia.

Tuoreen teokseni Täydentävät hoidot arvomaailma on lähellä tuota 25 vuotta sitten julkaistun Täydentävä hoito -kirjan ajattelua, mutta kirjan rakenne ja sisältö ovat uudenlaisia. Esittely myös tässä: https://www.sttinfo.fi/tiedote/taydentavat-hoidot–kirja-tuo-kaivattuja-nakokulmia-kiisteltyyn-aiheeseen?

Kirjan sisällysluettelo löytyy tästä: https://liinanblogi.com/taydentavat-hoidot-2/

Linkki Helsingin yliopistossa järjestettävään avoimeen seminaariin 14.1.2020 https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/taydentavat-ja-vaihtoehtoiset-hoidot-haaste-ja-mahdollisuus-tutkimusta-tietoa-ja

Linkki kansalaisaloitteeseen https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/5011

Kirjat

Heikkilä Antti (toim.) Täydentävä hoito. Tammi 1996.

Aarva Pauliina Täydentävät hoidot. Viisas Elämä 2019.