Joogasta apua stressiin ja ahdistukseen

Kolme vedensinistä.

Kolme vedensinistä.


Masennuksesta, stressistä ja ahdistuksesta kärsiville tässä tulee hyviä uutisia. Joogan on todettu auttavan oireisiin. Vihdoinkin joogan terveysvaikutusten tutkimus alkaa vilkastua.

Tuorein systemaattinen katsaus (Sharma and Heider 2013), tarkastelee 2010 – 2012 julkaistuja tieteellisiä artikkeleita joogan vaikutuksista ahdistuksen hoidossa. Katsauksen 27 tutkimuksesta 19 osoitti joogan merkittävästi vähentäneen ahdistuneisuutta.

Viime vuonna julkaistussa meta-analyysissä (Li and Goldsmith 2012) arvioitiin joogan vaikutuksia selvittäneiden kliinisten kokeiden tuloksia, jotka oli julkaistu tieteellisissä lehdissä vuosina 1974-2010. Kaikkiaan hakusanoilla ”yoga” yhdistettynä sanoihin ”stress” tai ” anxiety” löytyi 56 tutkimusartikkelia joogan liittymisestä stressin ja 42 sen liittymisestä ahdistuksen hoitoon. Meta-analyysin kriteerit täyttävistä 35 artikkelista 25 osoitti joogan vähentäneen merkittävästi stressi- ja ahdistusoireita.

Kumpikin katsaus toteaa päätelmissään, että tutkimustulosten perusteella voidaan suositella joogaa stressin ja ahdistuksen hoitoon täydentäväksi menetelmäksi. Hyödyistä on kiistatonta näyttöä, vaikka satunnaistetuin kontrolloiduin kokein ei ole osoitettu suoraa tilastollista yhteyttä joogakäytäntöjen ja stressi- ja ahdistusoireiden vähenemisen välillä.

Joogan tutkimus on vilkastunut. Se johtuu siitä, että harrastuskin on lisääntynyt ja tieto yksittäisten ihmisten kokemista hyödyistä on levinnyt tiedotusvälineiden ja puskaradion välityksellä. Lopulta aihetta on alettu tutkia tieteellisestikin, mikä on ilahduttavaa.

Hyödyistä on näyttöä

On selvää, että joogan ja muiden täydentävien hoitojen vaikutusten tutkimusmenetelmät tulevat kehittymään, kun tutkimus aktivoituu. Lääketieteen kultaista standardia ”kaksoissokkokoetta” ei kuitenkaan läheskään aina voi toteuttaa, koska jooga ei ole valkoinen tai vaaleanpunainen pilleri, joista toinen on vaikuttava ja toinen placebo ja joista kokeeseen osallistuva lääkärikään ei tiedä kumpi on kumpi. Ihminen kun ei voi joogata tietämättä, että joogaa! Onneksi näin.

Jooga on kehoon ja mieleen samanaikaisesti vaikuttavaa hoitoa ja terveyden edistämistä. Juuri tämä samanaikaisuus on nykyiselle hallitsevalla tiedeparadigmalle ongelma. Tehon mittaaminen on paljon mutkikkaampaa, kun vaikutuksia ilmenee kahdella tasolla, kehossa ja mielessä. Silti tämän ei pitäisi olla este tutkimukselle. Tutkimuksen tehtävähän on nimenomaan uuden tiedon hankinta ja uusien terveyden edistämisen tapojen esiin kaivaminen.

Pitkät perinteet

Jooga tosin ei ole uusi asia. Sitä on harjoitettu maailmassa yli 5000 vuotta. Intiasta länteen rantautuneena siitä on kehitetty eri suuntauksia, kuten Hatha, Astanga, Kundalini, Bikram, Ananda jne. Olen kokeillut kolmea ensiksi mainittua, joista kundalinijooga tuntuu sopivan minulle parhaiten. Se on rauhallista, mieltä hiljentävää eli meditatiivista, kehoa venyttävää ja rentouttavaa, mutta myös lihasvoimaa vahvistavaa. Poikkeuksetta joogatunnilta kotiin kävellessä on hyvä olo. Tärkeää on hyvä, lämminhenkinen vetäjä. Olen kiitollinen, että minulla sellainen on. Hän on Sadhu Kaur (Taina Isotalo), erinomainen jooganainen.

Suomen jooganharrastajien määrästä ei ole tietoa. USA:ssa arvioitiin vuonna 2002 olleen 15,2 miljoonaa joogan harrastajaa eli 4,8 % väestöstä. Suomen väkilukuun suhteutettuna meillä olisi noin 250 000 joogan harrastajaa. Voi olla että USA:ssa on suhteellisesti enemmän joogaajia kuin meillä, jossa monet vielä pitävät sitä pelottavana itämaisena huuhaauskontona.

Jooga ei ole uskonto, mutta sen ihmiskuvaan kuuluu olettamus fyysisestä, psyykkisestä ja spirituaalisesta ihmisen kokonaisuudesta. Näiden eri puolien tulee olla tasapainossa, jotta ihminen voisi hyvin ja kukoistaisi.

Kun mieli on avoin ja kehon ja tunteiden energia virtaa vapaasti, elämän taakkojen paino kevenee, maailman näkee värikkäänä ja monipuolisena ja elämä tarjoaa hymyä surujen ja vastoinkäymistenkin keskellä.

Mielialalääkkeiden rinnalle moni onkin valinnut vaihtoehtoisia hoitotapoja. Joogaa voi hyödyntää myös alakulon ehkäisyyn ja kaiken kaikkiaan terveyden edistämiseen

Artikkelit

Li AW and Goldsmith C-AW (2012) The Effects of Yoga on Anxiety and Stress. Alternative Medicine Review 17 (1): 21-36.

Sharma M and Haider T (2013) Yoga as an Alternative and Complementary Therapy for Patients Suffering From Anxiety. A Systematic Review. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine vol. 18 (1): 15-22.

Symmetriaa.

Symmetriaa.